zaterdag 19 december 2015

NIEUWJAARSWENSEN ABK MORTSEL

De Academie voor Beeldende Kunst Mortsel wenst je onvergetelijke eindejaarsfeesten.

Download op www.abk-mortsel.be je eigen kunstzinnige kerstkaart en stuur ze door naar familie vrienden en geliefden.
maandag 30 november 2015

UITNODIGING LEZING BERT DANCKAERT IN ABK MORTSEL


Bert Danckaert


    ...geeft op vrijdag 11 december een lezing over zijn werk 'Simple Present',    om 19u30 in de bovenzaal van de Academie voor Beeldende Kunsten Mortsel.


Bert Danckaert (Antwerpen, 1965) studeerde fotografie aan de Koninklijke Academie voor Schone kunsten en het Hoger Instituut te Antwerpen. Vanaf het midden van de jaren '90 is hij actief als fotograaf en nam deel aan verschillende solo- en groepstentoonstellingen in België en in het buitenland. In 1997 werd hij genomineerd voor de 'Prijs Jonge Belgische Schilderkunst' (Paleis voor Schone Kunsten, Brussel). In 2006 verscheen zijn eerste boek 'Make Sense!' met teksten van Jean-Louis Poitevin en Lynne Cohen. Bert Danckaert is lid van POC (Piece of Cake, een internationaal collectief van Europese fotografen)
Naast zijn artistieke activiteiten schrijft Bert Danckaert over fotografie voor verschillende kranten en magazines. Hij is docent fotografie aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen. In juni 2008 werd het tweede boek van Bert Danckaert gepubliceerd: 'Simple Present - Beijing'.
In 2013 verscheen het verzamelde werk 'Simple Present' (Lannoo).

Bert Danckaert wordt gerepresenteerd door Roberto Polo Gallery te Brussel.

TUPLE TANGO: TENTOONSTELLING DIRK VERHAEGEN IN BIBLIOTHEEK SINT-LUKAS BRUSSEL
VITRINE # 61
DIRK VERHAEGEN: TUPLE TANGO

In zijn didactische nota’s maakte Paul Klee een onderscheid tussen vrije en gebonden lijnen. De vrije lijnen vergeleek hij met een wandeling, de gebonden lijnen met een planmatig zakenbezoek. Hij maakte ook onderscheid tussen actieve en passieve lijnen. Actieve lijnen hebben een beweeglijk karakter, tonen hun verloop.

Van de vroege jaren zeventig tot vandaag zijn in mijn eigen beeldend werk actieve, structureel gebonden lijnen veelvuldig aanwezig. Maar in tegenstelling tot de romantische Paul Klee toon ik slechts zoiets als de lege kapstokken waaraan hij zijn betoverende verbeelding placht op te hangen. Lijkt zulke reductie schraal en fantasieloos, het is in elk geval een bewuste stellingname. Ook mijn werk wil poëtisch zijn, maar dan op een wijze die aansluiting zoekt bij een rationeel-wetenschappelijk wereldbeeld. Wel hoop ik dat de toeschouwer iets van de begeestering –ja, zelfs van de vrijheid!- ervaart die ik zelf op mijn artistiek parcours voel.

Al mijn werk is systematisch opgebouwd. Logische systemen bepalen het verloop van een werk of van een reeks. Het beeldveld zelf kan structureel, metrisch ingedeeld worden: omtrek, diagonalen, medianen, raster ... De punten kunnen met het oog op een zakelijk parcours op meerdere manieren met cijfers benoemd worden: in hoekige spiraalbeweging, in westerse leesrichting of weg en weer ‘zoals het rund de ploeg trekt’. Ook de cijferreeksen kunnen op vele manieren geordend worden.

TUPLE TANGO  is gebaseerd op een ontwerp uit de omvangrijke reeks 'transacties' ('transactie 813'). De 64 snijpunten van een kwadraat raster worden in een hoekige spiraalbeweging benoemd met deze geordende lijst (tuple):

   1,2,3,4,5,6,7,8,8,7,6,5,4,3,2,1,1,2,3,4,5,6,7,8,8,7,6,5,4,3,2,1,1,2,3,4,5,6,7,8,8,7,6,5,4,3,2,1,1,2,3,4,5,67,8,8,7,6,5,4,3,2,1

De punten van overeenkomstige cijfers worden verbonden in de volgorde van de spiraalbeweging. Dit levert 8 zigzaglijnen op. Zij kunnen in één beeld getoond worden. Dit geeft een grillig hekwerk. Zij kunnen ook afzonderlijk getoond worden als reeks of als een power point show. De zigzaglijnen kunnen ook als koppels optreden waarbij één partner als lijndikte de rastereenheid krijgt. Het koppel kan gelijktijdig evolueren of met een voorsprong-achterstand relatie: een grillige dans. Bij twee brede zigzaglijnen kan de ene als een leegte de andere bedekken, zodat er slechts verspreide fragmenten overschieten.

Digitale en artisanale realisaties wisselen elkaar af. Zij beïnvloeden elkaar. Hun gebreken en kwaliteiten komen aan het licht. Er is geen denken zonder materie of techniciteit. De praktijk denkt, bevrucht en beperkt.

Er bestaan vele soorten kunst. Vaardige, vindingrijke, betekenis genererende coördinatie van zintuiglijke signalen, in wezen zonder praktisch nut, blijft een belangrijke constante. Afwezigheid van praktische nut maakt ruimte voor geestelijk gebruik. In mijn geval is dat de gelegenheid tot reflexie over indruk en analyse, over mentale en zintuiglijke schoonheid, over orde en chaos , over eenvoud en complexiteit, over vrijheid en gebondenheid, over grenzen en grensoverschrijding.

Dirk Verhaegen
   

donderdag 19 november 2015

STUDIEREIS ZONDAG 13 DECEMBER 2015 DÜSSELDORF THE PROBLEM OF GOD (K21) AGNES MARTIN (K20) FRANK O. GEHRY: NEUER ZOLLHOF en MEDIENHAFEN

STUDIEREIS ZONDAG 13 DECEMBER 2015
DÜSSELDORF
THE PROBLEM OF GOD (K21)
AGNES MARTIN (K20)
FRANK O. GEHRY: NEUER ZOLLHOF en MEDIENHAFEN

K21: THE PROBLEM OF GOD

De tentoonstelling ‘The problem of God’ illustreert hoe de christelijke beeldcultuur zich in een seculiere context verder ontwikkeld heeft als een universeel cultureel erfgoed. Veel van de 120 kunstwerken zijn niet eenvoudig te ‘lezen’; zij bestaan meestal uit complexe verhalen en beelden die verwijzen naar en in dialoog gaan met achterliggende christelijke motieven en thema’s. De tentoonstelling heeft niet als kernthema sacrale kunst, noch religiositeit in het algemeen. De focus ligt weliswaar op christelijke symbolen of thema’s, maar deze worden vanuit kritische reflectie getransformeerd tot zowel nieuwe inhoudelijke als nieuwe esthetische verbanden. De behandelde thema’s reiken van existentiële levensvragen en de daarmee samenhangende filosofische en spirituele uitdagingen tot humoristische en kritische interpretaties van allerlei aspecten van religie en geloof; van commentaren op de kunsthistorische traditie tot actuele sociale en politieke thema’s. (Ill: Borremans)

De tentoongestelde werken vertegenwoordigen een keuze uit de kunst van de laatste 25 jaar: schilderijen, werken op papier en in glas, beeldhouwwerken, foto’s, video’s en films. Er zijn ook installaties te zien die speciaal voor deze tentoonstelling gemaakt werden. Centraal staan belangrijke werken uit de periode tussen 1950 en 1980, waaruit blijkt op welke subtiele wijze christelijke beeldtaal en symbolen een plaats hebben veroverd in het collectieve beeldgeheugen.
Onder andere de volgende kunstenaars zijn vertegenwoordigd:
Georges Adéagbo, Eija-Liisa Ahtila, Francis Alÿs, Francis Bacon, Michaël Borremans, Pavel Büchler, Andrea Büttner, Flavio de Carvalho, Paul Chan, Berlinde De Bruyckere, Tacita Dean, Andrew Esiebo, Harun Farocki, Katharina Fritsch, Douglas Gordon, Gary Hill, Emma Kay, Hubert Kiecol, Katarzyna Kozyra, Little Warsaw, Thomas Locher, Kris Martin, Aernout Mik, Boris Mikhailov, Santu Mofokeng, Hermann Nitsch, Robert Rauschenberg, Ad Reinhardt, Rosemberg Sandoval, James Turrell, Bill Viola, Paloma Varga Weisz, Danh Võ und Aby Warburg.


K20: AGNES MARTIN (1912 – 2004)De retrospectieve van de schilderijen en tekeningen van Amerikaanse Agnes Martin (1912 - 2004) is een eerbetoon aan een buitengewone schilder wiens werk sinds de jaren 1960  internationaal sterk gewaardeerd wordt. Met haar oog voor abstractie en haar gedempte toonaarden, zit haar oeuvre in het veld van het abstract expressionisme en minimalisme. Haar artistieke vocabulaire is gebaseerd op horizontale en verticale lijnen die het beeldvlak structureren. Gestreepte patronen op matte, trillende oppervlakken in delicate kleuren. De kleuren zijn zo subtiel en de potloodlijnen op de schilderijen zo fijnzinnig dat haar werk in reproductie nauwelijks tot zijn recht komt – de kleuren al helemaal niet, en de potloodlijnen verdwijnen eenvoudigweg. Dit is werk dat je in een stille museumzaal moet tegenkomen, dan word je als bij bliksem getroffen door de weergaloze kracht van de subtiliteit van de kleuren van Martin. Dan zijn het schilderijen waar je afwisselend met je neus bovenop gaat staan en afstand van neemt om het wonder te begrijpen. Want Agnes Martin maakte ingetogen werk dat zo adembenemend mooi is dat je er vanzelf stil van wordt. Het heeft hetzelfde hevige effect als de doeken van Mark Rothko.
De tentoonstelling met werken uit al haar creatieve periodes biedt diepgaande inzichten in Agnes Martin ’s kunst en biedt de toeschouwer buitengewone visuele ervaringen. De schilderijen van Martin zijn met hun koele kleuren en heldere ordening niet romantisch maar klassiek. Martin legt weliswaar ook nadruk op een innerlijke beleving, maar die is bij haar niet religieus, zoals zij schrijft, maar verbonden met het klassieke ideaal van evenwicht, eenvoud en perfectie. Haar oeuvre past meer in de traditie van Cezanne die met zijn schilderijen een 'harmonie parallel aan de natuur' wilde creëren.

De tentoonstelling wordt georganiseerd door Tate Modern in samenwerking met Kunstsammlung Nordrhein - Westfalen, Düsseldorf, Los Angeles County Museum of Art en het Guggenheim Museum , New York

K21: TOMAS SARACENO: IN ORBIT

Boven de  ‘Piazza’ van K21 zweeft op meer dan 25 meter hoogte de grote installatie ‘In orbit’ van de kunstenaar Tomás Saraceno. Het is een constructie uit staaldraden, die op drie plaatsen onder de immense glazen koepel is opgehangen. In deze netstructuur van nagenoeg 2.500 vierkante meter bevinden zich enkele ‘sferen’, met lucht gevulde kegels, van ongeveer 8 meter doorsnede. Bezoekers kunnen de installatie betreden en zich langs het net van de ene naar de andere sfeer begeven
‘In Orbit’ oogt als een surrealistisch landschap en het doet denken aan een wolken-zee. Wie het net betreedt ziet ver beneden zich de museum-bezoekers en lijkt zelf voor deze bezoekers ‘een zwemmer aan de hemel’.
De ruimte in de installatie wordt aldus een fibrerend net van betrekkingen, resonanties en synchrone communicatie. Wanneer meerdere bezoekers de installatie gelijktijdig betreden, bewegen de staaldraden, zij spannen zich op en de afstand tussen de sferen verandert. De bezoekers kunnen hun activiteiten coördineren en de  installatie leren waarnemen door de vibraties, net als spinnen in een web.

FRANK O. GEHRY: NEUER ZOLLHOF en de MEDIENHAFEN


De drie gebouwencomplexen die ontworpen zijn door de Amerikaanse architect Frank O. Gehry vormen samen een belangrijk herkenningspunt binnen de stad Düsseldorf. De Gehry-gebouwen zijn vormgegeven als sculpturen en uitgevoerd in verschillende kleuren en materialen. Het meest noordelijke complex is wit, het middelste is in metaalkleur en het zuidelijke complex is in rode baksteen uitgevoerd. Omdat het middelste complex aan de buitenkant met roestvrij staal bekleed is, krijgt het gebouw bij verschillend licht een verschillende uitstraling. Vooral de weerkaatsing van de zon vlak voor zonsondergang kan voor mooie effecten zorgen. Het project is in Düsseldorf ook bekend onder de naam Neuer Zollhof. De gebouwen van Gehry roepen soms felle reacties op vanwege hun afwijkende vormen. Over de functionaliteit van deze vormen kan je beslist discusiëren, maar opvallend zijn ze steeds, een ‘landmark’ in een stad. Denk maar aan het Guggenheim museum in Bilbao.

Ook het Colorium van de Britse Architect William Allen Alsop is beslist de moeite waard.


PRAKTISCH


Datum: zondag 13 DECEMBER 2015
Vertrek: 08h30 hoek Pulhoflaan – Grote Steenweg Berchem (halte tram 7 en 15)
Terug: rond 19h00

Inschrijven: van  23 NOVEMBER 2015 tot 10 DECEMBER 2015 via de Konsepttelefoon:
0473 93 86 71.
Spreek een boodschap in en vermeld je naam en telefoonnummer of stuur een sms met je naam en telefoonnummer. Konsept zal je dan zo snel mogelijk contacteren.

Pas nadat Konsept je contacteerde, kan je het verschuldigde bedrag storten op de Konseptrekening IBAN  BE56 3200 6929 8688  -  BIC  BBRUBEBB  en is je inschrijving definitief.
Leden Konsept: 33 €; niet-leden: 42 €

Graag duidelijk vermelden voor wie je inschrijft.donderdag 12 november 2015

SIGRID TIBAU, LEERKRACHT TEKENKUNST ABK MORTSEL, MAAKT PREMIEPLAAT 2016 VOOR ERELEDEN KONSEPT.'Treacherous sisters' is een grafische verwerking van een tekening afkomstig uit een
beeldend dagboek, waarin Sigrid Tibau haar innerlijke demonen bestrijdt.
Gebruik makend van symboliek en metaforen verbeeldt zij haar innerlijke denkbeelden.
Allerhande figuratieve elementen worden samen geplaatst en krijgen zo hun nieuwe betekenis, die
je als kijker zelf kan invullen, maar door de maker weloverwogen zijn.

Techniek : droge naald ets

LIES DIERCKX, OUD LEERLING ABK MORTSEL STELT TENTOON. KONSEPTLID DIRK VERHAEGEN VERZORGT INLEIDING.
LIES DIERCKX

Lies Dierckx (°1968) studeerde grafische vormgeving aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Als afstudeerproject verkende zij met artisanale papierkunst het spanningsveld tussen vrij en toegepast. Haar werk getuigde in die tijd van een sobere, minimalistisch gekanaliseerde lyriek. Sedert een aantal jaren treedt Lies naar buiten met lyrisch abstracte werken. Zij heeft een improviserende, intuïtieve werkwijze. Haar creativiteit valt samen met de activiteit van het schilderen. De subtiele kwaliteiten van materiaal en techniek komen niet uit een artistiek labo maar uit het leven: het zijn menselijke tekens. De lichtheid is geen ontkenning van tragiek en drama, het is een lichtheid die nooit lichtzinnig wordt. Zij beweegt zich ijl, voorzichtig, aarzelend, vaak op de rand van het niets. Het niets niet als afwezigheid of gemis, maar als een bestemming en een voldaanheid. Creativiteit is hier vooral authenticiteit.

Dirk Verhaegen

zaterdag 24 oktober 2015

maandag 19 oktober 2015

STUDIEREIS ZONDAG 15 NOVEMBER 2015 ESSEN:DIE SCHATTEN DER AVANTGARDE & DUISBURG: SHIN HANGA – JAPANSE LANDSCHAPPEN DE VASTE COLLECTIES


STUDIEREIS ZONDAG 15 NOVEMBER 2015

ESSEN: DIE SCHATTEN DER AVANTGARDE
DUISBURG: SHIN HANGA – JAPANSE LANDSCHAPPEN DE VASTE COLLECTIES

ESSEN FOLKWANG

Die schatten der Avantgarde
Rousseau en de vergeten meesters.

(‘Een schaduw begeleidt de Avantgarde-kunstenaars van de 20ste eeuw. Deze schaduw zijn de autodidactische meesters.’)

Het zijn kunstenaars, mannen en vrouwen, zonder academische vorming en meestal ook zonder toegang tot de bestaande en nieuwe kanalen die in de kunstscène worden ontworpen. Door hun artistiek gehalte, hun esthetische rijkdom en hun onmiskenbare intensiteit, doorstaan hun werken de vergelijking met die van de beste kunstenaars van de 20ste eeuw. Deze kunstenaars lieten zich in niet geringe mate inspireren door deze werken;zij betoonden hen veel respect en eisten dit ook op. De tentoonstelling toont in 13 kleine retrospectieve presentaties de belangrijkste werken van deze kunstenaars en ontvouwt op deze wijze een caleidoscoop van verschillende vormen van artistieke creativiteit.


Junglebeelden en portretten van Henri Rousseau hebben een vaste plaats verworven in de geschiedenis van de ontwikkeling van de moderne kunst. In tentoonstellingen en    verzamelingen worden zij steeds getoond te midden van de werken van moderne kunstenaars. Anders is het gesteld met de onrustige, met apocalyptische iconografie beladen bloemenschilderijen van Séraphine Louis: op de Documenta 1955 kregen zij nog een prominente plaats, nu zijn ze stilaan vergeten en wordt het tijd dat we ze opnieuw ontdekken. De grote historische taferelen van André Bauchant begeesterden kunstenaars als Le Corbusier en Ozenfant. Met hun broosheid herinneren zij aan de fresco’s van het Quattrocento. De naakten en de afbeeldingen van dieren van Morris Hirshfield bestaan uit een kleine textuur, als mozaiken; ze werden in zeer hoge mate gewaardeerd door de surrealisten. Bill Traylor, als slaaf geboren in Alabama, schiep pas op 80jarige leeftijd zijn levendige en compositorisch erg indrukwekkende beelden.
Miroslav Tichy maakte zijn foto’s met zelfgemaakte camera’s. Later voegde hij er getekende accenten aan toe en voorzag ze van getekende lijsten. Adalbert Trillhaase, die behoorde tot de kennissenkring van Johanna Ey, een vrouwelijke kunsthandelaar uit Düsseldorf, schiep in de jaren 1920 zijn dramatische werken naar bijbelse motieven. Met het werk van Erich Bödeker, een vroegere bergbewoner uit Recklinghausen, is het werk van één van de belangrijkste niet-academische kunstenaars van de naoorlogse tijd te zien. Zijn voornamelijk uit beton gemaakte, kleurige sculpturen verwijzen veelvuldig naar de actuele kunst.

De werken van deze kunstenaars worden geconfronteerd met sleutelwerken van moderne en hedendaagse kunstenaars zoals Honoré Daumier, Paul Gauguin, Paula Modersohn-Becker, Fernand Léger, Pablo Picasso, Blinky Palermo, Mike Kelley en anderen. Door deze confrontatie worden belangrijke dimensies verhelderd die bijgedragen hebben aan de verdieping de kunst van de 20ste eeuw. Je kan dit fenomeen vergelijken met de invloed die de Blues en de Jazz gehad hebben op de ontwikkeling van de muziek in de 20ste eeuw.


De vaste collectie


Het museum Folkwang bezit een internationaal vermaarde verzameling Duitse en Franse schilderkunst en sculptuur van de 19de en 20ste eeuw. De Duitse Romantiek is oa vertegenwoordigd door Caspar Friedrich, terwijl schilders als oa Delacroix, Corot, Daumier, Courbet, Manet en Renoir een beeld geven van de Franse kunst. Meesterwerken van Van Gogh, Monet, Cézanne, Gaugain, Signac en vele anderen vertegenwoordigen het impressionisme.

De belangrijkste kubisten en expressionisten zijn eveneens vertegenwoordigd, met als zwaartepunt schilders van De Blaue Reiter en 'Die Brücke'. (Matisse, Derain, Braque, Picasso, Marc, Kandinsky, Kirchner, Nolde, Schmidt-Rottluff). Verder is er werk van Hodler, Munch, Feininger, Klee, Moholy-Nagy, Ernst, Magritte, Miro en vele anderen. Tenslotte is ook de kunst van na 1950 sterk vertegenwoordigd met werk van oa Rothko, Newmann, Pollock, Kline, Stella, Klein, Fontana, Richter, Baselitz, Penck, Roni Horn, Schütte.
DUISBURG DKM
Shin Hanga landschappen

In het kader van de tentoonstelling ' SHIN HANGA – Japanse Landschappen ' toont het Museum DKM Duisburg werken van groot formaat van de Berlijnse kunstenaar Sven Drühl (geb 1968). De werken van deze kunstenaar zijn zeer sterk verankerd in de Shin-Hanga-kunst, de zogenaamde 'New Print Movement'. Deze kunstrichting, die ontstond in het begin van de 20ste eeuw, grijpt terug naar de traditie van de Japanse Ukiyo-e houtsnijkunst in kleur en interpreteert deze opnieuw door er westelijke elementen uit de romantiek en het impressionisme aan toe te voegen. Dit wisselspel tussen Japanse en Westerse kunst wordt in de tentoonstelling belicht.

De schilderijen van Sven Drühl worden in de tentoonstelling geconfronteerd met veel Japanse werken uit de jaren 1920 tot 1940. Deze werken, die behoren tot de Shin-Hanga verzameling van de kunstenaar, hebben als onderwerp kusten, meren, bergen en Japanse schrifttekens. Drühl haalt inspiratie uit deze werken en ontleent er beeldelementen aan die hij op een persoonlijke wijze combineert. Zo schept hij indrukwekkende Japanse landschappen. Hij werkt deze niet af in de vorm van houtsneden, maar wel als olieverfschilderijen, met lak of met silicone. Dit maakt zijn werk nieuw en tegelijkertijd herkenbaar. Soms maakt hij gebruik van beeldcitaten uit de Westerse kunst die hij combineert met Shin-Hanga elementen


DE VASTE COLLECTIE

De verzameling van het museum DKB bestaat uit 5 afdelingen: hedendaagse kunst na 1960, 2000 jaar oude kunst uit landen van het Nabije en het Verre Oosten en actuele kunst uit Korea, China en Japan, oude kunst uit Egypte, klassieke en hedendaagse fotografie, vazen die 5000 jaar kunstgeschiedenis illustreren.
In de afdeling hedendaagse kunst zijn meer dan 300 kunstenaars vertegenwoordigd, oa Rückriem, Ai Weiwei, Song Dong, Ulrich Erben, Norbert Frensch, Hamish Fulton, Hayato Goto, Nikolaus Koliusis, Norbert Kricke, Raimund Kummer, Lee Ufan, Richard Long, Bernd Minnich, Christiane Möbus, Ben Nicholson, Kazuhito Nishikawa, Blinky Palermo, Qui Shi-Hua, Erich Reusch, Jan J. Schoonhoven, Richard Serra, Yuji Takeoka, Thomas Virnich, Raimund van Well, Hannes Vogel, Manfred Vogel, Erwin Wortelkamp.
Het zwaartepunt van de verzameling fotografie bestaat uit reisfoto’s uit de 19de eeuw, erotische foto’s van Gloeden en Robert Mapplethorpe, klassieke fotografie van Peter Keetman, Adolf Lazi, Herbert List, Albert Renger-Patzsch, Ludwig Windstosser eva.De hedendagse fotografie is vertegenwoordigd door Bernd en Hilla Becher, Kyungwoo Chun, Kandida Höfer, Ryuji Miyamoto, Jaroslav Poncar, en Claudia Terstappen.PRAKTISCH

Datum: zondag 15 NOVEMBER 2015
Vertrek: 07h45 hoek Pulhoflaan – Grote Steenweg Berchem (halte tram 7 en 15)
Terug: rond 19h00

Inschrijven: van  21 OKTOBER 2015 tot 11 NOVEMBER 2015 uitsluitend via de Konsepttelefoon: 
0473 93 86 71.

Spreek een boodschap in en vermeld je naam en telefoonnummer of stuur een sms met je naam en telefoonnummer. Konsept zal je dan zo snel mogelijk contacteren.

Pas nadat Konsept je contacteerde, kan je het verschuldigde bedrag storten op de Konseptrekening IBAN  BE56 3200 6929 8688  -  BIC  BBRUBEBB  en is je inschrijving definitief.
Leden Konsept: 35 €; niet-leden: 43 €
Graag duidelijk vermelden voor wie je inschrijft.


maandag 21 september 2015

'ADULT WORLD': MUZIEKTHEATER MET ECHOMAKER MT (HAN STUBBE) & CIE. COVAR

Echomaker MT & Cie. Covar - Adult World

Een bijzondere samenwerking tussen de kunstzinnige talenten van Han Stubbe (DAAU) en theatergezelschap Cie. Covar

Jennie, een jonge Amerikaanse vrouw, is sinds enkele jaren getrouwd met een succesvolle, drukbezette zakenman. Door zijn toenemende terughoudendheid en nachtelijke tripjes naar kantoor worstelt ze meer en meer met twijfels over haar seksuele (on)kunde. In een wanhopige poging haar huwelijk te redden onderneemt ze een reeks acties waarbij ze de ware aard van haar man leert kennen.

De tragikomische muziektheatervoorstelling gaat over de eenzaamheid van de mens. De obsessie, het onvermogen te communiceren, het ultiem vastklampen aan de schone schijn en de prijs die je daarvoor betaalt. Volwassen liefde of pragmatische leugen?

'Adult World' is gebaseerd op het gelijknamige, korte verhaal van de Amerikaanse schrijver en cultidool David Foster Wallace. Wallace is vooral bekend door zijn roman Infinite Jest, een parodiërende toekomstroman over Amerika. 'Adult World' verscheen in 1999 als onderdeel van de verhalenbundel 'Brief Interviews with Hideous Men'.

Echomaker MT is een nieuw collectief rond muzikant/componist Han Stubbe (bekend van de Belgische band DAAU). Voor 'Adult World' werkt hij samen met muzikant Hannes d’Hoine en acteurs Peter Seynaeve, Louis Van Der Waal en Julia Ghysels.
Een voorliefde voor (Amerikaanse) literatuur, brede invloeden uit de elektronische muziek en een fascinatie voor de acteur als muzikant liggen aan de basis van zijn werk. Het resultaat is een eigenzinnige muziektheatertaal, waarin voortdurend de empathische interactie tussen tekst en muziek wordt opgezocht.  

Cie. COVAR is het nieuwe theatergezelschap rond de Maastrichtse actrice/theatermaker Els Roobroeck. Eerder maakte ze samen met Han Stubbe de voorstellingen 'Medea Redux' (2011) en 'Tot de stilte er op volgt' (2013).
De productie 'Adult World' is een samenwerking tussen de twee nieuwe compagnieën. 

concept: Echomaker MT / Cie. COVAR
tekst David Foster Wallace
vertaling Iannis Goerlandt
spel Peter Seynaeve, Louis van der Waal, Julie Ghysels|
muziek Han Stubbe, Hannes d'Hoine
decor en licht: Sibren Hanssens
productie: SoAP

met steun van Fonds Podiumkunsten NL, TAKT-Dommelhof, Via Zuid Maastricht, De Vlaamse Overheid, Uitgeverij Meulenhoff, Nona Mechelen, Theater De NWE Vorst Tilburg

vrijdag 25 september  2015 - 20:30
zaterdag 26 september 2015 - 20:30

Monty
Montignystraat 3
2018 Antwerpen


Een tip van Marijke Burman!


maandag 14 september 2015

OPEN LES KUNSTEXPLORATIE: 'RAOUL DE KEYSER. DE PARADOXEN VAN DE SCHILDERKUNST'

OPEN LES KUNSTEXPLORATIE


“Raoul De Keyser.

De paradoxen van de schilderkunst.”


Dinsdag 22 september 2015
20u00 in de Bovenzaal
ABK, Lieven Gevaertstraat 52, 2640 Mortsel03 449 31 85


KONSEPTLEDEN GENIETEN KORTING OP FENIKS FESTIVAL!!Het jaarlijks FENIKS FESTIVAl komt er weer aan..Er zijn een reeks gratis voorstellingen te ontdekken, maar voor de betalende voorstellingen kunnen Konseptleden aan 5€  komen kijken ipv 10€ p.p.

zondag 6 september 2015

NIEUWE AANGEKOCHTE BOEKEN KONSEPT VOOR BOBLIOTHEEK ABK MORTSEL

maandag 17 augustus 2015

KONSEPTLID DIRK VERHAEGEN STELT TENTOON IN GALERIE EL

galerie EL
.

zondag 13 september tot zondag 11 oktober 2015

Greet Billet - Dirk Verhaegen - John Van Oers

opening : zondag 13 september  15u

Open : vrijdag, zaterdag en zondag van 15u tot 18u en na afspraak

Drieselken  40  9473  Welle  +32 (0)53 664382

e-mail: info@galerie-el.be   www.galerie-el.be


KONSEPTLID LINDA VINCK GESELECTEERD VOOR 2 nd GLOBAL PRINT EXHIBITION 2015

Linda Vinck
Title: On Colour-2
Dimension:53 x 76,5 cm
Tecnique: Woodcut

2nd Global Print Exhibition - 2015

met o.a. LINDA VINCK

van 25 juli tot 30 september


De tentoonstelling is op verschillende locaties. Het werk van Linda hangt in Favaios (Portugal).

donderdag 18 juni 2015

CHRIS SNIK MAAKT PREMIEPLAAT 2015 VOOR ERELEDEN KONSEPT


CHRIS SNIK

 BLOEMEN

PREMIEPLAAT ERELEDEN KONSEPT 2015
.


'Bloemen' is ontstaan uit het werk van Chris Snik  als kostuumontwerpster.
Het is een begin van een onderzoek naar stofontwerpen en autonoom werk in stof, waarbij ze weeftechnieken gebruikt.

Te bewonderen in de 'bobliotheek' van de ABK Mortsel.


maandag 1 juni 2015

EINDEJAARSTENTOONSTELLING ABK MORTSEL & FILIAAL EDEGEM


woensdag 27 mei 2015

INSCHRIJVINGEN EINDEJAARSFEEST KONSEPT VRIJDAG 19 JUNI 2015


WELKOM OP HET EINDEJAARSFEEST VAN KONSEPT

VRIJDAG 19 JUNI 2015

met BBQ (KONSEPTSPONSOR GOEMINNE)

WAT???

Vleesassortiment
Gemarineerde steak
Barbequeworstje
Kippenspiesje gemarineerd

of

Veggieassortiment
Groentenbrochette gemarineerd
Tomaat mozzarella
Vegetarisch barbequeworstje

met

Groentenassortiment
Tomatensalade met bieslookvinnaigrette
Boontjes met mosterdvinnaigrette
Geraspte wortelen
Komkommersalade 
Gemengde sla
Witte koolsalade
Bloemkool-Broccolisalade met yoghurtdressing

en

Sausjes
Cocktail, look & BBQ

en

Half stokbroodje per persoon


Kostprijs: 17€


DJ's MARK BOSSELAERS, FILIP VERVAET, KOEN VAN BIESEN  & DAVID OOMS.


INSCHRIJVEN EN BETALEN VOOR WOENSDAG 10 JUNI 2015


- Leerlingen ABK: via de atelierleerkracht

- Konseptleden, vrienden en sympathisanten van Konsept en ABK Mortsel : via de Konsepttelefoon 0473/93 86 71 (vanaf donderdag 28 mei 2015).

Graag duidelijk vermelden voor wie u inschrijft en of u kiest voor een vlees- of veggieassortiment.

Slechts na een bevestiging, bent u effectief ingeschreven en kan u het bedrag (17 € pp.) storten op de konseptrekening. 


dinsdag 26 mei 2015

maandag 25 mei 2015

IDEA: PROJECTTENTOONSTELLING ATELIER BEELDHOUWKUNST ABK MORTSEL IN FORT 4
Enerzijds verwijst "Idea" naar een idee of concept, anderzijds is het een woordspeling op het begrip "Ikea". De leerlingen van het atelier beeldhouwkunst van de ABK vertrekken van het begrip "Ikea" om hun idee sculpturaal vorm te geven.  Meubilair wordt getransformeerd tot sculptuur, een kunstwerk is eindeloos reproduceerbaar, nog een ander wordt als bouwpakket aangeboden aan de bezoeker, die ermee aan de slag kan, ... Net als in een Ikeawinkel zal de bezoeker zich langs een vooraf vastgelegd parcours doorheen de tentoonstelling in het HOOFDFRONTGEBOUW van FORT 4 begeven.


Vernissage: zaterdag 6 juni om 11u00Open: zaterdag 6, zondag 7, zaterdag 12 en zondag 13 juni, telkens van 11u00 tot 17u00
maandag 11 mei 2015

STUDIEREIS KEULEN ZONDAG 7 JUNI 2015 EN OPEN LES KUNSTGESCHIEDENIS COLLAGES DINSDAG 2 JUNI 2015 DOOR ETIENNE VAN DEYCK.STUDIEREIS ZONDAG 7 JUNI 2015
KEULEN: RETROSPECTIEVE SIGMAR POLKE
BRÜHL: MAX ERNST MUSEUM
BRÜHL: RealSurreal: AVANTGARDE FOTOGRAFIE 1920-1950
KEULEN: SIGMAR POLKE. RETROSPECTIEVE

De grote overzichtstentoonstelling van de Duitse schilder Sigmar Polke doet tot 5 juli haar laatste halte aan in het Keulense Ludwig Museum, na eerdere stops in New York (MoMA) en Londen (Tate Modern). De jongste jaren werden verschillende grote internationale tentoonstellingen opgezet over het werk van kunstenaars waarvan het oeuvre wortelt in de protestcultuur van de jaren 60. Zelfs in vergelijking met het werk van die generatiegenoten slaat Polke ongemeen hard en kritisch om zich heen.


Sigmar Polke groeit op in Oost-Duitsland. In 1953 verhuist de familie naar West-Berlijn en vervolgens naar Düsseldorf, waar Polke van 1959-60 leerling glasschilder is bij Kaiserwerth. Van 1961 tot tot 1967 studeert hij aan de Kunstacademie in Düsseldorf bij Götz, Hoehme en Beuys. Samen met Gerhard Richter en Konrad Lueg initieerde Polke begin jaren zestig, het zogenaamde ‘Kapitalitisches Realismus’: een spottend commentaar op het socialistisch-realisme als officiële communis-tische kunstvorm. Maar deze kunstenaars namen eveneens de westerse consumptiecultuur op de hak op een manier die verwant was aan de Amerikaanse Pop Art. Vanaf 1965 maakt Polke een gedetailleerde studie van de historische en eigentijdse meesterwerken. Hij creëert variaties op schilderijen van Dürer en Kandinsky,  imitaties van werken uit de Arte Povera en de conceptuele kunst. Sigmar Polke was 27 toen hij met een aantal werken de opvattingen omtrent moderne kunst parodieerde. Zo maakte hij 'Hogere wezen bevalen: schilder de rechter bovenhoek zwart!', 'Dat hebben we zo nog nooit gedaan' en 'Moderne Kunst'. In zijn werk is humor, bravoure en virtuositeit van groot belang. Niets is hem vreemd: hij is afwisselend Fluxus,  Pop Art, Fundamenteel of Abstract-Expressionistisch. Polke heeft geen stijl, maar hanteert vele stijlen tegelijkertijd; hij is niet Duits maar Duits, Frans en Engels tegelijkertijd en veroorlooft zich misschien meer dan de moderne kunst ooit toelaatbaar achtte.
Zo gebruikte hij giftige verf die naar gelang de luchtvochtigheid en de temperatuur van kleur verandert.

In de jaren '70 onderzoekt Polke het verband tussen fotografie en schilderen. Ook is hij in 1970/1971 en in 1977 gastdocent aan de kunstacademie van Hamburg. Hij neemt deel aan de Documenta 5 in 1972 en Documenta 7 in 1982. In 1974 reist Polke naar Pakistan en Afghanistan en gebruikt de foto's van zijn reis als basis voor een aantal gemanipuleerde foto-grafische en geschilderde werken. In deze werken onderzoekt hij vragen als authenticiteit, reproductie, imitatie en auteurschap. Polke begon ook grote gebarende schilderijen te maken, die figuratieve en abstracte beelden combineerden. In 1978 verhuist hij naar Keulen. Polke begint stripverhalen en in de jaren '80 ook politieke thema's in zijn werk te behandelen. In de jaren 1980 experimenteert Polke met materialen en chemicaliën, waarbij hij traditionele pigmenten vermengt met oplosmiddelen, vernissen, vergiften en harsen om een spontane chemische reactie te produceren. Behalve een vrij (her)gebruik van allerlei afbeeldingen is ook Polkes’ experimentele materiaal-gebruik opvallend. Hij onderzoekt de effecten van verschillende verfsoorten, kleurstoffen en schildertechnieken

Het is alsof de kunstenaar zijn materialen in een geheim recept wil laten vervloeien om tot een alchemistische 'veredeling' te komen. Volgens de leer van de alchemie symboliseren de afzonderlijke kleuren ook de verschillende stadia van vervolmaking van mens en natuur. Met zijn werk portretteert Polke niet zozeer de persoon van de mythische alchemist en filosoof, maar maakt hij de (artistieke) creatie zelf tot onderwerp: de scheppingsdrift die altijd in wording is. Uiteindelijk maakt alleen de kunstenaar 'goud uit lood'. Uit deze experimenten kwamen uitgewerkte abstracte schilderijen voort, die reflecteren op de concepten van originaliteit en auteurschap welke de modernistische traditie ondersteunen en in het bijzonder de mystiek van het Amerikaanse Abstract Expressionisme.
In 1982 ontvangt Polke de Will-Grohman prijs, in 1984 de Kurt-Schwitters prijs en in 1986 de eerste prijs voor schilderkunst op de Biënnale van Venetië. In 1987 de Lichtwark-Preis in Hamburg en in 1988 de Landespreis van Baden Württemberg. In 1989 krijgt hij een leerstoel aan kunstacademie van Hamburg. In 1991 maakt hij zijn reeks Neue Bilder.


Polke heeft een aantal werken gemaakt, die beschreven zijn als 'allegorische historische schilderijen'. Deze groepen werken beantwoorden vaak aan het gebied waarin ze worden tentoongesteld, lokale referenties vermengd met bredere reflecties op politiek, cultuur en het maken van beelden
Polke blijft experimenteren met nieuwe stijlen en technieken, waarbij hij rijk zinspelende werken creëert, welke de praktijk van het schilderen opnieuw uitvinden. Hij geeft keer op keer een ironisch commentaar op de effecten van de manipulatie door de massa- media. In 2007 wint Sigmar Polke de vijfjaarlijkse Rubens-prijs van de stad Siegen. Siegfried Gohr van de Kunstacademie van Düsseldorf bestem-pelde Polke als een "kunstenaar van het evenwicht", wiens schilderijen een "ongedwongen" indruk geven.
Polke wordt gelauwerd als "uitmuntende hedendaagse schilder". Hij werd door de jury omschreven als "onvermoeibaar experimentator in wiens werk planning, intuïtie en toeval elkaar steeds weer terugvinden". Polke is de elfde drager van de eretitel sedert die in 1957 voor het eerst werd uitgereikt. (www.kunstbus.nl/)
BRÜHL: MAX ERNST MUSEUM


Brühl is de geboortestad van de veelzijdige Duitse kunstenaar Max Ernst, aan wie het in 2005 een museum heeft gewijd. Het museum is gevestigd in een 19e-eeuws classicistisch paleis, waar Ernst als scholier ooit uit dansen ging en dat compleet werd gerestaureerd en uitgebreid met een stijlvol aangepaste nieuwbouw. De vaste collectie omvat zeven decennia uit de creaties van één van Duitslands grootste beeldend kunstenaars. Het begin bestaat uit dadaïstische werken die in het Rijnland tot stand kwamen en die uit de tijd van deelname aan de surrealistische beweging in Frankrijk dateren. Verder zijn creaties te zien uit de exil-tijd in de Verenigde Staten tijdens en na de Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende terugkeer naar Parijs in 1953. Naast het werk uit de vroege periode, beschikt het museum over de voormalige verzameling Schneppen-heim, die vrijwel het gehele grafische oeuvre van Ernst omvat. Een uitgebreide serie verjaardags- en liefdesgeschenken van Ernst aan zijn vrouw Dorothea Tanning, met wie hij dertig jaar samenleefde, geven een duidelijk inzicht in het leven van de kunstenaar.

Max Ernst was schilder, tekenaar, beeldhouwer, en uitvinder van allerhande nieuwe technieken. Bij zijn zoektocht naar nieuwe uitdrukkingsmiddelen liet hij zich uitdrukkelijk leiden door de basisgedachte van het surrealisme, namelijk ‘afkeer van elke heerschappij van de logica, van elk dictaat en van elke controle door het bewustzijn’, waardoor een gedachtespel moest ontstaan gelijk aan dat van dromen en hallucinaties.
Max Ernst werkte veel met de ‘frottagetechniek': daarbij wreef hij met een stift de textuur van verschillende materialen, hout, bladeren, stro op papier, en schiep aldus vormen die hij gebruikte als uitgangspunt voor betekenissen en associaties. Max Ernst is wereldberoemd door zijn collages, waarin hij beelden uit oude boeken combineerde tot fascinerende nieuwe werelden. In zijn zoektocht naar methoden om de verflaag niet onmiddellijk op het doek aan te brengen, ontwikkelde hij de ‘Grattage’. Daarbij wordt een canvas met vele lagen verf behandeld, en dan over grote stukken stof of andere voorwerpen gelegd. Daarna wordt de verf opnieuw afgekrabd, en wordt een afdruk van het onderliggende voorwerp zichtbaar.

Bij de ‘Decalcomanie-techniek’ wordt dun aangebrachte olieverf met glas of een blad papier op een canvas platgedrukt. Bij het terugtrekken van het glas of het blad ontstaan toevallige vormen die Ernst gebruikt als inspiratie voor de verdere uitwerking van landschappen, figuren en andere.

Voor zijn beelden gebruikte hij als mal dagelijkse gebruiksvoorwerpen, zoals eierkartons, kommen, spoelen en draden. Hij transformeerde hun betekenis door ze fantasierijk en komisch te hercombineren.REALSURREALMEESTERWERKEN VAN DE AVANTGARDE-FOTOGRAFIE. DAS NEUE SEHEN 1920-1950 VERZAMELING SIEGERT
In deze tentoonstelling toont het Max Ernst Museum de belangrijkste Fotografische tendensen uit de jaren 1920 tot 1950 aan de hand van werk van meer dan 100 fotografen. De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met het Kunstmuseum Wolfsburg en zij toont meer dan 200 meesterwerken uit de Verzameling Siegert (Munchen) over de periode vanaf de ‘Nieuwe zakelijkheid’ tot aan het Surrealisme. Er zijn zeldzame originele afdrukken te zien van fotografen als Herbert Bayer, Brassaï, André Kertész, Laszlo Moholy-Nagy, Albert Renger-Patzsch, Umbo , Wols.
PRAKTISCH

Datum: zondag 7 JUNI  2015
Vertrek: 07h30, hoek Pulhoflaan – Grote Steenweg Berchem (halte tram 7 en 15)
Terug: rond 20h00

Inschrijven: van  18 mei 2015 tot 03 juni 2015 via de Konsepttelefoon: 
0473 93 86 71. 

Spreek een boodschap in en vermeld je naam en telefoonnummer of stuur een sms met je naam en telefoonnummer. Konsept zal je dan zo snel mogelijk contacteren.

Pas nadat Konsept je contacteerde, kan je het verschuldigde bedrag storten op de Konseptrekening IBAN  BE56 3200 6929 8688  -  BIC  BBRUBEBB  en is je inschrijving definitief.
Leden Konsept: 38 €; niet-leden: 46 €
Graag duidelijk vermelden voor wie je inschrijft.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

OPEN LES KUNSTGESCHIEDENIS


COLLAGES


DOOR ETIENNE VAN DEYCK. Leraar kunstgeschiedenis


“ Een collage is een beeld dat samengesteld is uit stukken van tekeningen, grafische en gedrukte werken, foto’s en allerhande andere materialen. Deze zijn op een gezamenlijke ondergrond aangebracht met behulp van een kleefmiddel. Deze collage kan vervolgens overschilderd worden,  van tekeningen voorzien of overdrukt . Het begrip ‘Collage’ komt van het Franse woord ‘coller’, kleven. In de 20ste eeuw waren collagetechnieken erg in trek bij de dadaïsten (vb Kurt Schwitters met zijn ‘Merzbildern’) en de surrealisten (vb Max Ernst). Een bijzondere vorm van collage zijn de fotomontages, die in de 20ste eeuw door het werk van John Hartfield tot een echte kunstvorm ontwikkeld zijn; de digitale bewerking van beelden opent daarbij nieuwe perspectieven. Toevoeging van steeds meer reliëf doet collages evolueren naar assemblages.” (*)
Max Ernst


De geschiedenis van de collages in de kunst, hoe deze techniek evolueerde, welk de baanbrekende kunstenaars zijn, de wondere werelden die via deze techniek geopend worden….over dit alles geeft Etienne een boeiende, eigenzinnige visie, vol onverwachte verbanden en inspirerende instekers.

(*) : www.uni-protokolle.de

DINSDAG 2 JUNI 2015  OM 20H00


ATELIER KUNSTGESCHIEDENIS

CONCIËRGERIE ABK MORTSEL

zaterdag 9 mei 2015

"AFSTUDEER-PROJECTEN" ATELIER FOTOGRAFIE ABK MORTSEL


donderdag 30 april 2015