dinsdag 19 januari 2010

DAVID OOMS, ATELIERLERAAR SCHILDERKUNST OLIEVERF/ALGEMEEN, GEEFT TEKST EN UITLEG BIJ TENTOONSTELLING 'WOORD = BEELD'

Het beeld van het schilderij enkel laten bestaan uit letters, woorden, delen van woorden en/of tekstfragmenten. Dat was het idee dat aan de basis lag van de schilderijen te zien op deze tentoonstelling.
Elke figuratieve toevoeging die het woord zou kunnen bijstaan werd dan ook vermeden.

De opbouwmethode van het merendeel van de werken zijn geïnspireerd door het fenomeen van de palimpsest.

Een palimpsest is een hergebruikt stuk perkament* waarvan de bovenste laag (met de tekst erop) vroeger wel eens werd afgeschraapt zodat het perkament opnieuw beschreven kon worden. Dit werd gedaan omdat geen waarde meer werd gehecht aan de oorspronkelijke tekst en omdat perkament kostbaar was.
Nochtans zijn de oude, onderliggende geschriften door deze toepassing niet verloren gegaan. Vaak bleef de oorspronkelijke tekst toch nog deels zichtbaar en, onder ultraviolet-licht, valt de onderliggende tekst nog beter te zien.

Dat gelaagde aspect van zo’n palimpsest inspireerde deze werken: door overschilderingen en overlappingen, het afschrapen van delen, het gebruik maken van transparante of halfdekkende lagen die nog sporen van onderliggende lagen lieten doorschemeren werd een zelfde soort intrigerende raadselachtigheid verkregen.

Ook schaalwisselingen (grote lettertekens met kleine afgewisseld) en de welgekozen plaatsing van de lettervormen maakt dat de werken zich (niet zozeer tekstueel maar wel als schilderij!) laag na laag laten ontcijferen.


Veel kijkgenot,


David Ooms* Het bekendste is het palimpsest van archimedes.
De term wordt o.a. ook gebruikt in de architectuurgeschiedenis
(een stedelijk palimpsest toont de historische gelaagdheid: hoe zag een stad doorheen verschillende periodes in de geschiedenis uit) of i.v.m. het hergebruik van videobanden en computergegevens.

De tentoonstelling is nog te bewonderen tot en met zaterdag 30 januari 2010 tijdens de openingsuren van de ABK Mortsel

zondag 17 januari 2010

EEN ANDERE KIJK: TENTOONSTELLING JANNEMIE SWINNEN, RIA SCHUERMANS, SABINE VANLATHEM & WERNER PLAUM, LEERLINGEN ATELIER SCHILDERKUNST PAUL MOREZ


JANNEMIE SWINNEN, RIA SCHUERMANS, SABINE VANLATHEM en WERNER PLAUM, leerlingen atelier schilderkunst Paul Morez van ABK Mortsel, nodigen U uit op de tentoonstelling van hun werk.

Hartelijk welkom op de opening met receptie op donderdag 11 februari 2010 om 20u.

Inleiding door Maria Luyten.

Kunstencentrum Kaleidoscoop, Molenstraat 50, 2640 Mortsel

Zaterdag 13 februari 2010 van 14u tot 18u.
Zondag 14 februari 2010 van 14u tot 18u.