maandag 12 december 2011

STUDIEREIS KONSEPT AMSTERDAM & DEN HAAG ZONDAG 29 JANUARI 2012: UITZONDERLIJK AANBOD WEGENS GROOT SUCCES: EXTRA INSCHRIJVINGEN!!!

DE EERDER AANGEKONDIGDE STUDIEREIS ZONDAG 29 JANUARI 2012 NAAR AMSTERDAM EN DEN HAAG IS AL VERSCHILLENDE WEKEN VOLZET. WEGENS GROTE BELANGSTELLING ZET KONSEPT EEN EXTRA AUTOBUS IN.

INSCHRIJVEN KAN NOG TOT 15 JANUARI 2012 !!!


AMSTERDAM: RUBENS, VAN DYCK EN JORDAENS
SCHILDERS UIT DE HERMITAGE


DEN HAAG
MEESTERWERKEN UIT CENTRE POMPIDOU


Hermitage Amsterdam
Rubens, Van Dyck en Jordaens
Vlaamse meesters uit de Hermitage.

Van 17 september 2011 tot en met 16 maart 2012 presenteert de Hermitage Amsterdam een indrukwekkende selectie uit de verzameling Vlaamse kunst van de Hermitage St.-Petersburg. Een magistraal overzicht van 75 schilderijen en circa 20 tekeningen, waaronder talrijke meesterwerken van de grote drie van de Antwerpse school: Peter Paul Rubens, Anthonie van Dyck en Jacob Jordaens en werken van bekende tijdgenoten.
Met 17 schilderijen en vele tekeningen krijgt Peter Paul Rubens (1577–1640) extra veel aandacht in de tentoonstelling. Hij was immers de belangrijkste, begaafdste en meest invloedrijke zeventiende-eeuwse Vlaamse schilder. Bovendien gold hij als een beminnelijk edelman, diplomaat en verzamelaar en was zijn atelier een goed geoliede onderneming. Hij was een fenomeen in zijn tijd, een homo universalis. Zowel zijn religieuze als zijn profane werken illustreren Rubens' ongeëvenaarde talent. Een van de hoogtepunten is de beroemde Kruisafneming (ca. 1618), waarin Rubens overtuigend en vol dramatiek het lijden van Christus uitbeeldde. Dit schilderij is nooit eerder uitgeleend.

Ook zijn invloed en navolging komen in de tentoonstelling ruim aan bod. Zo nemen de elegante en geraffineerde portretten van Anthonie van Dyck (1599–1641), Rubens' beste leerling, een zeer belangrijke plaats in. Hij schilderde rond 1638 de Engelse koning Karel I en zijn echtgenote, de Franse koningsdochter Henriette Maria.

Van Dyck was toen al enkele jaren hofschilder van de koning en inmiddels tot 'sir' Anthony geridderd.
De derde grote meester van de Vlaamse school, Jacob Jordaens (1593–1678), was geen leerling van Rubens maar werd wel door hem beïnvloed. In imposante schilderijen laat hij de beschouwer meegenieten van de sprankelende Vlaamse levenslust. Zelfs zijn historiestukken kregen een Vlaamse sfeer.
Kwetterende vogels, zojuist geschoten wild en fleurige boeketten sieren de stillevens van Frans Snijders, genrestukken met het leven van alledag maakten David Teniers de Jongere beroemd. Er is een ontroerend familieportret van Cornelis de Vos. En nog vele andere belangrijke schilderijen van Vlaamse meesters zijn in volle pracht te zien.
Deze uitgelezen collectie komt voor het eerst naar Nederland. Veel van de geëxposeerde werken zijn in de achttiende eeuw verworven door Catharina de Grote. Ze behoorden tot excellente verzamelingen als die van Pierre Crozat en Heinrich von Brühl, door Catharina in hun geheel opgekocht. De meeste schilderijen werden vervaardigd in opdracht van kerken en wereldlijke opdrachtgevers in Antwerpen en andere Europese steden. Ze ontstonden tegen de achtergrond van de Tachtigjarige Oorlog en de contrareformatie. Die katholieke tegenbeweging van de reformatie zette kerken en particulieren aan om op grote schaal religieuze kunst te bestellen. De imponerende barokstijl van Rubens en zijn tijdgenoten bleek uitstekende propaganda voor de katholieke kerk, de aristocratie en de rijke burgerij.
Aan de hand van een audiotour, een film en computerprogramma's worden in de tentoonstelling de Vlaamse kunst en de geschiedenis van de Vlaamse kunstcollectie in de Hermitage St.-Petersburg uitvoerig belicht. Het bruisende Antwerpen van de zeventiende eeuw komt tot leven op een speciale expositiewand, waar met beeld en tekst schildersateliers, kerken en monumenten zijn aangegeven. Er verschijnt een catalogus met bijdragen van Russische en Vlaamse auteurs.
De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW en het Ministerie van Financiën vanwege het toekennen van indemniteit.


Ter gelegenheid van deze tentoonstelling werd een selectie gemaakt van 8 ‘Jonge Vlaamse Meesters’ waarvan in een afzonderlijke tentoonstelling werk te zien is.

Den Haag Gemeentemuseum
Parijs
Stad van de moderne kunst


Speciaal voor het Gemeentemuseum Den Haag heeft het prestigieuze Centre Pompidou in Parijs een veertigtal topstukken ter beschikking gesteld. Beroemde meesterwerken van onder anderen Kandinsky, Brancusi, Picasso, Matisse, Miró, Giacometti, Léger, Braque en Delaunay zijn op deze tentoonstelling te bewonderen.

Nog niet eerder werd de relatie tussen Parijs als hoofdkwartier van de moderne kunst en Nederland in beeld gebracht. De Europese tentoonstellingsgeschiedenis telt al voorbeelden van de connectie tussen Parijs en Berlijn of Moskou, maar Nederland heeft tot nu toe nog moeten ontbreken. Verscheidene Nederlandse kunstenaars hebben in Parijs cruciale stappen in hun carrière gezet. Piet Mondriaan is een sprekend voorbeeld, na een bezoek aan Parijs gooide hij het roer om; zowel in zijn beroepsmatige- als in zijn persoonlijke leven. Maar het bleef zeker niet bij Mondriaan alleen, ook Kees van Dongen, Karel Appel en Constant raakten geïnspireerd en beïnvloed door het wervelende, bloeiende artistieke leven in Parijs. Deze aanwezigheid van Nederlandse kunstenaars in Parijs krijgt in de tentoonstelling speciale aandacht.
In de eerste helft van de 20ste eeuw werd de kunst in een enorm tempo vernieuwd. Aangemoedigd door het apocalyptische karakter van de Eerste Wereldoorlog, gedreven door het idee van een betere toekomst of in reactie op de stijl van hun voorgangers, ontwikkelden de kunstenaars in Parijs nieuwe stijlen in de meest wilde en uiteenlopende kleuren en vormen. Parijs was een artistieke vrijplaats, kunstenaars ontmoetten elkaar in het café, groepeerden zich, discussieerden en beïnvloedden elkaar en bevochten hun standpunten. Tegenwoordig kunnen we via internet van over de hele wereld ervaringen en ideeën met elkaar delen, maar in die eerste decennia van de twintigste eeuw voldeed alleen een échte ontmoeting, zo was Parijs de community van de moderne kunst.Datum: Zondag 29 januari 2012
LET OP: NIEUWE VERTREKPLAATS
Vertrek: 8h30 hoek Pulhoflaan – Grote Steenweg Berchem (halte tram 7 en 15)
Terug: rond 19h00
Deelname in de kosten: leden konsept 36€ Niet leden 43€

Inschrijven nog tot 15 januari 2012

Alle inschrijvingen via de Konsepttelefoon:0473 93 86 71.
Spreek steeds een boodschap in en vermeld je telefoonnummer. Ook een sms met dezelfde informatie is welkom.

Na je telefonische inschrijving en de storting van het verschuldigde bedrag op nr: 320-0692986-88 is je inschrijving officieel.


OPGELET!

ALLEEN WIE HAAR/ZIJN LIDMAATSCHAP VAN KONSEPT VOOR 2012 HERNIEUWDE, GENIET VAN DE KORTING OP DE STUDIEREIZEN IN 2012!

HOE LID WORDEN VAN KONSEPT?

Het lidmaatschap van Konsept loopt van 1 januari t/m 31 december en biedt reductie op alle reizen!
Voor wie van kunst en van de academie houdt, redenen genoeg om lid te worden.

Lidgelden:
- individueel lid: 5€
- gezinslid: 5€
- erelid*: 30 €


Konseptrekening:
Iban BE 56 3200 692986-88
BIC: BBRUBEBB


*Ereleden ontvangen een premieplaat die jaarlijks door een van de leerkrachten wordt ontworpen en op een beperkte oplage gedrukt.

Filip Vervaet, leerkracht atelier beeldhouwen ABK Mortsel, ontwerpt de premieplaat 2012. Meer nieuws hierover binnenkort!

Graag bij de storting duidelijk vermelden "lidmaatschap Konsept 2012" + naam en voornaam van de personen voor wie u betaalt.