maandag 4 maart 2013

INTO THE TREES – EEN KUNSTPROJECT MET DODE BOMEN VAN HET ATELIER BEELDHOUWKUNST ABK MORTSEL

INTO THE TREES – EEN KUNSTPROJECT MET DODE BOMEN

Een drietal grotere bomen in de omgeving van Mortsel Oude God hebben de winter niet overleefd. In plaats van deze bomen te verwijderen hebben drie kunstenaars die les volgen aan de Academie voor Beeldende Kunst deze bomen in situ (ter plaatse) omgevormd tot “kunstwerken” met een semi‐permanent karakter. Zij werden begeleid door hun leerkracht uit het atelier beeldhouwkunst.

Binnen dit atelier werd er een “wedstrijd” uitgeschreven waarbij de studenten een sculpturale ingreep konden voorstellen.
Er werd gevraagd om rekening te houden met de omgeving van de bomen, zodat er een interactie zou ontstaan tussen natuur/cultuur, leven/dood, kunst vs. publieke ruimte.Je kan de resultaten bekijken op deze plaatsen:

- de japanse kerselaar aan de Mechelsesteenweg (ter hoogte van de voetbalterreinen Oude God);
- de paardenkastanje in de dreef van het voormalige kerkhof Oude God;
- de esdoorn in ’t Parkske, gelegen aan de Edegemsestraat.


Het kunstproject wordt ingehuldigd aan het begin van de lente, op zaterdag 23 maart om 14.00 uur in ’t Parkske met aansluitend een wandeling langsheen de 3 kunstwerken in de publieke ruimte van Mortsel.

Filip Vervaet, leerkracht atelier Beeldhouwkunst

Voor meer info: Academie voor Beeldende Kunsten Mortsel (03/449 31 85)

KUNSTKRAMERS VOOR KANI – BONZON RESULTEERDE IN EEN MOOIE OPBRENGST!

Ann Woedstadt, directrice ABK Mortsel, laat weten dat het project “Kunstkramers voor Kani – Bonzon” ongeveer 7.000 euro opleverde, wat heel veel is voor een actie in één school.

Ze bracht de burgemeester van Kani - Bonzon, Ismaël Guindo, op de hoogte en hij vroeg haar alle medewerkers heel erg te bedanken vanwege de bevolking van Kani – Bonzon.