donderdag 12 november 2015

SIGRID TIBAU, LEERKRACHT TEKENKUNST ABK MORTSEL, MAAKT PREMIEPLAAT 2016 VOOR ERELEDEN KONSEPT.'Treacherous sisters' is een grafische verwerking van een tekening afkomstig uit een
beeldend dagboek, waarin Sigrid Tibau haar innerlijke demonen bestrijdt.
Gebruik makend van symboliek en metaforen verbeeldt zij haar innerlijke denkbeelden.
Allerhande figuratieve elementen worden samen geplaatst en krijgen zo hun nieuwe betekenis, die
je als kijker zelf kan invullen, maar door de maker weloverwogen zijn.

Techniek : droge naald ets

LIES DIERCKX, OUD LEERLING ABK MORTSEL STELT TENTOON. KONSEPTLID DIRK VERHAEGEN VERZORGT INLEIDING.
LIES DIERCKX

Lies Dierckx (°1968) studeerde grafische vormgeving aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Als afstudeerproject verkende zij met artisanale papierkunst het spanningsveld tussen vrij en toegepast. Haar werk getuigde in die tijd van een sobere, minimalistisch gekanaliseerde lyriek. Sedert een aantal jaren treedt Lies naar buiten met lyrisch abstracte werken. Zij heeft een improviserende, intuïtieve werkwijze. Haar creativiteit valt samen met de activiteit van het schilderen. De subtiele kwaliteiten van materiaal en techniek komen niet uit een artistiek labo maar uit het leven: het zijn menselijke tekens. De lichtheid is geen ontkenning van tragiek en drama, het is een lichtheid die nooit lichtzinnig wordt. Zij beweegt zich ijl, voorzichtig, aarzelend, vaak op de rand van het niets. Het niets niet als afwezigheid of gemis, maar als een bestemming en een voldaanheid. Creativiteit is hier vooral authenticiteit.

Dirk Verhaegen