donderdag 22 juni 2017

KONSEPT VZW SPONSORT HET ATELIER KUNSTEXPLORATIE SCHOOLJAAR 2017-2018Academie voor Beeldende Kunst Mortsel
De optie Kunstexploratie 

Konsept vzw sponsort de Kunstexploratie voor het schooljaar 2017 – 2018!!!


De beeldende kunst is een wonderlijke wereld! In deze optie lichtten we het anker en gaan op verkenning. We experimenteren met de beeldtaal, analyseren de verschillende beeldfascetten en onderzoeken het vanuit zeer uiteenlopende perspectieven. Het resultaat is zowel een geduldig opgebouwd referentiekader evenals een kaleidoskoop aan picturale mogelijkheden.

De Kunstbeschouwing/Kunstgeschiedenis
Kunstbeschouwing is een kunstgeschiedenis in ruimere zin. Hier worden artistieke fenomenen geanalyseerd op vormexpressie, voorstellingsinhoud, functie en gevoel. We verruimen de interpretatiemogelijkheden door de achtergronden te combineren, gaande van cultuurgeschiedenis over kunstpsychologie tot kunstfilosofie. Maar laat ons de troef van de kunstkenner niet vergeten: wie een beeld wil begrijpen moet leren beeldend denken. Daarom zet deze cursus even sterk in op het ontwikkelen van onze beeldappreciatieve vermogens.
In de lessen Kunstbeschouwing wordt uitgegaan van een voorbeeld, letterlijk een beeld dat naar voor geschoven wordt als referentie voor een analyse, voor een kunsthistorische periode en voor een kunstbeschouwelijk problematiek.
Een academiejaar voorziet in een volwaardig overzicht van de belangrijkste kunsthistorische perioden en kunstbeschouwelijke thema’s. De volgende jaren worden deze heropgenomen en vanuit nieuwe perspectieven en met nieuwe voorbeelden verrijkt. U krijgt dus ruim de tijd om van jaar op jaar te evolueren van een verkennende kunstbeschouwing tot een systematisch onderbouwde kunstbeschouwing.

Het Proefondervindelijk Atelier/Kunstinitiatie
De lessen vertrekken vanuit de bouwdoos van de beeldende kunst (vlak en ruimte) en kunsthistorische voorbeelden. Bij elke oefening gaan we naar voorbeelden in de kunst kijken.
We onderzoeken de variatie en mogelijkheden van lijn, vlak, kleur, compositie en ruimte. Dit gebeurt met verschillende materialen, elk materiaal heeft zijn of haar mogelijkheden en beperkingen. Het onderzoek naar de beeldtaal bundelen we in een zelf te maken boek, dat een verzameling zal worden van tekeningen, schilderijen, grafiek, collage’s en foto’s (ruimtelijk werk en composities). We onderzoeken het belang van de fotografie in de evolutie van de verschillende fase in één werk. We onderzoeken ook een aantal ‘oude’ systemen en materialen, we bekijken Dürer zijn tekenlessen, gebruiken bladgoud, maken tempera.
We presenteren onze werken regelmatig in de bovenzaal, zo behandelen we ook het tonen van werk, de opbouw van een tentoonstelling. Dit kan enkel met werk van het atelier, maar ook in dialoog met werk van andere ateliers.

Het Excursieprogramma
Daguitstappen Konsept: bezoek van internationale tentoonstellingen
Atelieruitstappen: bezoek van binnenlandse collecties, organisaties en ateliers

De Kunstexploratie is een opleiding van vier jaar. 
Er is geen voorkennis vereist, enkel een gezonde dosis interesse. 
Academie voor Beeldende Kunst Mortsel
De optie KunstexploratiePraktisch
- Kunstbeschouwing en Kunstgeschiedenis
Dinsdag om de twee weken 18:40 – 22:10
Etienne Van Deyck
- Proefondervindelijk atelier en Kunstinitiatie
Dinsdag om de twee weken 18:40 – 22:10
Karen Van Vlaslaer
- Excursieprogramma
1 halve of hele dag in het weekend om de maand

Inschrijvingen
De vriendenkring Konsept vzw sponsort ons atelier voor het schooljaar 2017 – 2018!!!
Dit wil zeggen dat u 241 euro betaalt in plaats van 316 euro
U kan inschrijven tot eind september 2017 op het secretariaat van de Academie

Contact
Academie voor Beeldende Kunst Mortsel
Lieven Gevaertstraat 52, 2640 Mortsel
Tel.: 03/449 31 85

Voor meer informatie: 
etiennevandeyck@telenet.be
karen.van.vlaslaer@telenet.be