woensdag 14 november 2018

DIRK VERHAEGEN VERTAALT ANONIEM DOCUMENT UIT - HELGA LUKOWSKY: JAWLENSKYS ABENDSONNE, DER MAHLER UND DIE KÜNSTLERIN LISA KÜMMEL

De lievelingskleuren van Jawlensky


Begin jaren zeventig, in de tijd van de algemene bouwhausse, heerste in Wiesbaden de kaalslag. Dorpen van rond de eeuwwisseling werden gesloopt en betonnen meergezinswoningen kwamen in de plaats. In een van deze gebouwen werd de stilte in de gangen van de ingewikkelde doolhof iedere keer onderbroken. Een oudere vrouw, mevrouw Schaak-Matje, waggelde met een blauwgroene waas over het gezicht de trappen af. Ze kraste met duister-schorre rokersstem, belde woest bij de buren en zwenkte met een fles in de hand, wijn, cognac, whisky, rum, als het maar alcoholisch was. Bezopen leek ze goedmoedig. Dat veranderde echter wanneer haar de geschiedenis van haar erfenis voor de geest kwam. Dan zwol ze op in onverwachte woede als een aanvalsklare cobra, wiens doel de dodelijke beet is. Ze vertelde op giftige toon de geschiedenis van haar gereduceerde erfenis. Het feit dat ze in dit gemeenschappelijke woonblok moest leven, was uitsluitend de schuld van haar tante. Had haar tantetje maar een vonkje fatsoen gehad, de erfenis bijeen te houden, dan woonde zij niet hier, aldus mevrouw Schaak-Matje.

Tantetje werd op zeventienjarige leeftijd de verloofde van nonkel, waarmee ze later een gelukkig, zij het kinderloos huwelijk had. De man zou wel graag kunstenaar geworden zijn, maar het ontbrak hem aan talent en moed. Hij had een goed oog voor echte kunstenaars en ondersteunde ze zo goed als hij kon. Het meest vertrouwd was hij met de schilder Alexej Jawlensky, met wie hij een vertrouwelijke vriendschap onderhield. De nonkel kocht van zijn vriend af en toe een olieverfschilderij in gloedvolle kleuren, waarbij zij beiden een zekere voorliefde vertoonden voor de kleuren blauw en groen.

Het gebeurde meermaals dat de schilder verleid werd tot een kosteloze vakantie in de vooralpen, waarbij als wederdienst de helft van de tijdens het verblijf ontstane schilderijen bezit werden van de nonkel. Ze vulden wanden, gangen en zolders en maakten tantetje, die zich, zoals zij het noemde, aan dat bonte geklieder niet warmen kon, radeloos.

De schilder stierf, de nonkel stierf, tantetje overleefde. Ze werd mummie-mager en zichtbaar zonderling. In plaats van aan haar, haar nicht, te denken, zo vertelde mevrouw Schaak-Matje, viel ze als 82-jarige voor de flair van een 36-jarige docent. Tantetje overleefde door „Vertroostingen”, zoals ze dat noemde. Voor een nacht met een mummie, zo zou de docent zich hebben uitgedrukt, was een schilderij van Jawlensky een correcte prijs. Voor haar dood moest tantetje in het geheel meer dan vijftig „vertroostingen” ontvangen hebben en de trooster
evenzovele Jawlensky’s van haar in ontvangst hebben gekregen. Als de vraag kwam, met hoeveel Jawlensky’s de docent zich uiteindelijk versliep, sloeg mevrouw Schaak-Matje steeds van woede alcoholische voorraad naar binnen. Het was een bodemloze onbeschaamdheid, de totale erfenis, op twee onder de vloer ontdekte schilderijen na, verbrast te hebben. Het walgelijkste was, dat tantetje, aangesproken op haar onwaardige activiteit, zich in geen geval de nachtelijke diensten van de docent ontzeggen kon.

Eigenaardig, mevrouw Schaak-Matje scheen zich over tantetjes gereduceerde nalatenschap niet te verheugen, terwijl het nog altijd een begerenswaardig vermogen vertegenwoordigde. Haar woede over tantetjes verkwiste nalatenschap had groeven van teleurstelling in haar gezicht gekerfd. Het scheen alsof de lievelingskleuren van Jawlensky zich op haar toornige gezicht hadden uitgesmeerd: ze had zich groen en blauw geërgerd.anoniem document opgenomen in:
Helga Lukowsky: Jawlenskys Abendsonne, der Mahler und die Künstlerin Lisa Kümmel
Ulrike Helmer Verlag ISBN 3-89741-050-8
(vert. Dirk Verhaegen)

maandag 5 november 2018

STUDIEREIS ZONDAG 2 DECEMBER 2018 DEN HAAG: ALEXEJ VON JAWLENSKI - WASSENAAR: RETROSPECTIEVE ARMANDO

STUDIEREIS ZONDAG 2 DECEMBER 2018
DEN HAAG: ALEXEJ VON JAWLENSKI
WASSENAAR: RETROSPECTIEVE ARMANDO


ALEXEJ VON JAWLENSKY. EXPRESSIONISME EN DEVOTIE. GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG


 
Vrouwenkop, 1911
Ver voordat in de westerse wereld spirituele en esoterische stromingen als new age en mindfulness populair worden, combineert Alexej von Jawlensky (1864-1941) met een open levenshouding het beste uit verschillende religieuze stromingen. De van oorsprong Russische kunstenaar ontwikkelt zich in München tot één van de belangrijkste Duitse expressionisten.
Gemeentemuseum Den Haag presenteert Jawlensky’s rijke oeuvre van landschappen, stillevens en portretten in een groot overzicht waarbij de nadruk ligt op de invloed van zijn spirituele beleving. In samenwerking met het Alexej von Jawlensky-archief in Zwitserland wordt voor het eerst ook uitgebreid aandacht besteed aan zijn liefde voor de muziek en de inspiratie die hij daarin vond.


Vriendschap en kruisbestuiving in München

 
Landschap Murnau, 1909
Na zijn afstuderen aan de kunstacademie in 1896 verlaat Jawlensky St. Petersburg om samen met zijn mecenas Marianne von Werefkin – een succesvol schilder- door Europa te reizen. Ze bezoeken ook Nederland. Hetzelfde jaar vestigen ze zich in München, in die tijd hét kunstcentrum van het noorden. Hier leert Jawlensky onder meer Kandinsky kennen, met wie hij een levenslange vriendschap zal onderhouden. Belangrijk is ook zijn ontmoeting met de Nederlandse monnik Willibrord Verkade die hem de ogen opent voor het laten samengaan van gevoel en waarneming. In de jaren die volgen leert Jawlensky het werk van Van Gogh, Gauguin en Matisse kennen waardoor hij zeer geïnspireerd raakt. Belangrijk zijn ook  de kunstenaars Werefkin, Kandinsky en diens partner Gabriele Münter. Met hen komt hij in de zomer van 1908 in het Duitse Murnau los van de academische tradities en impressionistische invloeden en leggen ze met hun emotioneel geladen landschappen de basis van het lyrisch expressionisme. Jawlensky’s werk is regelmatig op tentoonstellingen te zien en hij maakt kennis met Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie.
Later gaat hij zich ook verdiepen in de yogaleer. Jawlensky onderhoudt ook nauwe contacten met Wassily Kandinsky en Franz Marc, die onder de titel Der Blaue Reiter met publicaties en tentoonstellingen bezig waren. De internationale groep ontwerpt een nieuwe kunst voor de toekomst: felle kleuren in combinatie met decoratieve patronen, lijnvoering en ritme voeren de boventoon. Kunst wordt een expressie van pure emoties. Jawlensky gaat krachtige, monumentale portretten schilderen. Zijn Vrouwenkop uit 1911 is een van de publiekslievelingen uit de collectie van Gemeentemuseum Den Haag. Het gezicht is opgebouwd uit rood en blauw en de geelgroene ogen van de vrouw verbeelden een heftige gemoedstoestand.

Isolement in oorlogstijd en de weg naar abstractie


 
Heilandsgesicht Erwartung 1917
Tot zijn grote verdriet moet hij drie jaar na het schilderen van Vrouwenkop vanwege de Eerste Wereldoorlog Duitsland verlaten. In Zwitserland vindt hij een veilig verblijf; met Werefkin, vriendin Helene en hun zoon Andreas komt hij terecht in Saint-Prex aan het meer van Genève. Een klein kamertje wordt zijn atelier. Als een monnik in zijn ‘cel’ schildert hij telkens weer het uitzicht uit zijn enige raam en ontstaan zijn eerste Variationen: landschappen in heldere kleurvlakken op klein formaat. Wanneer hij Saint-Prex verlaat, blijft hij doorwerken aan deze serie steeds abstracter wordende landschappen. Ook zijn vrouwenkoppen gaat hij steeds meer vereenvoudigen. Deze “Mytische Köpfe” kijken de toeschouwer aan met grote ogen en zwarte pupillen. Het meditatieve aspect van de herhaling vormt een belangrijke spirituele impuls voor Jawlensky en het seriematige is een rode draad in zijn oeuvre. Wanneer hij door zware artritis wordt getroffen en verlamd raakt aan vingers en ellebogen, wordt hij gedwongen tot een nieuwe werkwijze: hij schildert met gestrekte armen en zijn penseel tussen zijn handen vastgeklemd. Zo ontstaan tussen 1934 en 1937 ongeveer duizend Meditationen, die ook klein van formaat zijn, vaak niet groter dan 18x13 cm.. Zijn zoektocht naar het mystieke, die in 1917 begon en zich manifesteerde in Mytische Köpfe en Heilandgesichter, komt in deze kleine werken tot een hoogtepunt.  Tot een paar jaar voor zijn dood blijft hij werken aan zijn Meditationen en bloemstillevens. Voor het eerst zijn in deze tentoonstelling een reisicoon, verschillende miniaturen en een Madonna-figuur uit het vroegere bezit van de schilder te zien. De tentoonstelling zal ook de betekenis van muziek voor Jawlensky's werk verkennen en presenteren op basis van archiefdocumenten.

De tentoonstelling is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Alexej von Jawlensky-archief in Zwitserland en Museum Wiesbaden, dat de grootste collectie Jawlensky in de wereld beheert. Voor de tentoonstelling wordt tevens samengewerkt met musea in Düsseldorf, Chemnitz, Saarbrücken, Bern en Edinburgh.


ARMANDO. MUSEUM VOORLINDEN, WASSENAAR

Directeur Suzanne Swarts: “We waren voornemens in 2019 met Armando zijn 90ste verjaardag te vieren. Het overlijden van Armando heeft ons allen geraakt. Wij willen niet langer wachten met deze tentoonstelling die een groot eerbetoon aan de kunstenaar zal zijn. Dit is het moment om het indrukwekkende oeuvre van dit iconische multitalent te delen met het publiek.”
 
Armando is één van de belangrijkste naoorlogse kunstenaars van Europa. Decennia lang werkte Armando aan zijn zeer persoonlijke en veelzijdige beeldende en literaire oeuvre. Zijn handschrift is expressief, zijn schilderijen pasteus en zijn sculpturen met veel kracht opgebouwd.
De kunstenaar is naast beeldend kunstenaar en schrijver bekend geworden als dichter, violist, acteur, journalist, film-, televisie- en theatermaker. Het ongemakkelijk samengaan van schoonheid en kwaad, melancholie en (on)macht zijn terugkerende thema’s in Armando’s oeuvre.


De wortels van Armando’s kunstenaarschap liggen, zoals hij zelf verklaarde, in zijn jeugd, in de Tweede Wereldoorlog. Hij groeide op nabij Kamp Amersfoort, een Duits doorvoerkamp, en als jongen stond hij langs de weg te kijken hoe de gevangenen vanaf het treinstation naar de barakken werden gebracht. Hij was gefascineerd door hun lot, door de manier waarop deze mensen hun wil was ontnomen – maar later besefte hij dat hetzelfde eigenlijk gold voor de jonge Duitse bewakers die de gevangenen begeleidden. Deze gebeurtenis, en andere uit die jaren (in zijn literaire werk duikt regelmatig de suggestie op dat hij in de oorlog zelf iemand zou hebben vermoord) vormden het fundament van Armando’s latere wereldbeeld waarin hij gefascineerd is door thema’s als beheersing en lotsbestemming – wat prachtig wordt samengevat in de klassieke, door hem zelf bedachte term ‘schuldig landschap’.


 
Schuldig Landschap

Twee elementen komen in zijn werk steeds terug: een fascinatie voor de verhevigde, geconcentreerde realiteit die bij uitstek opduikt in oorlogssituaties, en een krachtig verlangen het lot in eigen hand te nemen. Het maakte Armando’s werk romantischer dan dat van zijn tijdgenoten, en wars van iedere mode. Armando leek zich van niemand iets aan te trekken, en groef daarbij bijna terloops zo diep in de menselijke psyche dat zijn werk vaak als ongemakkelijk en confronterend wordt ervaren – ook al omdat hij nooit de uitweg bood van het moralisme. Voor Armando waren zelfs de meest tragische beelden en gebeurtenissen in de eerste plaats feiten.
Voorlinden toont in samenwerking met de Armando Stichting een groots overzicht met werk vanaf de Nul-periode uit de jaren zestig tot en met zijn laatste werken

PRAKTISCH 

Datum: ZONDAG  2 DECEMBER 2018.
Vertrek: 08h15 hoek Pulhoflaan – Grote Steenweg Berchem (halte tram 7 en 15)
Terug: omstreeks 18h30

Inschrijven: dinsdag 20 november 2018 vanaf 08h00. Enkel via de Konsepttelefoon: 0473 93 86 71.
Stuur bij voorkeur een sms met je naam en telefoonnummer. Je kan ook een boodschap inspreken met vermelding van je naam en telefoonnummer. Konsept zal je dan zo snel mogelijk contacteren.
Pas nadat Konsept je contacteerde, kan je het verschuldigde bedrag storten op de Konseptrekening IBAN  BE56 3200 6929 8688  -  BIC  BBRUBEBB  en is je inschrijving definitief.


Leden Konsept:  45 €; niet-leden: 55 €  (Leden hebben voorrang)
Graag duidelijk vermelden voor wie je inschrijftmaandag 22 oktober 2018

dinsdag 16 oktober 2018

SIRA & DE MICMAC: JEUGDTHEATER VAN STUDIO/ZEBARBAR (YAMINA TAKKATZ & HAN STUBBE) & VILLANELLA

Een verrassende bewerking van een oude mythe, een swingend stuk, een combinatie van animatiefilm en jeugdtheater met humor en vaart.

Sira woont in het mooiste en coolste dorp van de wereld. Iedereen is er gelukkig, en daarvoor zorgt de Kangoerang. Hij is een mysterieuze tovenaar die er strikte regeltjes op nahoudt. Wat er gebeurt als iemand die overtreedt is niet bekend, want niemand heeft het ooit gedurfd. Tot Sira op een dag het gezag van de Kangoerang in vraag stelt. Een ramp dreigt voor het hele dorp… Is Sira te ver gegaan?

In een opnamestudio geven actrices Yamina Takkatz en Aïcha Cissé een stem aan Sira. Letterlijk: ze spreken de stemmetjes in bij een animatiefilm over Sira. Maar ook figuurlijk: want Sira zoekt haar eigen stem in relatie tot de tradities van haar volk.

Maar er zijn raadsels en geheimen in het verhaal. Het avontuur van Sira wordt een ontdekkingstocht waarin de actrices op scène de betekenis van het verhaal in vraag stellen, en daarmee ook de manier waarop ze naar zichzelf en elkaar kijken.
__
In een Vlaamse theaterwereld die er nog steeds heel wit uitziet, gaat Zebarbar voor het doorbreken van clichés - voor helden met roots in de hele wereld.

Zebarbar zijn actrice Yamina Takkatz en muzikant Han Stubbe.
Het gezelschap is ontstaan vanuit de fascinatie van Yamina voor de Berbersprookjes uit haar land van origine, het Algerijnse Kabylie. In een opwindend muzikaal kader brengt Zebarbar verhalen uit Afrika en Azië aan een stedelijke jeugd die ook steeds meer haar wortels heeft in de hele wereld. Verhalen die herkenbaar zijn voor kinderen van Maghrebijnse en Afrikaanse afkomst, en tegelijk aansluiten bij de leefwereld van alle kinderen van vandaag. Gemeenschappelijke verhalen als tegengewicht voor religieuze en politieke bewustzijnsvernauwing.

extra info
Een voorstelling van Yamina Takkatz, Aïcha Cissé en Han Stubbe.
Spel: Yamina Takkatz en Aïcha Cissé
Concept: Yamina Takkatz
Compositie: Han Stubbe
Live - muziek: Sarah Vermeyen (fluit, toetsen)
Animatie: Gerd de Kinderen
Decor en licht: Saskia Louwaard en Katrijn Baeten
Coach spel: Alice Reijs
Coach scenario: Alice Reijs en Johan Petit
Techniek: Sam Vandenhoeck en Mark Dedecker
Productie: Zebarbar en Villanella
I.s.m.: de Warande
Met dank aan: Rataplan vzw
Met steun van de Vlaamse Overheid
__
vvk: € 12 / € 7 - kassa: € 14 / € 9
8+


Vanaf zondag 21 oktober 2018
SPEELLIJST : www.destudio.com 

Warm aanbevolen door Marijke Burman

vrijdag 12 oktober 2018

UITNODIGING TENTOONSTELLING ERIK NAGELS


maandag 17 september 2018

STUDIEREIS ZONDAG 21 OKTOBER 2018 ROTTERDAM: PURE RUBENS (Olieverfschetsen van Rubens) SCHEVENINGEN: ZADKINE AAN ZEE

STUDIEREIS ZONDAG 21 OKTOBER 2018
ROTTERDAM: PURE RUBENS (Olieverfschetsen van Rubens)
SCHEVENINGEN: ZADKINE AAN ZEE


BOIJMANS VAN BEUNINGEN: PURE RUBENS
De tentoonstelling 'Pure Rubens' toont het grootste overzicht van Rubens' olieverfschetsen dat in de afgelopen 65 jaar is getoond. In de olieverfschetsen is de briljante toets van de meester zelf altijd aanwezig. Museum Boijmans Van Beuningen bezit een zeer belangrijke collectie olieverfschetsen van Rubens. De verzameling is uniek voor Nederland en behoort tot de allerbeste ter wereld. 'Pure Rubens' toont de schilders' ongekende verbeeldingskracht: het vermogen om steeds op andere manieren verhalen te vertellen, waarbij je als bezoeker wordt meegenomen en ondergedompeld. Museum Boijmans Van Beuningen en het Museo Nacional del Prado in Madrid werkten samen om de mooiste werken bijeen te brengen. Ze tonen de hand van de meester in al zijn façetten en verraden zijn temperament: gretig, levendig, barok.

Olieverfschets

Rubens bereidde zijn werken doorgaans voor met een schets van olieverf op paneel. Een verrassende materiaalkeuze, want wie schetst er nu met olieverf? Rubens was daarin niet de eerste, maar wel een cruciaal vernieuwer: niemand paste de olieverfschets op zo’n veelomvattende wijze toe als hij. Dat hij veel belang hechtte aan die schetsen, bleek na zijn overlijden. Honderden olieverfschetsen had hij in zijn atelier bewaard. Ze waren merendeels van hemzelf, maar hij bezat ook enkele schetsen van bewonderde kunstenaars als Titiaan en Tintoretto. Daarmee was hij de eerste die de kunsthistorische waarde onderkende. In later eeuwen nam de belangstelling voor Rubens’ olieverfschetsen, inmiddels geliefd als verzamelobject, alleen maar toe. Onder invloed van stromingen als het impressionisme werd het losse karakter van de schetsen steeds hoger aangeslagen, net als de duidelijk zichtbare toets van de kunstenaar.
Schets of modello


Rubens maakt om verschillende redenen olieverfschetsen op een handzaam formaat. Ze dienen vaak als hulpmiddel voor zijn assistenten, maar in sommige gevallen worden ze ook aan de opdrachtgever getoond. In de 17de eeuw bemoeien opdrachtgevers zich vaak uitdrukkelijk met de uitvoering van het werk dat zij laten maken. Ook een grootmeester als Rubens moet voor aanvang van een opdracht een ‘modello’ kunnen laten zien: een voorbeeld aan de hand waarvan hij het uiteindelijke werk maakt.

Strikte taakverdeling

Voor elk schilderij dat Rubens maakt, maakt hij zelf de eerste schetsen. Deze maakt hij op klein formaat en met losse hand, vaak op een lichtgrijze ondergrond. Met kleine toetsen verf geeft hij in deze schetsen aan met welke kleuren hij wil werken. Hiermee gaan de assistenten dan aan de slag. Zij prepareren het schilderoppervlak, zetten de compositie op en kleuren deze in volgens de aangegeven schets. In het laatste stadium, wanneer de compositie zo goed als compleet is, komt de meester zelf weer aan bod. Hij schildert de laatste details, perfectioneert de stofuitdrukking of accentueert een schaduw. Deze werkwijze verklaart dat in elk van Rubens’ schilderijen de ‘hand’ van de meester zelf herkenbaar is, maar dat hij toch een ongewoon hoge productie heeft. Rubens werkt overigens niet altijd zo. Hij maakt ook grote schilderijen helemaal zelf zonder tussenkomst van een assistent. Daarnaast lijkt het erop dat Rubens soms alles overlaat aan een getalenteerde medewerker, inclusief het maken van de ontwerpschets. Dat gebeurt dan wel geheel in de stijl van de meester.

Uiteraard kan je het hele museum bezoeken.


MUSEUM BEELDEN AAN ZEE SCHEVENINGEN
ZADKINE AAN ZEE

 
 
Wie kent hem niet, die bronzen figuur in Rotterdam met dat gat in zijn lijf? ‘Jan Gat’ wordt hij genoemd, of ook wel ‘Jan met de handjes’. De verwoeste stad, zoals het beeld eigenlijk heet, wordt wereldwijd gezien als een van de meest indrukwekkende monumenten voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Het is zelfs zo beroemd dat velen óók – en dat is uitzonderlijk voor een beeld in de openbare ruimte – de naam van de maker kennen: Zadkine. Maar wie was Zadkine? En wat heeft hij nog meer gemaakt? De tentoonstelling ‘Zadkine aan Zee’ geeft een uitgebreid overzicht van het oeuvre van deze Parijse meester van het modernisme, die samen met collega-kunstenaars als Picasso, Brancusi en Lipchitz voorgoed het gezicht van de westerse beeldhouwkunst veranderde. Speciale aandacht is er voor Zadkine’s innige band met Nederland, waar zijn verzamelaars en opdrachtgevers vaak ook zijn vrienden waren.
 
Ossip Zadkine (1888-1967) wordt gerekend tot de belangrijkste beeldhouwers van de twintigste eeuw. Geboren in Vitebsk in Wit-Rusland vestigde hij zich in 1910 in Parijs. Daar leerde hij de moderne kunst kennen, waaraan hij vanaf 1911 zelf een bijdrage ging leveren met primitivistische sculpturen in steen en hout. Onder invloed van het kubisme ontwikkelde hij begin jaren twintig een geheel eigen stijl, die gedurende de jaren dertig steeds dynamischer en barokker werd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef Zadkine in ballingschap in de Verenigde Staten, waar zijn reputatie alleen maar groeide. Zijn expressieve beelden van na 1945 laten de veerkracht zien waarmee hij aan de nieuwe idealen van het Europa van de wederopbouw een unieke en dwingende vorm wist te geven. Zadkine was een zeer originele kunstenaar, met een heldere persoonlijke visie, waarin de onlosmakelijke band tussen mens en natuur centraal staat. Hij vertolkte daarmee de rol van Orpheus, de mythologische dichter die met zijn kunst het kwaad in de wereld op afstand wist te houden. Precies die betekenis kende Zadkine, die twee wereldoorlogen meemaakte, ook aan zijn eigen kunst toe. De tentoonstelling in 'Beelden aan Zee' legt voor het eerst de focus op deze ideologische motivatie van de beeldhouwer. Het vermogen van Zadkine om zichzelf steeds opnieuw uit te vinden, om steeds met nieuwe vormen te reageren op de veranderende wereld om hem heen, kenmerkt hem als een van de grootste kunstenaars van zijn tijd.
Deze tentoonstelling wordt georganiseerd in uitzonderlijke samenwerking met Musée Zadkine de la Ville de Paris, Paris Musées.


PRAKTISCH   

Datum: ZONDAG  21 OKTOBER 2018.
Vertrek: 08h15 hoek Pulhoflaan – Grote Steenweg Berchem (halte tram 7 en 15)
Terug: omstreeks 19h00

Inschrijven: dinsdag 09 oktober 2018 vanaf 08h00. Enkel via de Konsepttelefoon:0473 93 86 71.


Stuur bij voorkeur een sms met je naam en telefoonnummer. Je kan ook een boodschap inspreken met vermelding van je naam en telefoonnummer. Konsept zal je dan zo snel mogelijk contacteren.
Pas nadat Konsept je contacteerde, kan je het verschuldigde bedrag storten op de Konseptrekening IBAN  BE56 3200 6929 8688  -  BIC  BBRUBEBB  en is je inschrijving definitief.
Leden Konsept:  45 €; niet-leden: 55 €  (Leden hebben voorrang)
Graag duidelijk vermelden voor wie je inschrijft

zondag 16 september 2018

PROEFLESSEN VOOR NIEUWE OPLEIDING INTERACTIEVE MEDIA

Vanaf dit schooljaar organiseert de Academie voor Beeldende Kunst Mortsel een nieuwe opleiding: “INTERACTIEVE MEDIA”. Deze opleiding voor de 4de graad gaat door op woensdagavond van 18.40 tot 22.10 uur en op zaterdagvoormiddag van 9.00 tot 12.30 uur. Een traag traject en cross-over is mogelijk.

Enkele uitspraken van lesgever, Michèle Matyn, over de opleiding:
“Interactieve Media wil een onderzoekend atelier zijn, een werkplek waar procesmatig  wordt gewerkt. Dit proces wordt vastgelegd met diverse media, in ontwerpschetsen, acties en registraties. Je wordt er uitgedaagd in verschillende beeldende disciplines: installatie, performance, fotografie, video- en tekenkunst,… Je onderzoekt er de kracht van de materie, bijvoorbeeld van textiel, die je in meerdere disciplines kan gebruiken.”


Op woensdag 19 september en zaterdag 21 september worden er proeflessen ingericht.

Wie kennis wil maken met de nieuwe leerkracht, Michèle Matyn, kan haar website bezoeken: www.michelematyn.be.

maandag 10 september 2018

UITNODIGING TENTOONSTELLING 'EEN BLIK IN DE KUNSTCOLLECTIE VAN WILFRIED WYNANTS' MET O.A. DIRK VERHAEGEN.


TENTOONSTELLINGSBEHEER: EEN NIEUWE OPLEIDING AAN ACADEMIE BEELD MORTSEL MET GRATIS PROEFLES.

Nieuwe opleiding aan de Academie Beeld Mortsel: Beeldende en Audiovisuele Cultuur (BAC): Tentoonstellingsbeheer.  

Een 3-jarige opleiding van 4 uur om de 2 weken op donderdagavond van 18.40 tot 22.10 uur. De cursus gaat van start op donderdag 13 september.

Lesgever, Etienne Van Deyck, omschrijft in het kort de opzet van de cursus als volgt:
“In deze opleiding verkennen we stap voor stap de mogelijkheden om eigen werk te presenteren.
We starten met een vooronderzoek: ‘Wie ben ik?’; ‘Waar wil ik naar toe?’ & ‘Waar ben ik klaar voor?’
Vervolgens overwegen we mogelijke kanalen, media en doelpubliek.
Tenslotte experimenteren we met verschillende presentatiewijzen.”

Wie meer wil weten over de opleiding Tentoonstellingsbeheer kan op 13 september een gratis proefles bijwonen.

Het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt 316 euro en omvat naast de cursus Toonstellingsbeheer ook toegang tot de lessen Kunst & Cultuur op een lesmoment naar keuze (woensdagavond of donderdagvoormiddag of zaterdagvoormiddag), om de 2 weken.


Info en inschrijving: Academie voor Beeld, Lieven Gevaertstraat 52, Mortsel,
03 449 31 85

zaterdag 8 september 2018

NIEUW IN DE PARKSCHOOL: MUZIEK-WOORDINITIATIE & MUZIEK/BEELDINITIATIE VOOR LEERLINGEN VAN 1° en 2° LEERJAAR

Vanaf 1 september organiseert de Academie voor Beeld samen met de Academie voor Muziek, Woord & Dans op donderdagavond (15u45 tot 16u45) initiatielessen voor leerlingen van het 1ste en het 2de leerjaar.

Deze lessen gaan door in de Parkschool in Mortsel, maar zijn ook bestemd voor leerlingen van andere basisscholen. Een proefles gaat door  op donderdag 6 september.

Naast de initiatielessen Muziek – Beeld, kan een leerling ook de ‘gewone’ lessen beeldatelier volgen in de Academie voor Beeld in de Lieven Gevaertstraat Mortsel, in de St-Jozefschool Mortsel of in de Drie Eikenstraat in Edegem
woensdag 5 september 2018

LINDA VINCK GESELECTEERD VOOR BIENNALE IN PORTUGAL


zondag 2 september 2018

INSCHRIJVINGEN 2018-2019 ACADEMIE BEELD MORTSEL & EDEGEM


woensdag 29 augustus 2018

OPEN LES BAK/KUNSTEXPLORATIE: CY TWOMBLY. UT PICTURA POESIS.

Konsept organiseert:

OPEN LES BAK/KUNSTEXPLORATIE

‘Cy Twombly. Ut Pictura Poesis’
Etienne Van Deyck 
dinsdag 18 september 20u00
ABK MortselIn 1957 vestigde de Amerikaanse kunstenaar Cy Twombly zich definitief in Rome. Hij liet het epicentrum van de moderne kunst achter zich. New York begreep niets van deze ‘tegendraadsheid’. Een zucht van opluchting overviel hem en hij dook gretig de cultuurgeschiedenis in. Zijn ontscheping herdefinieerde niet allen onze omgang met heden en verleden, het brak het gearrangeerd huwelijk van woord en beeld. Zijn herinterpretatie van de Ut Pictura Poesis herstelde de paradox - de ogenschijnlijke tegenstelling - en bleek een ode aan Poussin. De ‘Art World’ stond perplex: what about Twombly.


Deelnemers aan de vierdaagse studiereis naar Leipzig kunnen na de lezing hun reisbundel ophalen!

maandag 27 augustus 2018

DIRK VERHAEGEN TOONT WERK IN TWEE GROEPSTENTOONSTELLINGEN

Een blik in de kunstcollectie van Wilfried Wynants:
 Visuele poëzie

De veelzijdige kunstcollectie van Booischotenaar Wilfried Wynants bevat unieke en zeldzame kunstwerken uit de avantgardistische jaren zestig. Het vertrekpunt van deze tentoonstelling is het experimentele literaire tijdschrift ‘Labris’ (1962-72), waarin literatuur en jazz focuspunten zijn. Het internationale karakter ervan en de vaak zeer beperkte oplages maken dat vele van deze teksten bijzonder moeilijk te vinden zijn. Wynants’ collectie bestaat naast ‘Labris’, ook uit plastische kunst en internationale tijdschriften. Enkele bekende namen in deze collectie zijn Henri Chopin (Frankrijk), Ian Hamilton Finlay (Schotland), Jiri Valoch (Tsjechië) en Mary Ellen Solt (V.S.).

                • ZO 14/10/2018 tot ZO 18/11/2018
                • Vernissage za 13 oktober 2018 om 17 uur

De tentoonstelling is vrij te bezoeken. Op maandag, dinsdag en vrijdag van 9 tot 17 uur, woensdag van 9 tot 20 uur, donderdag van 13 tot 17 uur, zaterdag van 10 tot 17 uur en zondag van 14 tot 17 uur.
                • Toegang gratis
                • Exporuimte

Cultuurcentrum Zwaneberg
Cultuurplein 1
2220 Heist-op-den-Berg

                • Lezing van Renaat Ramon 'Het gelukkig huwelijk van woord en beeld' op za 13 oktober 2018 om 16 uur voor de vernissage van de expo.


                                                             --------------------------------

           19e biennale internationale „Petit format de papier”Musée du Petit Format d’Art Contemporain
10, rue Vieille Eglise - 5670 Nismes (Viroinval)
08.09 > 07.10

Vernissage 07.19 - 18.30
www.museedupetitformat.bemaandag 18 juni 2018

FILIP VERVAET NEEMT DEEL AAN TWEE TENTOONSTELLINGENPRESENT
Group show
A project by Michel Van Dyck

Van Buuren Museum and Gardens
Léo Errerlaan 41, 1180 Ukkel
June 24 to September 30th

Opening June 24 from 14.00


-------------------------------------------------------------------


Ce qui pèse et ce qui nourrit
R. M. RILKE 

ArtAutun#18

Biennale d’art contemporain
Contemporary Art Biennial | Biënnale Hedendaagse Kunst 
Curated by Reniere&Depla 

Opening 6 juillet | july 6 | 6 juli

7 juillet - 26 août
july 7 - august 26 | 7 juli - 26 augustus


De Belgische kunstenaars Reniere&Depla zijn de curatoren van de eerste editie van de biënnale Art Autun. Ze nodigden 22 hedendaagse kunstenaars uit om samen gestalte te geven aan het gemeenschappelijke verleden van Vlaanderen en Bourgondië, waarvan zovele sporen terug te vinden zijn in de kunst. Een verrassende, poëtische en intieme tentoonstelling, die op geraffineerde wijze gebruik weet te maken van het historische patrimonium van Autun.


Ce qui pèse et ce qui nourrit reikt ons een sleutel aan tot een wereld waar geschiedenis, cultuur en territorialiteit wegen op ons dagdagelijkse leven. Meteen is het ook een impuls om op zoek te gaan naar de voedingsbodem in het andere en de anderen.

NIEUWE AANGEKOCHTE BOEKEN DOOR KONSEPT VOOR BOBLIOTHEEK ABK MORTSEL