donderdag 27 oktober 2011

STUDIEREIS KONSEPT ZONDAG 29 JANUARI 2012 NAAR AMSTERDAM: RUBENS, VAN DYCK EN JORDAENS - SCHILDERS UIT DE HERMITAGE & DEN HAAG: MEESTERWERKEN UIT CENTRE POMPIDOU

STUDIEREIS KONSEPT AMSTERDAM:
RUBENS, VAN DYCK EN JORDAENS - SCHILDERS UIT DE HERMITAGE

DEN HAAG - MEESTERWERKEN UIT CENTRE POMPIDOU
ZONDAG 29 JANUARI 2012


Hermitage Amsterdam
Rubens, Van Dyck en Jordaens - Vlaamse meesters uit de Hermitage.

Van 17 september 2011 tot en met 16 maart 2012 presenteert de Hermitage Amsterdam een indrukwekkende selectie uit de verzameling Vlaamse kunst van de Hermitage St.-Petersburg. Een magistraal overzicht van 75 schilderijen en circa 20 tekeningen, waaronder talrijke meesterwerken van de grote drie van de Antwerpse school: Peter Paul Rubens, Anthonie van Dyck en Jacob Jordaens en werken van bekende tijdgenoten.

Met 17 schilderijen en vele tekeningen krijgt Peter Paul Rubens (1577–1640) extra veel aandacht in de tentoonstelling. Hij was immers de belangrijkste, begaafdste en meest invloedrijke zeventiende-eeuwse Vlaamse schilder. Bovendien gold hij als een beminnelijk edelman, diplomaat en verzamelaar en was zijn atelier een goed geoliede onderneming. Hij was een fenomeen in zijn tijd, een homo universalis. Zowel zijn religieuze als zijn profane werken illustreren Rubens' ongeëvenaarde talent. Een van de hoogtepunten is de beroemde Kruisafneming (ca. 1618), waarin Rubens overtuigend en vol dramatiek het lijden van Christus uitbeeldde. Dit schilderij is nooit eerder uitgeleend.
Ook zijn invloed en navolging komen in de tentoonstelling ruim aan bod. Zo nemen de elegante en geraffineerde portretten van Anthonie van Dyck (1599–1641), Rubens' beste leerling, een zeer belangrijke plaats in. Hij schilderde rond 1638 de Engelse koning Karel I en zijn echtgenote, de Franse koningsdochter Henriette Maria. Van Dyck was toen al enkele jaren hofschilder van de koning en inmiddels tot 'sir' Anthony geridderd.

De derde grote meester van de Vlaamse school, Jacob Jordaens (1593–1678), was geen leerling van Rubens maar werd wel door hem beïnvloed. In imposante schilderijen laat hij debeschouwer meegenieten van de sprankelende Vlaamse levenslust. Zelfs zijn historiestukken kregen een Vlaamse sfeer.
Kwetterende vogels, zojuist geschoten wild en fleurige boeketten sieren de stillevens van Frans Snijders, genrestukken met het leven van alledag maakten David Teniers de Jongere beroemd. Er is een ontroerend familieportret van Cornelis de Vos. En nog vele andere belangrijke schilderijen van Vlaamse meesters zijn in volle pracht te zien.

Deze uitgelezen collectie komt voor het eerst naar Nederland. Veel van de geëxposeerde werken zijn in de achttiende eeuw verworven door Catharina de Grote. Ze behoorden tot excellente verzamelingen als die van Pierre Crozat en Heinrich von Brühl, door Catharina in hun geheel opgekocht. De meeste schilderijen werden vervaardigd in opdracht van kerken en wereldlijke opdrachtgevers in Antwerpen en andere Europese steden. Ze ontstonden tegen de achtergrond van de Tachtigjarige Oorlog en de contrareformatie. Die katholieke tegenbeweging van de reformatie zette kerken en particulieren aan om op grote schaal religieuze kunst te bestellen. De imponerende barokstijl van Rubens en zijn tijdgenoten bleek uitstekende propaganda voor de katholieke kerk, de aristocratie en de rijke burgerij.
Aan de hand van een audiotour, een film en computerprogramma's worden in de tentoonstelling de Vlaamse kunst en de geschiedenis van de Vlaamse kunstcollectie in de Hermitage St.-Petersburg uitvoerig belicht. Het bruisende Antwerpen van de zeventiende eeuw komt tot leven op een speciale expositiewand, waar met beeld en tekst schildersateliers, kerken en monumenten zijn aangegeven. Er verschijnt een catalogus met bijdragen van Russische en Vlaamse auteurs.
De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW en het Ministerie van Financiën vanwege het toekennen van indemniteit.

Ter gelegenheid van deze tentoonstelling werd een selectie gemaakt van 8 ‘Jonge Vlaamse Meesters’ waarvan in een afzonderlijke tentoonstelling werk te zien is.

Den Haag Gemeentemuseum
Parijs
Stad van de moderne kunst


Speciaal voor het Gemeentemuseum Den Haag heeft het prestigieuze Centre Pompidou in Parijs een veertigtal topstukken ter beschikking gesteld. Beroemde meesterwerken van onder anderen Kandinsky, Brancusi, Picasso, Matisse, Miró, Giacometti, Léger, Braque en Delaunay zijn op deze tentoonstelling te bewonderen.

Nog niet eerder werd de relatie tussen Parijs als hoofdkwartier van de moderne kunst en Nederland in beeld gebracht.

De Europese tentoonstellingsgeschiedenis telt al voorbeelden van de connectie tussen Parijs en Berlijn of Moskou, maar Nederland heeft tot nu toe nog moeten ontbreken. Verscheidene Nederlandse kunstenaars hebben in Parijs cruciale stappen in hun carrière gezet.

Piet Mondriaan is een sprekend voorbeeld, na een bezoek aan Parijs gooide hij het roer om; zowel in zijn beroepsmatige- als in zijn persoonlijke leven. Maar het bleef zeker niet bij Mondriaan alleen, ook Kees van Dongen, Karel Appel en Constant raakten geïnspireerd en beïnvloed door het wervelende, bloeiende artistieke leven in Parijs. Deze aanwezigheid van Nederlandse kunstenaars in Parijs krijgt in de tentoonstelling speciale aandacht.

In de eerste helft van de 20ste eeuw werd de kunst in een enorm tempo vernieuwd. Aangemoedigd door het apocalyptische karakter van de Eerste Wereldoorlog, gedreven door het idee van een betere toekomst of in reactie op de stijl van hun voorgangers, ontwikkelden de kunstenaars in Parijs nieuwe stijlen in de meest wilde en uiteenlopende kleuren en vormen. Parijs was een artistieke vrijplaats, kunstenaars ontmoetten elkaar in het café, groepeerden zich, discussieerden en beïnvloedden elkaar en bevochten hun standpunten.

Tegenwoordig kunnen we via internet van over de hele wereld ervaringen en ideeën met elkaar delen, maar in die eerste decennia van de twintigste eeuw voldeed alleen een échte ontmoeting, zo was Parijs de community van de moderne kunst.Datum: Zondag 29 januari 2012
LET OP: NIEUWE VERTREKPLAATS!!!!!
Vertrek: 8h30 hoek Pulhoflaan – Grote Steenweg Berchem (halte tram 7 en 15)
Terug: rond 19h00
Deelname in de kosten: leden konsept 36€; Niet leden 43€

Inschrijven vanaf 29 oktober 2011 en voor 15 januari 2012

Alle inschrijvingen via de Konsepttelefoon: 0473 93 86 71.
Spreek steeds een boodschap in en vermeld je telefoonnummer. Ook een sms met dezelfde informatie is welkom.
Na je telefonische inschrijving en de storting van het verschuldigde bedrag op de Konseptrekening: 320-0692986-88 ben je officieel ingeschreven.

STUDIEREIS ZONDAG 4 DECEMBER 2011 NAAR DÜSSELDORF: GRANDES DAMES - DIE ANDERE SEITE DES MONDES - K20 - JAPANSE HOUTSNEDEN VAN KUNISADA EN KUNIYOSHI - VASTE COLLECTIE KUNSTPALAST IN NIEUWE OPSTELLING.

GRANDES DAMES
DIE ANDERE SEITE DES MONDES
K20
JAPANSE HOUTSNEDEN VAN KUNISADA EN KUNIYOSHI
VASTE COLLECTIE KUNSTPALAST IN EEN NIEUWE OPSTELLING


ZONDAG 4 DECEMBER 2011: EEN DAGJE DUSSELDORF

Kunstpalast - Vaste collectie

Het museum Kunstpalast heropende zijn deuren in mei 2010 na twee jaren restauratie- en aanpassingswerken. Bij deze gelegenheid werd de vaste collectie volledig herschikt en wordt aan de hand van ongeveer 450 werken alle rijke facetten van de collectie getoond.
De collectie omvat laatmiddeleeuwse skulpturen, Vlaamse en Nederlandse schilderijen van de 16de tot de 18de eeuw, Europese schilderkunst van de romantiek tot aan het impressionisme met als hoogtepunt de Düsseldorfse school, werken van de Duitse expressionisten, van de ZERO groep en van de kleurveldschilders van na 1945.

Eén van de hoogtepunten is de Rubensgalerie met de schilderijen ‘De hemelvaart van Maria’ en ‘Venus en Adonis’, aangevuld met werken van de hofschilders van de keurvorst, zoals Jan Frans Douvens en de beeldhouwer Gabriel de Grupello. De galerij is uitgebreid met een balkonwaar de verzameling barokke olieverfschetsen wordt getoond.

Je kan er kunstenaarskamers bewonderen, van Nam June Paik met zijn multimonitorinstallatie Fish Flies on Sky, de ruimte met werken van Joseph Beuys of de ZERO-lichtruimte die in 1964 in Kassel ter ere van Fontana werd samengesteld door Heinz Mack, Otto Piene en Günther Uecker.
Veel aandacht verdient de legendarische ‘Creamcheese’ (1967-1977) en de door Thomas Schütte ontworpen installatie Meubilair voor ‘One Man House’ uit 2005.
Kunst na 1945 is vertegenwoordigd door Sigmar Polke, Gerard Richter, Frank Stella, David Hokney, Antonio Caldara en vele anderen.

Kunstpalast: Japanse houtsneden van Kunisada en Kuniyoshi

Aan de hand van 80 werken geeft de tentoonstelling een mooi overzicht van het verscheiden werk van meesters van de Japanse kleurhoutsnedekunst Kunisada (1786-1865) en Kuniyoshi (1798-1861).
Het werk van beide meesters wordt gekenmerkt door een groot koloriet en door brede expressieve houdingen van de personages.


Tijdens de herfst 2011 en lente 2012 wordt door K21 en K21 zeer veel aandacht besteed aan vrouwelijke kunstenaars. Te gast in de vaste tentoonstelling zijn werken van vrouwelijke kunstenaars die in het museum ontbreken, en in K21 krijgen verschillende vrouwelijke kunstenaars de mogelijkheid een eigen kunstenaarsruimte in te richten.


K20: Te gast in de verzameling: Grandes Dames

Dit verzamelproject kwam tot stand doordat het museum zich de vraag stelde: welke grote vrouwelijke kunstenaars uit de periode van de ‘klassieke moderne meesters’ ontbreken in onze verzameling. Door werken in langdurig leengebruik te krijgen wordt aldus de verzameling vervolledigd. Op deze wijze werd de verzameling van K20 uitgebreid met schilderijen en skulpturen van Natalia Gontscharowa, Käthe Kollwitz, Paula Modersohn-Becker, Gabriele Münter, Meret Oppenheim, Ljubow Popowa en Marianne Werefkin

K20: De vaste verzameling

Het museum K20 beschikt over een prachtige collectie moderne kunst. Zwaartepunten in de collectie zijn: de Duitse expressionisten, Paul Klee, Picasso en het kubisme, het surrealisme, Amerikaanse kunst na 1945, Foto- en videokunst, Joseph Beuys, en nog vele andere.

K20: Die andere Seite des Mondes

In het middelpunt van deze tentoonstelling staan acht vrouwelijke kunstenaars die tijdens de jaren 1920 – 1930 nauw betrokken waren bij de esthetische vernieuwingen in de Europese kunstscène. Het zijn voor het grote publiek waarschijnlijk ten onrechte eerder onbekende kunstenaars, maar in de boeiende en dynamische netwerken van kunstenaars in die periode speelden zij een belangrijke rol en hadden zij onmiskenbaar hun plaats. In deze tentoonstelling wordt hulde gebracht aan Claude Cahun, Dora Maar, Sonia Delaunay, Florence Henri, Hannah Höch, Sophie Taeuber-Arp, Katarzyna Kobro en Germaine Dulac.
Hun gezamenlijk werk omvat zeer verscheidene kunstrichtingen, van dadaïsme over konstructivisme tot surrealisme. Zij maken gebruik van schilderijen, fotografie, collages en beeldhouwwerk.
Sophie Taeuber-Arp (1889-1943) verbindt het dadaïsme en de geometrisch abstracte kunst met het surrealisme; samen met Mondriaan en Van Doesburg speelt zij een belangrijke rol bij de verspreiding van de Konkrete kunst in Europa.

Hannnah Höch (1889-1978) behoort samen met Sonia Delaunay (1885-1979) tot de stichters van de Berlijnse Dada. Florence Henri (1893-1982) vertegenwoordigde in Frankrijk ‘Het nieuwe kijken’ en was overal thuis waar de avantgarde de revolutie predikte: bij de Futuristen in Rome, en bij de Kubisten in Paris of in het Bauhaus te Dessau.
Dora Maar (1907-1997) en Claude Cahun (1894-1954) gelden als de meest radicale vertegenwoordigsters van het vroege surrealisme
Bijna al deze kunstenaars waren in de loop der jaren op en af met elkaar bevriend, of kenden elkaar langs hun werken om. De wegen, de verbindingen, de wisselende vriendschappen en tijdelijke relaties, kortom de Europese netwerken van deze vrouwelijke kunstenaars, moeten doorheen de 230 werken in deze tentoonstelling zichtbaar en duidelijk worden.

K20: Schmela Haus: Jordan Wolfson.

Deze in 1980 geboren Amerikaan kan gerust aangezien worden als een van de meest interessante kunstenaars van zijn generatie. In het Schmela Haus presenteert hij een keuze uit recent en ouder werk. Centraal in zijn werk staat het onderzoek naar ons cultureel onderbewustzijn en naar onze consumptiecultuur; bij dit onderzoek maakt hij gebruik van zowel schilderijen, filmprojecten als van fotografisch werk. Bij de voorbereiding van deze tentoonstelling heeft hij het Schmela Haus meerdere keren bezocht en bracht hij ingrepen aan die onze waarneming van de architectuur wijzigen. Ook om deze reden is een bezoek aan de tentoonstelling de moeite waard.Datum: Zondag 4 december 2011

LET OP: NIEUWE VERTREKPLAATS!!!!!!!!!!!!
Vertrek: 8h45 hoek Pulhoflaan – Grote Steenweg Berchem (halte tram 7 en 15)
Terug: rond 20h00
Deelname in de kosten: leden konsept 30€; Niet leden 37€

Inschrijven vanaf 29 oktober 2011 en voor 30 november 2011

Alle inschrijvingen via de konsepttelefoon: 0473 93 86 71.
Spreek steeds een boodschap in en vermeld je telefoonnummer. Ook een sms met dezelfde informatie is welkom.
Na je telefonische inschrijving, en na storting van het verschuldigde bedrag op nr: 320-0692986-88 ben je officieel ingeschreven.

maandag 24 oktober 2011

APOTHEOSE: TENTOONSTELLING JACQUELINE VAN DER MUEREN BIJ KONSEPTSPONSOR 'DE HEERLYCKHEID'.

1973-2011
APOTHEOSE

29/10/2011 t/m 31/12/2011

JACQUELINE VAN DER MUEREN

DE HEERLYCKHEID: Pretoriastraat 28 2600 BERCHEM

open: wo t/m vr 10-19 u
za 10 -18 uur