donderdag 12 oktober 2017

'RETURNING': TENTOONSTELLING STANISLAV PAMUKCHIEV IN ART CENTER HUGO VOETEN


Stanislav Pamukchiev
 Returning


Art Center Hugo Voeten 

'Returning' is de allereerste solotentoonstelling in België van Stanislav Pamukchiev (°1953), één van de meest gerenommeerde hedendaagse Bulgaarse kunstenaars.

Zijn recentste reeks schilderijen, alsook de voorbereidende tekeningen maken deel uit van de tentoonstelling. In zijn werk drukt Pamukchiev zijn voeling met het sacrale uit als een obsessieve anonieme kracht voor individuele en collectieve rituelen waarin de heilige betekenis van het leven behouden blijft. De tentoonstelling wil het wezenlijke van de mens centraal stellen, zijn 'innerlijke zwaartekracht', de kern van psychische en spirituele volkomenheid.

In zijn werk toont Stanislav Pamukchiev zijn aversie tegen de totale secularisatie, het pragmatisme en commercialisering. Hij kant zich tegen de terugval in massacultuur en het verlies van een waarde-gebaseerd perspectief in een stuurloze wereld.

Kunsthistorica en onafhankelijk curator Vessela Nozharova is co-curator van de tentoonstelling. Deze is mogelijk gemaakt met de steun van het Staatsinstituut voor Cultuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Bulgarije.

De tentoonstelling is open t/m 21 december 2017.

Art Center Hugo Voeten
Vennen 23
2200 Herentals

Warm aanbevolen door Konseptlid Marleen Voeten!!!

woensdag 11 oktober 2017

donderdag 28 september 2017

STUDIEREIS ZONDAG 22 OKTOBER 2017 - BONN & BRÜHL

STUDIEREIS ZONDAG 22 oktober 2017
BONN Kunsthalle: HODLER: Maler der frühen Moderne
BONN Kunstmuseum: vaste collectie

BRÜHL: MIRO: Welt der Monster

KUNSTHALLE BONN; FERDINAND HODLER; MALER DER FRÜHEN MODERNEFerdinand Hodler (1853–1918) is één van de meest succesvolle kunstenaars van het einde van de 19de en begin 20ste eeuw. Veel tijdgenoten beschouwden hem als één van de belangrijkste schilders van het Modernisme. In 1999/2000 vond de laatste grote overzichtstentoonstelling van zijn werk plaats in München en Wuppertal. De tentoonstelling in Bonn neemt de draad terug op en biedt de gelegenheid om andere accenten te leggen en werken te presenteren die nog nooit – of zeer lang geleden – in Duitsland te zien waren. 

“Waarom word je geen schilder? Dat is een gezond beroep. Men is veel in de buitenlucht.” 
Ferdinand Hodler.

Aan de hand van 100 schilderijen, waarvan een belangrijk deel grote formaten, en meer dan 40 tekeningen, wordt duidelijk gemaakt welke stappen in zijn oeuvre en welke gebeurtenissen fundamenteel hebben bijgedragen tot het nationale en internationale succes van de kunstenaar. Centraal in de tentoonstelling staat ook de vraag naar de strategieën die Hodler gebruikte om als zelfstandige kunstenaar bekend en gewaardeerd te worden. Thema’s die behandeld worden behelzen zijn vormingsperiode, de buitenlandse reizen die hij ondernam, zijn deelname aan wedstrijden, schandalen waarin hij betrokken was en de tentoonstellingen waaraan hij deelnam. Een belangrijke rol in zijn carrière wordt gespeeld door het netwerk dat hij opbouwde: zijn goede contacten met verzamelaars, met de kunsthandel en met kunstverenigingen droeg in belangrijke mate bij aan de succesvolle verspreiding van zijn kunst. Hierbij speelden Duitsland, Wenen en Parijs een centrale rol. De tentoonstelling  schenkt ook veel aandacht aan de formele aspecten van het vroege Modernisme, zoals de gesloten vormen, de grote kleurvlakken, de parallelle structuren, en het ritme. De tentoonstelling behandelt onderwerpen als het landschap, het portret, de figuur en de geschiedenis. De biografie van Hodler wordt met foto’s toegelicht en biedt de toeschouwer een kijkje in het familiale leven van de kunstenaar, in zijn atelier, in zijn werkwijze en in zijn vriendenkringMax Ernst, Grätenwald, 1926
KUNSTMUSEUM BONN

Het Kunstmuseum Bonn beschikt over een zeer rijke collectie. Bij de uitbouw van deze collectie lag het zwaartepunt op het verwerven van werken van Duitse kunstenaars. Wellicht krijg je daardoor in dit museum bij uitstek het meest volledige overzicht van de Duitse kunst na 1945. In het museum zijn sommige zalen volledig gewijd aan één kunstenaar, die bij de opstelling van hun werken vrij spel kregen. Het museum toont bijvoorbeeld werken van Blinky Palermo, Imi Knoebel, Helmut Federle, Gerhard Richter, Sigmar Polke, Katharina Grosse, Daniel Richter, Michel Majerus, Rebecca Horn, Hanne Darboven, Wolfgang Tillmanns, Gerd en Uwe Tobias, Franz Katz en vele anderen.  

Max Ernst, Seiltänze, 1914

De collectie  beschikt over veel werken van August Macke, en besteedt ook veel aandacht aan Max Ernst en Joseph Beuys. De modernen zijn vertegenwoordigd door  Robert Delaunay, Alexei Javlensky, Heinrich Campendonk, en schilders van de Blaue Reiter als Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, en Karl Schmidt-Rottluff. Fotografie (onder andere Gursky), video en grafiek vervolledigen de presentatieBrühl (Max Ernst Museum): MIRÓ – WELT DER MONSTER

 Het werk van de in Barcelona geboren kunstenaar Joan Miro vertoont een fascinerend spectrum van beeldende middelen, die door hun verscheidenheid en vindingrijkheid bijzonder opvallen. De tentoonstelling ‘MIRO – Welt der Monster’ focust op het plastisch werk van Miro uit de periode 1960 – 1970. Dit werk is, vergeleken met zijn grafisch werk en schilderijen, minder bekend. De kunstenaar maakt van alledaagse, gevonden voorwerpen gefantaseerde figuren die later in brons worden gegoten. Sommige van deze figuren zijn kleurrijk geverfd en lijken zo uit zijn sprankelende schilderijen gesprongen te zijn. Voor Miro bewonen deze figuren zijn ‘Droomwereld van levende monsters’. Op deze tentoonstelling staan ze in dialoog met werken op papier en schilderijen.Joan Miro wilde, met zijn directe en heldere beeldspraak, kunst maken ‘voor iedereen’. De tentoonstelling neemt deze gedachte op en maakt er een toepassing van voor deze digitale tijd. Samen met het “Cologne Game Lab (CGL) der Technischen Hochschule Köln” ontwikkelde het Max Ernstmuseum een puzzle-app “Miros Monster”. Net zoals Miro deed met alledaagse voorwerpen, kunnen de bezoekers tijdens hun bezoek aan de tentoonstelling met de ‘Augmented-Reality-App’ via hun smartphone etiketten scannen, verzamelen, verwerken tot een 3D-monster en met kleur bewerken en er een selfie mee maken. Ook in de catalogus van de tentoonstelling bevindt zich een app “Miro 360”. Met deze app kan men elf geselecteerde werken ruimtelijk plaatsen, er omheen lopen en ze  in al hun materialiteit verkennen. De tentoonstelling is tot stand gekomen met de ‘Fondation Maeght’ in het Zuid-Franse Saint-Paul-de-Vence. Deze stichting beschikt, met enkel reeds haar 160 plastische werken,  over een van de grootste verzamelingen van het sculpturale werk van Miro.PRAKTISCH

Datum: ZONDAG 22 oktober 2017.

Vertrek: 07h00 hoek Pulhoflaan – Grote Steenweg Berchem (halte tram 7 en 15)
Terug: rond 20h00

Inschrijven: dinsdag 10 oktober 2017 vanaf 08h00  enkel via de Konsepttelefoon: 0473 93 86 71.

Stuur bij voorkeur een sms met je naam en telefoonnummer. Je kan ook een boodschap inspreken met vermelding van je naam en telefoonnummer. Konsept zal je dan zo snel mogelijk contacteren.
Pas nadat Konsept je contacteerde, kan je het verschuldigde bedrag storten op de Konseptrekening IBAN  BE56 3200 6929 8688  -  BIC  BBRUBEBB  en is je inschrijving definitief.

Leden Konsept:  43 €; niet-leden: 53 €  (Leden hebben voorrang)
Graag duidelijk vermelden voor wie je inschrijft.


NIEUWE AFSPRAKEN INSCHRIJVINGEN STUDIEREIZEN KONSEPTDe reizen van Konsept staan open voor leden en niet-leden.

- Voortaan staan leden en niet- leden op een aparte lijst;
- Konseptleden krijgen uiteraard voorrang;
- Niet-leden betalen een consistente meerprijs;

- Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december.

- Kortingen op de reizen gaan pas in vanaf het jaarkwartaal volgend op de aansluitingsdatum (de dag waarop je het lidgeld stortte);

- Nieuwe leerlingen aan de ABK Mortsel kunnen tussen september en december -voor wat de reizen betreft- deelnemen als lid;

Concreet:

- bij elke reis geldt de inschrijvingsdatum voor de toepassing van de regel;
-  om te genieten van het ledenvoordeel moet het inschrijvingsgeld betaald zijn in het kwartaal voor de inschrijvingsdatum.

maandag 25 september 2017

SPEECH VOORZITTER CARL STUBBE BIJ 'THE PERFECT PRESENT', TENTOONSTELLING N.A.V. 30 JAAR KONSEPT.


Beste,


Dertig jaar geleden nam de toenmalige directeur Bob Stikkers het initiatief om een vriendenkring op te richten. Naar zijn aanvoelen was een akademie als het ware onvolledig zonder vriendenkring, want op vele gebieden te beperkt in haar mogelijkheden. Het adagio van Konsept was dan ook van bij de start dat de vriendenkring ten dienste zou staan van de akademie, dat zij de akademie zou helpen haar beleid uit te voeren, en dat zij de akademie daartoe extra middelen ter beschikking zou stellen. Kortom, de vriendenkring zou onafgebroken moeten blijven dromen over hoe het, ondanks beperkingen, toch anders zou kunnen. 
In de voorbije dertig jaar heeft Konsept deze taak jaar na jaar trouw op zich genomen, en ook tijdens dit feestjaar zullen we dat gul – heel gul – doen.

Vanaf de oprichting van Konsept hebben we er ook voor gekozen om ons engagement in te bedden in een sociale dimensie. Een akademie is immers meer dan het naast elkaar bestaan van ateliers, het is bij uitstek een ontmoetingsplaats, een plaats van verbondenheid en van discussie, het is een oord waar ideeën groeien en van waaruit creativiteit zijn weg vindt naar het dagelijks leven. En die creativiteit, dit genereren van ideeën onttrekt zich aan het loutere idee van ‘scheppen’, het includeert dialoog, nieuwsgierigheid, betrokkenheid en engagement….Daarom willen we meer doen dan enkel de ateliers materieel ondersteunen. We willen ook bijdragen aan het sociale leven van de akademie, en aan het invullen van haar sociale rol. Dit doen we door kansarme studenten te ondersteunen om hier te komen studeren.
Wij weten niet of kunst de wereld kan redden, wij weten ook niet of zij dat wel moet doen. Wij gaan er gewoon van uit dat kunst over een onuitputtelijk potentieel beschikt om verandering tot stand te brengen. En dat volstaat voor ons. In deze tijd waarin we de kloof tussen echt en fake op alle domeinen van het leven dagelijks kleiner zien worden, en we verondersteld worden dit zonder meer te aanvaarden, zetten wij graag in op traagheid, op wandelen en op de kracht van een gesprek om dit fenomeen minstens te onderzoeken en er lering uit te trekken. Daarom organiseren we reizen en daguitstappen, daarom zetten we sterk in op kunstbeschouwing en kunstgeschiedenis, en daarom ligt het in stand houden en het blijven uitbouwen van een bibliotheek ons na aan het hart.

Met deze tentoonstelling knopen we aan bij een traditie die we spijtig genoeg enkele jaren niet hebben kunnen volhouden. We willen studenten steunen om ook na hun akademietijd te blijven werken vanuit een kritische en vernieuwende visie.
Deze tentoonstelling is hopelijk een hernieuwde start om het werk van oud studenten te presenteren. Wij danken de atelierleraars die deze tentoonstelling hebben samengesteld, en natuurlijk ook de oud studenten die bereid waren op hun vraag in te gaan: zij vertegenwoordigen al hun collega’s die in eigen atelier verder werken, die dat samen doen met vrienden en met vroegere medestudenten, die regelmatig zelf blijven tentoon stellen……

Tot slot wil ik mijn dank uitspreken

Aan Bob Stikkers die het initiatief heeft genomen
Aan de stichters, waarmee het in de eerste jaren heerlijk samenwerken was
Aan alle vroegere en huidige bestuurders
Aan alle vrijwilligers waar we beroep op kunnen doen
Aan Ann Woedstadt, de directeur van de akademie
Aan alle leerkrachten van de school
Aan alle leerlingen die ons werk ondersteunen en van wie wij waardering krijgen
En aan alle vrienden van de vriendenkring

Ik wens Konsept en de akademie nog eens dertig mooie jaren samenwerking toe.


Carl Stubbe.
Voorzitter.
SPEECH ANN WOEDSTADT BIJ TENTOONSTELLING 'THE PERFECT PRESENT' N.A.V. 30 JAAR KONSEPT

Expositie: “The Perfect Present”

Met werk van 6 oud-leerlingen in het kader van de 30ste verjaardag van Vriendenkring Konsept.
The Perfect Present
n.a.v. 30 jaar Konsept

23 september t/m 28 oktober 2017
bovenzaal ABK MortselDe “zes”, die tot eind oktober in de Bovenzaal tentoonstellen, zijn afkomstig uit de 6 opties of ‘disciplines’ die de Hogere Graad van de ABK tot eind vorig schooljaar rijk was: beeldhouw-, schilder-, teken- en fotokunst, vrije en toegepaste grafiek.  Ze zijn afgestudeerd in verschillende jaartallen: de ene is al wat langer uit onze school weg dan de andere. Enkele van hen zijn ondertussen een nieuwe opleiding aan onze academie gestart.

De sculpturen van Wouter Van De WEYGAERT ontstaan vanuit een “noeste arbeid” . “Inspiration is a joke, real artists sit down and work”. Dit citaat van de Amerikaanse kunstenares, Tara Donovan, is op het lijf van Wouter  geschreven. De energie waarmee Wouter te werk gaat vertaalt zich in zijn werk. Zo creëert hij een “archaïsch” ogende beeldtaal met herbruikte alledaagse bouwmaterialen: restproducten van onze consumptiemaatschappij: ytongblokken, dakpannen, bakstenen, gyproc, …..
Deze materialen worden gestapeld, aan elkaar gemetst of bedekt met een pasteuze verflaag en vervolgens terug verzaagd, afgebroken en soms vrijgegeven aan omgevingsfactoren zoals weer en wind. De werken ontstaan vanuit een uitgesproken procesmatig werkproces.
In deze tentoonstelling toont Wouter nieuw werk, waarbij hij de grens aftast tussen de geometrische abstractie en het organische, het twee- en het driedimensionale, het beoogde resultaat en het onvoorspelbare proces. De rede versus toeval.

De schilderijen van Christel EMBRECHTS kenmerken zich zowel door een speelsheid als door een sérieux.
Speels in het gebruik van verschillende dragers en formaten, in het samenbrengen van beeldelementen, soms ook in de schilderwijze, in de frisse toets en in de kleurkeuze. Ook in de bril- of verrekijkervormen ontstaat een speelse verwarring:  zijn de beelden een werkelijke doorkijk of eerder (na)beelden ontsproten aan het geestesoog?
De ernst ontwaar je in de eerder statische – soms symmetrische – composities, in de verstilling door de ingehouden schilderwijze en in het onbestemde lichtgevoel.
Sommige werken blijven raadsels: gaat het over de verering van een vorm, van iets buiten beeld of over de verheerlijking van het licht?

De landschapstekeningen van Jens MILONTON komen voort uit een mentale reis. Het zijn herinneringen aan het Noordelijke landschap, zoals hij  het beleefd heeft tijdens verschillende wandeltochten in Noorwegen, Zweden, Ijsland en Schotland. Vanuit het pure tekenen laat Jens een landschap naar voren komen. Alsof de mist langzaam optrekt.
De landschappen zijn een weergave van natuurlijke elementen, die op elkaar inspelen. Gesteente, water, lucht en tijd in een eindeloze beweging en herhaling. Zoals in de Japanse traditie van landschapsschilderkunst, probeert Jens tot een soort van verstilling te komen, de afbeelding van de leegte. Zijn beelden roepen een gevoel van isolement, nietigheid en melancholie op. Ze verbeelden een verlangen naar absolute afzondering.

Volgens Eva VAN MALDEREN heeft de mens de neiging om alles in hokjes te plaatsen, heeft alles een duidelijk omlijnde uitleg nodig om te kunnen gevat en benoemd worden. Hierdoor ontstaat structuur en standvastigheid, een gevoel de dingen te begrijpen en te kunnen vertalen naar de eigen leefwereld. Door dit nu juist niet toe te passen, laten Eva’s foto’s zich niet zo gemakkelijk lezen.
Met haar foto’s wil Eva de “tijdelijke afwezigheid” vastleggen, die zich altijd en overal en in  dagelijkse situaties manifesteert. Deze wordt veroorzaakt door het ontbreken van de mens, die voor korte of lange duur uit het beeld is verdwenen. De foto’s roepen leegte op, leegte die onrealistisch en onecht lijkt.
Voor Eva bepaalt het frame in grote mate de totstandkoming van het beeld. Het onttrekt  wat rond het beeld aanwezig is aan het gezicht. Zo zal elke toeschouwer het afgesnedene op een andere manier invullen en de totaliteit van het beeld vanuit de eigen ervaring interpreteren.

Voor haar boek Capta, letterlijk “het gevat zijn, zowel fysiek als mentaal”, maakte Lieve DENOLLET illustraties met litho, lino en kartondruk. Beelden spelen immers een belangrijke rol in de manier waarop het menselijke brein de werkelijkheid interpreteert, in die mate zelfs dat Lieve ze bestempelt als “de handvaten van onze geest”. Capta is een doorwrochte studie over de werking van de hersenen en het zenuwstelsel, over taal en vooral over beeldtaal. Elk hoofdstuk heeft een aparte lay-out en wordt ingeleid door een bepaalde letter.
In haar inleiding schrijft de auteur: “Onze gedachten, hetzij in woorden, hetzij in beelden, volgen geen lineaire bewegingen. Zonder onze creatieve geest kunnen we niet naar de wereld kijken of deze interpreteren. Een kind neemt in de wolken zonder moeite de neus van zijn vader waar. In die zin maken we het opmerkelijke rondom ons buit, capteren we de wereld via persoonlijke gedachtebeelden. En in onze verhalen en commentaren na de gebeurtenissen sluipen allerlei elementen die met de oorspronkelijke feiten niets te maken hebben. Geen enkele vertelling kan zonder de sappige details van een interessante anekdote ontstaan uit onze fantasieën. Die vervangen wat we niet begrijpen kunnen. Al kijkend, plaatsen we handgrepen op de realiteit, zoals klinken op een deur.”

Op basis van de fotografische etsen uit haar opleiding vrije grafiek, stelde Francine BASTIAENS, voor deze expositie een nieuwe compositie samen. De zoektocht naar een evenwicht in vlakken, kleur, lijn en beweging vormt het centrale thema van de afzonderlijke compartimenten, die na scheuren en transformeren tot stand kwamen. Grappig is dat overblijfselen van het maakproces, zoals strookjes rode plakband en snijrandrestjes, als volwaardige beeldelementen functioneren. Wriemelende accenten worden in bedwang gehouden door strak geritmeerde patronen.
Twee felgekleurde vlakken domineren langs weerskanten het drieluik, bij nader inzien zijn het de zegels van een legendarische Chinese keizer. Ook de aanwezigheid van Chinese karakterachtige tekens en het gebruik van Chinees moerbeipapier getuigen duidelijk van een bewondering voor de cultuur van het Verre Oosten. In de taferelen met penseelstroken in Chinese inkt vind je een poëtische knipoog naar het werk van de Chinese kunstenaar Gao Xingjian.

Academie voor Beeldende Kunst Mortsel, 23 september 2017

- de teksten zijn het resultaat van gesprekken tussen de oud-leerlingen en hun oud-leerkracht van de hogere graad aan de ABK

-de deelnemende oud-leerlingen zijn:

Wouter VAN DE WEYGAERT, Christel EMBRECHTS,  Jens MILONTON, Eva VAN MALDEREN, Lieve DENOLLET en Francine BASTIAENS


Enkele deelnemende oud-leerlingen (met fles)


-“The Present Perfect” is een initiatief van Konsept, vriendenkring van de ABK, n.a.v. haar 30ste verjaardag

-David OOMS, leerkracht schilderkunst, coördineerde de tentoonstelling

woensdag 20 september 2017

'THE PERFECT PRESENT': TENTOONSTELLING N.A.V. 30 JAAR KONSEPT!!!!!!


Van harte uitgenodigd op de opening van de tentoonstelling

'The perfect present'

zaterdag 23 september 2017 om 11 uur


Ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van Konsept, vriendenkring van de Academie voor Beeldende Kunst Mortsel, werd voor deze tentoonstelling voor elk atelier telkens 1 'oud-leerling' geselecteerd.zaterdag 16 september 2017

EX-STUDENTEN ATELIER BEELDHOUWKUNST STELLEN TENTOON

September is een drukke expositiemaand!
Maar liefst 4 van de (ex-)studenten Beeldhouwkunst stellen tentoon:Op vrijdag 22 september om 20u opent de tentoonstelling 'Mijmeringen' van Sybille Van Remoorter
Locatie: Atelier 403 in Fort 5 Jacob De Roorestraat 4 in Edegem

Op zaterdag 23 september om 11u opent de tentoonstelling:
'Expositie oud-leerlingen ABK' in het kader van de 30ste verjaardag van Konsept, vriendenkring van de academie.

Wouter Van de Weygaert stelt daar tentoon met nieuw werk!
Locatie: Bovenzaal Academie
Vrijdag 29 september van 19u tot 21 u opent de tentoonstelling "Connections" van Greet Goethals en Jacqueline Lodewijckx

Locatie: de kerk van "Don Bosco" Broechemsesteenweg 100 te Vremde

zondag 10 september 2017

NIEUWE AANGEKOCHTE BOEKEN DOOR KONSEPT VOOR BOBLIOTHEEK ABK MORTSEL

donderdag 24 augustus 2017

OPEN LES KUNSTEXPLORATIE


Imi Knoebel: ich nicht!
Open les Kunstexploratie ABK/Konsept 

Etienne Van Deyck

Dinsdag 5 september 2017 om 20:00
ABK Mortsel
In deze open les maken we kennis met Duitse kunstenaar Imi Knoebel ( °1940, Dessau).
Als exponent van het legendarisch atelier van Joseph Beuys aan de Kunstakademie in Düsseldorf vertegenwoordigt Knoebel, samen met Imi Giese en Blinky Palermo, de minimalistische strekking.
We verkennen zijn kritisch beeldonderzoek naar de erfenis van de radicale avant-garde (Bauhaus, Malevich, Mondriaan, ...) binnen een hedendaagse kunst op zoek naar haar legitimiteit. We onderzoeken daarbij onder andere het spanningsveld tussen het formalisme en het engagement, het radicale denken en het relativisme en tussen het modernisme en het postmodernisme.

TENTOONSTELLING DIRK VERHAEGEN, PAUL MOREZ, DENIS PONDRUEL & FREDDY VAN PARYS


DENIS PONDRUEL (F) - DIRK VERHAEGEN -
PAUL MOREZ - FREDDY VAN PARYS

Dirk Verhaegen, Growth and Exchange (2017)


10 september 2017 tot 22 oktober 2017


opening zondag 10 september vanaf  15 uur


galerie EL (Welle)
Drieselken 40   9473   Welle    +32(0)53 664382
info@galerie-el.be    www.galerie-el.be

Open : vrijdag, zaterdag en zondag van 15u tot 18u en na afspraak.
Opening hours: Friday, Saturday and Sunday from 3pm to 6pm and by appointment


TENTOONSTELLING FATTIMA GALVAO

Olá,
Ficarei contente se vôcés puderem vir em minha exposiçaõ
dia 2 de setembro as 19 horas!
Abraços,

Ik nodig jullie graag uit op de opening van mijn tentoonstelling
op 2 september om 19 uur!
Groetjes,
Fattima Galvaõ.
donderdag 22 juni 2017

KONSEPT VZW SPONSORT HET ATELIER KUNSTEXPLORATIE SCHOOLJAAR 2017-2018Academie voor Beeldende Kunst Mortsel
De optie Kunstexploratie 

Konsept vzw sponsort de Kunstexploratie voor het schooljaar 2017 – 2018!!!


De beeldende kunst is een wonderlijke wereld! In deze optie lichtten we het anker en gaan op verkenning. We experimenteren met de beeldtaal, analyseren de verschillende beeldfascetten en onderzoeken het vanuit zeer uiteenlopende perspectieven. Het resultaat is zowel een geduldig opgebouwd referentiekader evenals een kaleidoskoop aan picturale mogelijkheden.

De Kunstbeschouwing/Kunstgeschiedenis
Kunstbeschouwing is een kunstgeschiedenis in ruimere zin. Hier worden artistieke fenomenen geanalyseerd op vormexpressie, voorstellingsinhoud, functie en gevoel. We verruimen de interpretatiemogelijkheden door de achtergronden te combineren, gaande van cultuurgeschiedenis over kunstpsychologie tot kunstfilosofie. Maar laat ons de troef van de kunstkenner niet vergeten: wie een beeld wil begrijpen moet leren beeldend denken. Daarom zet deze cursus even sterk in op het ontwikkelen van onze beeldappreciatieve vermogens.
In de lessen Kunstbeschouwing wordt uitgegaan van een voorbeeld, letterlijk een beeld dat naar voor geschoven wordt als referentie voor een analyse, voor een kunsthistorische periode en voor een kunstbeschouwelijk problematiek.
Een academiejaar voorziet in een volwaardig overzicht van de belangrijkste kunsthistorische perioden en kunstbeschouwelijke thema’s. De volgende jaren worden deze heropgenomen en vanuit nieuwe perspectieven en met nieuwe voorbeelden verrijkt. U krijgt dus ruim de tijd om van jaar op jaar te evolueren van een verkennende kunstbeschouwing tot een systematisch onderbouwde kunstbeschouwing.

Het Proefondervindelijk Atelier/Kunstinitiatie
De lessen vertrekken vanuit de bouwdoos van de beeldende kunst (vlak en ruimte) en kunsthistorische voorbeelden. Bij elke oefening gaan we naar voorbeelden in de kunst kijken.
We onderzoeken de variatie en mogelijkheden van lijn, vlak, kleur, compositie en ruimte. Dit gebeurt met verschillende materialen, elk materiaal heeft zijn of haar mogelijkheden en beperkingen. Het onderzoek naar de beeldtaal bundelen we in een zelf te maken boek, dat een verzameling zal worden van tekeningen, schilderijen, grafiek, collage’s en foto’s (ruimtelijk werk en composities). We onderzoeken het belang van de fotografie in de evolutie van de verschillende fase in één werk. We onderzoeken ook een aantal ‘oude’ systemen en materialen, we bekijken Dürer zijn tekenlessen, gebruiken bladgoud, maken tempera.
We presenteren onze werken regelmatig in de bovenzaal, zo behandelen we ook het tonen van werk, de opbouw van een tentoonstelling. Dit kan enkel met werk van het atelier, maar ook in dialoog met werk van andere ateliers.

Het Excursieprogramma
Daguitstappen Konsept: bezoek van internationale tentoonstellingen
Atelieruitstappen: bezoek van binnenlandse collecties, organisaties en ateliers

De Kunstexploratie is een opleiding van vier jaar. 
Er is geen voorkennis vereist, enkel een gezonde dosis interesse. 
Academie voor Beeldende Kunst Mortsel
De optie KunstexploratiePraktisch
- Kunstbeschouwing en Kunstgeschiedenis
Dinsdag om de twee weken 18:40 – 22:10
Etienne Van Deyck
- Proefondervindelijk atelier en Kunstinitiatie
Dinsdag om de twee weken 18:40 – 22:10
Karen Van Vlaslaer
- Excursieprogramma
1 halve of hele dag in het weekend om de maand

Inschrijvingen
De vriendenkring Konsept vzw sponsort ons atelier voor het schooljaar 2017 – 2018!!!
Dit wil zeggen dat u 241 euro betaalt in plaats van 316 euro
U kan inschrijven tot eind september 2017 op het secretariaat van de Academie

Contact
Academie voor Beeldende Kunst Mortsel
Lieven Gevaertstraat 52, 2640 Mortsel
Tel.: 03/449 31 85

Voor meer informatie: 
etiennevandeyck@telenet.be
karen.van.vlaslaer@telenet.be


zondag 11 juni 2017

LEZING HANS MARTENS OVER DOCUMENTA 14 IN ABK MORTSEL


LEZING DOCUMENTA 14
HANS MARTENS
DONDERDAG 29 JUNI 2017 - 19U00Op donderdag 29 juni organiseert de Academie voor Beeldende Kunst Mortsel om 19u00 een lezing over Documenta 14.
De lezing wordt gegeven door Hans Martens, directeur van de academie van Mechelen en voormalig medewerker van Jan Hoet. Hij heeft tijdens het openingsweekend van de Documenta op 10 juni reeds een bezoek gebracht aan Kassel. Ook verkende hij reeds eerder dit jaar het Documenta-luik in Athene. Hij is dus uitstekend geplaatst om een inleiding te geven op deze recente Documenta-editie en haar deelnemende kunstenaars.

De lezing is niet alleen interessant voor wie zich wil voorbereiden op een bezoek aan de Documenta, maar voor al wie op de hoogte wil zijn van de hedendaagse kunst. De vijfjaarlijkse Documenta is immers één van de belangrijkste overzichten van hedendaagse kunst.

Praktisch:

Lezing over Documenta 14 door Hans Martens
op donderdag 29 juni om 19u00
in de Bovenzaal van de Academie voor Beeldende Kunst 
Lieven Gevaertstraat 52, 2640 Mortsel
03 449 31 85
www.abk-mortsel.be

TEKST INLEIDING AFSTUDEERTENTOOONSTSTELLING 2DE SPECIALISATIEGRAAD ABK MORTSEL IN SINT-LUTGARDIS

Afstudeertentoonstelling 2de specialisatiegraad Academie voor Beeldende Kunst Mortsel in Sint-Lutgardis.


Voor het Deeltijds Kunstonderwijs zijn het woelige tijden, maar toch zullen we nooit uit het oog verliezen dat voor ons de leerling en zijn werk centraal staat. En wanneer de afstudeerwerken van een lichting studenten met succes beoordeeld wordt door een buitenjury, vinden we dat daar de nodige aandacht aan moet worden besteed in de vorm van een tentoonstelling.

Omdat er dit schooljaar zoveel leerlingen afstuderen, is er in de Academie voor Beeldende Kunst zelf te weinig ruimte. Daarom moesten we op zoek naar een bijkomende expositiegelegenheid. Toen we de turnzaal, de doolhof van kleine kamertjes en de paleisachtige inkomhal van de voormalige Sint-Lutgardisschool zagen, waren we meteen verkocht. Er werd geopteerd om in deze ruimte de eindwerken van de specialisatiegraad vrije grafiek, schilder, teken – en beeldhouwkunst te tonen. De leerlingen van het 5de jaar hogere graad presenteren vanaf volgende vrijdag hun werk in de school.

Aan dit gebouw kleeft de herinnering van het tragische bombardement uit WOII.

- Jo Vertommen kon zich geen symbolischer plek indenken voor zijn schilderijen, die niet zozeer de oorlog afbeelden, maar die door de manier van schilderen het gruis, puin en de brokstukken van het oorlogsgeweld oproepen. De textuur en de vuile kleuren geven een stoffige en groezelige atmosfeer weer. Op enkele lieflijke landschapsschilderijtjes uit de Kringloopwinkel heeft hij als het ware zelf de oorlog losgelaten.

- Ook Hugo Geysens schilderijenkabinet is nauw verbonden met WOII, meer bepaald met het jaar 1943. Zijn geboortejaar. Dat linkt hij met cruciale  gebeurtenissen, die in 1943 het leven van de kunstenaars en schrijvers, die hij portretteert, drastisch veranderden.

- Lucienne Dillen heeft oog voor de geschiedenis die zich aftekent op het gelaat van ouderlingen. De  confrontatie met de uiterst gedetailleerd geschilderde rimpels werken op de toeschouwer uitermate overrompelend.

- Het landschap met een oude boerderij, het mysterieuze fragment van een tuingezicht van Erna Claes ademen een nostalgie uit naar een ongrijpbaar en ondefinieerbaar verleden.

- Door de nadrukkelijke lichtinval verleent Patricia Cardon haar berglandschappen en zeegezichten een dramatische kracht.

- Raoul Geron zoemt  in op planten- en bloemfragmenten. Het contrast tussen de haarfijn geschilderde organische vormen en de wazige achtergond creëert een dromerig effect.

- Vrije grafiekster, Irène Depeuter, componeert in haar fotopolymeeretsen collagefragmenten met een architecturaal karakter tot een ritmische structuur.

- Al sinds de aanvang van haar opleiding beeldhouwkunst is “steen” de favoriete materie waarin Greet Goethals zich met hamer en beitel vol overgave uitleeft. Haar werk wordt gekenmerkt door abstracte volumineuze vormen waarin ze gefascineerd is door onderlinge relaties, zoals open versus gesloten, positief versus negatief, geometrisch versus organisch. Via gebogen lijnen en openingen wordt er een spel gespeeld met licht en ruimte.

- Je kijkt door een gat in een steen en je ziet je eigen oog. Een toren van gestapelde wijnglazen tart de zwaartekracht en de schakels van een ketting zijn uitgekapt uit een massief blok blauwe hardsteen: de werken van Jacqueline Lodewijcks nemen steeds een loopje met de werkelijkheid en wekken daarbij de nieuwsgierigheid van de toeschouwer.
Techniciteit, precisie en geduld gaan hier steeds vooraf aan een verrassend eindresultaat.

- “Somehow seen” van Frank Kuylen omvat herinnerde beelden: “Zo of zo gezien – ergens”, meestal in de stad. Wandelend. Tot de blik vasthaakt aan wat treft, tot de foto het beeld vangt. De reproductie is schetsmatig, allesbehalve nauwkeurig. Zoals herinneringen vervagen, zich vermengen. Frank werkt naar eigen foto’s, eigen herinneringen. Niet de reproductie is immers belangrijk. Wel de cadrage waarin het beeld gevat werd en wordt.

- Vanuit  de interesse in het maatschappelijke gebeuren en geraakt door actuele sociale problemen ontstonden de 2 reeksen tekeningen van Els Vroman rond  de problematiek van vluchtelingen. Rond de confrontatie tussen 2 werelden, maar ook rond de confrontatie op vormelijk vlak tussen houtskooltekening en collage.

- Met pastel, bister en verf tekent Nicole Schoofs architectonisch geabstraheerde vormen. Met een spel van lijnen, vlakken en textuur vangt ze beelden uit haar omgeving, die ze toevallig tegenkomt. Ze verwerkt ze tot overlappende beelden.

- Roberto Meyers’ modeltekeningen kan je meteen herkennen tussen de anderen. Zijn figuren zijn steeds kloek en stevig, met zware ledematen, die een beetje doen denken aan Permeke. Hij combineert graag droge en natte materialen, die hij dan uitwrijft met een doekje rond zijn vinger gebonden. Altijd is hij ervoor te vinden om nieuwe experimenten en mogelijkheden te blijven uitproberen.

Met deze tentoonstelling zwaaien de leerlingen van de 2de specialisatiegraad in stijl af.  De expo is te bezichten op zaterdag 10 en 17 juni van 10u00 tot 17u00.

Info: Academie voor Beeldende Kunst, Lieven Gevaertstraat 52, 2640 Mortsel
03 449 31 85
www.abk-mortsel.be


maandag 5 juni 2017

OPENDEURDAGEN 2017 ABK MORTSEL & FILIAAL EDEGEM


TENTOONSTELLING AFSTUDEERPROJECTEN ABK MORTSEL IN VOORMALIGE SINT-LUTGARDISSCHOOL


NIEUW AANGEKOCHTE BOEKEN DOOR KONSEPT VOOR 'BOB'LIOTHEEK ABK MORTSELEric Fischl


maandag 15 mei 2017

MET STIP TE NOTEREN: EINDEJAARSFEEST KONSEPT VRIJDAG 16 JUNI 2017

WELKOM OP HET EINDEJAARSFEEST VAN KONSEPT!

VRIJDAG 16 JUNI 2017
MET  WOK VAN KOK SMAAKMAKER BIOTUINIER
GEERT GROFFEN


WAT?


VLEES
pan 1: gebakken kip met spekjes, grof zeezout en een beetje tomatencoulis 
pan 2: wok met rijst
een oosterse wok met verschillende soorten groenten: prei, wortel, ajuin, chinese kool, champignons, ... met volle rijst. De kruiding bestaat uit gember, look, sojasaus en geroosterde sesamolie
pan 3: gegrilde groenten 
allerhande gegrilde zomergroenten: wortel, aubergine, courgette, zoete aardappel, lenteuitjes, ... de kruiding bestaat uit lookolie en provencaalse kruiden

VEGGIE
een marokkaanse tajine  met ui en aubergine, vijgen, kikkererwten, verse koriander en ras el hanout (dat is een typische kruidenmengeling met komijn, kurkuma, gember, kademon, kaneel, …)
pan 2: wok met rijst
verschillende soorten groenten: prei, wortel, ajuin, chinese kool, champignons, ... met volle rijst. De kruiding bestaat uit gember, look, sojasaus en geroosterde sesamolie
pan 3: gegrilde groenten
allerhande gegrilde zomergroenten: wortel, aubergine, courgette, zoete aardappel, lenteuitjes, ... de kruiding bestaat uit lookolie en provencaalse kruiden


buffet aan koude gerechten voor iedereen:
- griekse salade met tomaat, komkommer, olijven, feta en rode ajuin (+olijfolie en appelazijn)
- salade van gegaarde rode bietjes, met balsamico-azijn, oregano, look en olijfolie
- groene lentesalade met rucola, ijsbergsla en rode eikenbladsla (met vinaigrette)
- salade van wortelchips en spitskool, met rozijntjes en geroosterde zonnebloempitjes
- gegaarde asperges met zachte dressing van mosterd en honing.

prijskaartje: 17 euro

Zoals steeds trakteert Konsept met het aperitief!

INSCHRIJVEN:

- Uitsluitend en met contant geld  via de atelierleerkracht (van 30 mei t/m 9 juni 2017)
- Duidelijk vermelden voor wie je betaalt en of je kiest voor veggie of vlees.

- ateliers kunnen per 12 inschrijvingen vooraf een tafel  uitkiezen!!!!NIEUWE AANGEKOCHTE BOEKEN DOOR KONSEPT VOOR 'BOB'LIOTHEEK ABK MORTSELLINDA VINCK NEEMT DEEL AAN 'ENCOUNTERS/ONTMOETINGEN. OVER KUNST EN EMOTIE' IN HET MAS.


'Encounters / Ontmoetingen. Over kunst en emotie’
Hoe kunst ‘raakt’ over de grens van tijden en culturen
MAS
vrijdag 19 mei - zondag 20 augustus 2017
van 10:00 tot 17:30

met o.a. Linda Vinck


'Encounters / Ontmoetingen. Over kunst en emotie’ toont dat kunst geen uitleg nodig heeft om ons te raken of te veranderen. Kunst doet iets met een mens, beklijft, geeft nieuwe inzichten... Dat was vroeger al zo en is nu nog altijd. Ongeacht de voorkennis van de bezoeker.Het MAS en het Koninklijke Museum voor Schone Kunsten Antwerpen werken samen voor deze vernieuwende expo.

De werken in 'Encounters/ Ontmoetingen' zijn niet traditioneel tentoongesteld maar gegroepeerd in clusters die eenzelfde universele ervaring teweegbrengen bij de toeschouwer. Om de beleving onbevangen te houden, hangt er geen tekst of uitleg bij de kunstwerken. Het enige wat je als toeschouwer meekrijgt, zijn de namen van de werken en de kunstenaars.  Curator Paul Vandenbroeck (KMSKA) selecteerde een honderdtal werken van over de hele wereld, van de vroege oudheid tot nu, van bekende en minder bekende kunstenaars. Met werk van onder meer Francisco Goya, Rona Pondick, Dosso Dossi, Adriano Cecioni…

Choreografe en danseres Pé Vermeersch creëert in de expo performances van wisselende aard met enkele markante internationale dansers (Naoka Uemura, Angela Babuin, Mirella Solis, Rebecca Rosseel, Ilya Krouglikov en Federico Ordonez) . Het dansproces is zelf een kunstwerk in wording.

Uren performances
Donderdag en vrijdag van 13u30 tot 16u30
Zaterdag en zondag van 14u30 tot 17u30
Elk laatste woensdag van de maand van 15u30 tot 18u30

Linda Vinck, is konseptlid, oud-leerkracht ABK Mortsel en studente beelhouwkunst ABK Mortsel.

maandag 8 mei 2017

dinsdag 2 mei 2017

CONCERTTIP: DAAU – 25 JAAR MUZIEKMAKEN

NIET TE MISSEN!!!

JUBILEUMCONCERT DAAU

HAN STUBBE, klarinet en basklarinet
HANNES D' HOINE, contrabas
ROEL VAN CAMP, accordeon en marimba
JEROEN STEVENS, drums

VRIJDAG 12 MEI 2017 - 19:30 uur
DE STUDIO

ln 2017 bestaat het Antwerpse DAAU - ook bekend als Die Anarchistische Abendunterhaltung - 25 jaar. Om dat te vieren brengt de band een origineel retrospectief album uit. Curator is Rudy Trouvé, de éminence grise van de Antwerpse rock-scène. Hij maakte een eigenzinnige selectie van het beste uit 25 jaar muziekmaken. Vervolgens kroop hij in de rol van producer en nam de muziek opnieuw op met de band, mèt gastrollen voor de oorspronkelijke leden Buni en Simon Lenski.

Na de release van de jubileumplaat - met visuals van de hand van, alweer Rudy Trouvé - volgt de live-tour. Het wordt een feestelijke set, waarin de energie van de begindagen en het raffinement van de latere periode elkaar ontmoeten. DAAU brengt opnieuw waar het al 25 jaar garant voor staat: intense live-shows die je meenemen van extase naar ontroering en weer terug.

De muziek van DAAU nodigt de luisteraar uit op een instrumentale reis. De band wil ontroeren, verontrusten en avontuur opzoeken. Stijlelementen uit de hedendaagse en klassieke muziek, invloeden uit rock en electro en boven alles een grote emotionele zeggingskracht typeren de unieke sound van DAAU.

Lees meer

Bekijk meer


maandag 17 april 2017

SPRING TEKEN BEWEEG VLIEG.....TENTOONSTELLING FILIAAL EDEGEM