maandag 31 december 2012

UITTIP: MEDEA REDUX: EEN MUZIKALE PERFORMANCE VAN ELS ROOBROECK EN HAN STUBBE (DAAU).

Een vrouw mijmert over het onoplosbare van bepaalde vragen en de vermeende controle die de mens denkt te hebben over de loop der dingen. Ze vertelt over hoe ze een relatie krijgt met haar leraar, op haar veertiende zwanger raakt en uit haar omgeving wordt verstoten. Op de veertiende verjaardag van haar zoon Billie organiseert zij de eerste ontmoeting tussen vader en zoon. Bij het afscheid nemen ziet zij in de ogen van haar oude geliefde dat hij van Billie houdt. Maar ook dat hij voldaan is, dat hij het lot heeft verslagen. In de hotelkamer neemt Billie een bad. Op de cassetterecorder naast het bad draait hij bandjes van Billie Holiday. De vrouw gooit de recorder in zijn bad. Op het waarom zal nooit een antwoord komen.


Actrice en theatermaker Els Roobroeck (1981) studeerde in 2008 af aan de Toneelacademie Maastricht. Daarvoor behaalde ze een master in de logopedische en audiologische wetenschappen aan de Universiteit Gent (B). Els werkte als actrice reeds samen met Nico Sturm, Domien Van Der Meiren en Peter Stam. Als theatermaker is zij geïnteresseerd in de overlevingsdrang van het menselijk ras en de problematieken die deze met zich mee brengt. In de samenwerking met Han Stubbe zet ze haar gevoel voor klank en ritme in als intermediair tussen woord en muziek.

Han Stubbe (1976) is muzikant en componist. Hij verwierf bekendheid als klarinettist van het Antwerpse ensemble DAAU, waarvan hij sinds de oprichting in 1992 deel uitmaakt. Hij heeft zich de laatste jaren, naast zijn werk voor DAAU, toegespitst op muziek- en bewegingstheater. Zijn visie op geluid, namelijk als ondeelbare eenheid op scène, vormt hierin een rode draad.

Experimentele muziekperformance

In Medea Redux gaan zij op zoek naar een muzikaal beeldende vertaling van een menselijke en maatschappelijke epos, Han via muziek, Els via woord. Samen betreden ze een tussengebied. Een gebied dat zich niet verhoudt tot de klassieke regels van theater maar neigt naar experimentele muziekperformance. De fundamentele vraag van waaruit ze vertrekken is hoe geluid zo kan worden ingezet dat deze een medespeler wordt. Niet enkel als soundscape om de omgeving of emoties te verbeelden maar als tegenspeler van de tekst. De geluidsomgeving die ze creëren is van het begin tot het einde van de voorstelling aanwezig. Door een constante interactie tussen de actrice en de muzikant, wordt de monoloog een dialoog. Soms een samenwerking, soms een gevecht. Op deze manier wordt gestalte gegeven aan de wereld en de tragiek van het hoofdpersonage.

Medea Redux werd als work-in-progress getoond op Festival Cement 2011 te Maastricht (NL), het Feniks Festival te Mortsel (B), TAKT#7 te Neerpelt (B), klankwerkplaats Intro in situ te Maastricht (NL) en speelde op Festival Cement Den Bosch 2012 (NL) en TAKT#8 te Neerpelt (BE) en Vermaak na Arbeidfestival/BraaklandZheBilding 2012 (BE)

Medea Redux werd geïnitieerd door Noorderbrugcompagnie en mede mogelijk gemaakt door TAKT Dommelhof (B), Intro In Situ (NL) en C-mine Genk (B). Met steun van de Vlaamse Gemeenschap en Gemeente Maastricht.


SALLE JEANNE SIMONS, Turnhoutsebaan 5, 2100 DEURNE

ZONDAG 13 JANUARI 2013 om 15 uur en om 20 uur.

Info & tickets: cultuurcentrum DeurneEen warm aanbevolen uittip van Marijke Burman.

vrijdag 28 december 2012

NIEUWJAARSWENSEN KONSEPT.

Dan nestelt zich kalm en plechtig genot
In het diepst van je ziel;
Je geest ervaart een zwijgend aura,
Een zachte, verstilde goedheid.


Charlotte BrontëMalevich. Rood vierkant.KONSEPT WENST U EEN VREUGDEVOL 2013....

... VERVULD VAN AL DE EENVOUD EN AL HET MOOIE DAT KUNST KAN BIEDEN
.
Carl Stubbe,
voorzitter

vrijdag 21 december 2012

25 JAAR KONSEPT: DEELNEMERS FOTOPROJECT 'IK KLIK ABK', AANWEZIG OP VERNISSAGE.

© Nans Neyens

NIEUWJAARSWENSEN ABK MORTSEL


OPROEP ONDERTEKENING PETITIE KUNSTONDERWIJS VOOR IEDEREEN!

Kunstonderwijs voor iedereen!


Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, werkt aan een nieuw decreet voor het DKO. En daarin kondigen zich een aantal verontrustende maatregelen aan. Zo zal het inschrijvingsgeld verdubbeld worden en de financiële voordelen bij het volgen van een tweede richting afgeschaft.

De gevolgen daarvan laten zich raden. Ouders zullen hun kinderen slechts één richting laten volgen, minder gegoede ouders zullen hun kinderen uit het DKO weghouden. Het aantal leerlingen zal dalen, het urenpakket voor de scholen zal slinken en de overheidssubsidies dalen. Ongetwijfeld sneuvelen er dan ook jobs.

“Het DKO: voor ieder kind en iedere volwassene in Vlaanderen” wordt zo een onhaalbare kaart. De creativiteit van Vlaamse kinderen wordt gesmoord. Terwijl het kunstondewijs in Wallonië voor kinderen tot twaalf jaar gratis is.
Het DKO reageert met een petitie. Je kan die lezen en tekenen op dit adres:
In het nieuwe decreet dat ter discussie op tafel ligt zou het inschrijvingsgeld voor dko (deeltijds kunstonderwijs – de academie) verdubbelen.


Kom op voor het democratisch recht tot kunstonderwijs en onderteken hier de petitie!

Stuur dit door naar studenten, familie, vrienden… voor ons aller belang!

dinsdag 18 december 2012

25 JAAR KONSEPT: SPEECH CARL STUBBE, VOORZITTER EN STICHTER KONSEPT, DE VRIENDENKRING VAN DE ABK MORTSEL.

IK KLIK ABK
2012


Beste genodigden,

IK KLIK ABK is een project dat we niet ‘zomaar’ hebben uitgekozen om 25 jaar Konsept te vieren. Want ‘zomaar’ stelt veelal toch zo weinig voor. En net dàt heeft Konsept al vanaf haar oprichting 25 jaar geleden willen vermijden. Bob Stikkers, de toenmalige directeur, nam het initiatief om een vriendenkring op te richten die de dynamiek van de ABK zou ondersteunen, die middelen zou aanreiken om structurele en andere beperkingen het hoofd te bieden, en die vanuit een brede kijk op maatschappij en cultuur waardevolle initiatieven in de ABK of aansluitend aan de ABK zou nemen of ondersteunen. En dat heeft de vriendenkring Konsept al die jaren dan ook niet ‘zomaar’ gedaan.

Wat we verwezenlijkt hebben zou vooral verankerd moeten zijn in de herinneringen en de ervaringen van hen tot wie we ons richten: de leerlingen -volwassenen en kinderen- de bibliotheekliefhebbers, de reislustigen, de kunstfanaten, de liefhebbers van feesten en gezelligheid, iedereen om wie we ons via sociale projecten bekommerd hebben (en dat nog doen), en hopelijk vergeet ik er nog een heel aantal.

Wanneer we dààrin geslaagd zijn, dan hebben we dat te danken aan alle bestuursleden van konsept, aan de directeur, het ganse korps en het secretariaat van de ABK, aan de erg gewaardeerde medewerking van de stad, aan de vele experts die bereid zijn geweest aan initiatieven mee te werken, aan onze sponsors, onze leden en, uiteraard, al onze vrijwilligers.

Een feestproject kies je dus niet ‘zomaar’. Je broedt er een hele tijd op, je sprokkelt ideeën waar en bij wie je ze maar kan vinden, en vooral ga je op zoek naar het antwoord op de vraag wie de gevierde is en hoe je die het best in de bloemetjes kan zetten. Doorheen dit allemaal kreeg stilaan het ‘IK KLIK ABK’ project vorm. De ABK en alle leerlingen en vrienden van Konsept zijn de gevierden, en dank zij hun prachtige medewerking en samenwerking is het project tot stand gekomen.

Nu is het een kwestie van kijken.

Ivo Michiels schreef eens: ‘Zolang we maar vooruitzien, vooruit-zien en vooruit-denken en vergeet het niet, ook wanneer je omkijkt kan je vooruitzien, ik wil zelfs beweren: pas als je omkijkt op de juiste manier zie je vooruit op de juiste manier……’

Wij hopen dat in dit project, van bij de start tot na het laatste kijken, deze inspirerende woorden van Ivo Michiels doorschemeren.

Tenslotte wil ik een aantal mensen heel hartelijk bedanken. In de eerste plaats Ann Woedstadt en alle leraars van de ABK. Zij zullen mij ongetwijfeld bijtreden wanneer ik enkele onder hen heel in het bijzonder noem:

Koen Van Biesen voor de lay out en de uitvoering van het boekje
Nans Neyens en Koen Geukens voor hun expertise als fotograaf en hun praktische medewerking
Karen van Vlaslaer die zowat de ganse coördinatie van het project op zich heeft genomen

Sta me toe, als afsluiting, nog een warme groet te brengen aan iemand aan wie Konsept en ikzelf heel veel te danken hebben. Mijn echtgenote Marijke Burman.


Carl Stubbe
Voorzitter


25 JAAR KONSEPT: KOEN VAN BIESEN ONTWERPT SCHITTERENDE CATALOGUS BIJ DE FOTOTENTOONSTELLING 'IK KLIK ABK'.

De mooie fototentoonstelling 'IK KLIK ABK' loopt nog tot 26 januari 2013 in de ABK Mortsel,tijdens de openingsuren.

Bij de tentoonstelling hoort een bijzonder knappe catalogus, ontworpen door Koen Van Biesen (leerkracht ABK Mortsel) met daarin een selectie van de ingezonden foto's.

Wie nog geen exemplaar bezit en niet deelnam aan de tentoonstelling wordt, voor een symbolische bijdrage, eigenaar van een mooi hebbedingetje, een fraai verjaardagscadeautje van jarig Konsept!

25 KONSEPT: NIKO BAUWERAERTS WINT PUBLIEKSPRIJS FOTOPROJECT 'IK KLIK ABK'.

NIKO BAUWERAERTS werd de winnaar van de publieksprijs van het grote fotoproject 'IK KLIK ABK' en ontvangt een waardebon van 50 €, vrij te kiezen bij één van de Konseptsponsors:

DE CASTRO
OXALYS,
DE HEERLYCKHEID,
GOEMINNE
of DE BOEKUIL


Een dikke proficiat!

maandag 17 december 2012

25 JAAR KONSEPT: INLEIDING ANN WOEDSTADT,DIRECTEUR ABK MORTSEL, BIJ FOTOTENTOONSTELLING 'IK KLIK ABK'.


Geachte burgemeester, schepen, bestuursleden en vrienden van Konsept, leerlingen, ouders en collega’s,

Er is er één jarig! Hoera! Konsept, vriendenkring van de academie, mag vanavond 25 kaarsjes uitblazen. Kers op de taart is de opening van de tentoonstelling: “Ik klik ABK” en de presentatie van de gelijknamige catalogus. Ze vormen het sluitstuk van een project waarvoor Konsept zowel haar leden als de leerlingen van de ABK om een foto vroeg, die zou uitdrukken wat deze academie voor hen betekent. De kinderen en jongeren van de lagere en middelbare graad gingen met een polaroidcamera aan de slag en leverden ontwapenend spontane beelden af; de volwassenen vonden in de digitale fotografie de mogelijkheid tot een meer doordachte kijk op hun relatie met de school.

Toen Konsept vorig schooljaar haar project voorstelde, was meteen duidelijk dat “Ik klik ABK” zou aansluiten, zowel bij de tendensen van de actuele kunst, als bij de doelstelling van het kunstonderricht aan de ABK.
Voor de hedendaagse beeldende kunstenaar is, sinds de uitvinding van de fotografie, de precieze registratie van de zichtbare werkelijkheid niet langer relevant. Eerder tracht hij met zijn werk een eigen indruk, gevoelen, idee of stellingname te vatten.
Parallel hiermee worden in de ABK de leerlingen - van jong tot oud - voorzien van een ruime technische en cultuurhistorische bagage, vooral bedoeld hen in staat te stellen tot de verbeelding van hun persoonlijke gevoelens en ideeën.

Dwalend langs de vele fotoprints en polaroids aan de wanden, springen niet alleen expressieve en geënsceneerde portretten in het oog, maar evenzeer bevreemdende landschappen en stillevens van details uit het atelier: met de bus op weg naar een interessant museum, inktrol en inkt op glasplaat, koffiekoppen met verfresten, uit de kluiten gewassen pastelkrijt, ... Hoewel de fotograaf zelf niet altijd in het beeldvlak verschijnt, ben ik ervan overtuigd dat er achter al deze fotografische beelden stuk voor stuk zelfportretten schuilen. De auteurs van de foto’s hebben zich immers in die mate vereenzelvigd met de kunst, die ze aan de academie beoefenen, dat de attributen en de decors die ze voor de camera plaatsen, onlosmakelijk met henzelf verbonden zijn.
Omdat de vraag: “van wie” ongetwijfeld kriebelt, worden in een hoek van de tentoonstellingsruimte alle foto’s, vergezeld van de naam van de makers, geprojecteerd. Maar ook wanneer die vraag onbeantwoord zou blijven, getuigen alle geëxposeerde foto’s van het vermogen van de deelnemers om henzelf als anders dan het gangbare voor te stellen. Het is deze verbeeldingskracht, die zowel de vriendenkring als de ABK hoog in het vaandel dragen.

Ik wil vriendenkring Konsept feliciteren voor haar scherpzinnigheid om haar zilveren jubileum te vieren met een project, waardoor de zienswijze van de ABK zo duidelijk in the picture wordt geplaatst.
Een jury, bestaande uit bestuursleden van Konsept en leraars van de ABK, maakte een persoonlijke keuze van de meest tot de verbeelding sprekende foto’s. Hiermee stelde Koen Van Biesen een catalogus samen als blijvende herinnering aan een kwarteeuw samenwerking tussen Konsept en de academie. Deze geselecteerde polaroids en uitvergrote en opgekleefde prints worden gepresenteerd aan een aparte wand.
Samen met de leraars en de secretariaatsmedewerkers van de ABK wens ik Konsept nog vele jaren toe van kunstondersteuning en kunstgenot. Hopelijk vormt “Ik klik ABK” het startpunt op weg naar een gouden jubileum met, nog lang, Carl Stubbe, voorzitter van het eerste uur en bezieler van Konsept, aan het roer. Ook wil ik mijn erkentelijkheid uitdrukken tegenover de overige bestuursleden, huidige en vroegere, voor hun jarenlange inzet voor de school en wil ik de leraars van de ABK bedanken voor het werk gepresteerd om deze projecttentoonstelling tot stand te brengen.


Ann Woedstadt, directeur ABK
14 december 2012


vrijdag 14 december 2012

25 JAAR KONSEPT: EEN INTERVIEW MET VOORZITTER EN STICHTER CARL STUBBE IN DE PERS.


Konsept wenst haar voorzitter en stichter Carl Stubbe een dikke proficiat met de 25ste verjaardag van zijn vereniging en hoopt nog lang te mogen rekenen op een bezielend en inspirerend voorzitterschap!


Als u klikt op het artikel (Gazet Van Antwerpen 14/12/2012), leest u een uitvergrote versie!

donderdag 13 december 2012

STUDIEREIS ZONDAG 27 JANUARI 2013: LISSITZKY – KABAKOV (EINDHOVEN), ANISH KAPOOR (TILBURG) & PETRUS VAN SCHENDEL (BREDA)


STUDIEREIS KONSEPT ZONDAG 27 JANUARI 2013

LISSITZKY – KABAKOV, Utopie en werkelijkheid
ANISH KAPOOR
PETRUS VAN SCHENDEL


LISSITZKY – KABAKOV: Utopie en werkelijkheid
Van Abbemuseum, Eindhoven


Het Van Abbemuseum heeft de kunstenaars Ilja (1933) en Emilia (1945) Kabakov gevraagd om als gastconservatoren een tentoonstelling te maken van hun werk samen met dat van El Lissitzky (1890 – 1941). Voor de tentoonstelling 'Lissitzky – Kabakov, Utopie en werkelijkheid' hebben zij een uitgebreide selectie gemaakt uit hun eigen werk en dat van Lissitzky. Het is de eerste keer dat de oeuvres van deze beroemde Russische kunstenaars uit de twintigste eeuw samen worden gepresenteerd. Door Lissitzky en de Kabakovs bij elkaar te brengen wordt een cirkel gesloten die begon met de revoluties in de eerste jaren van de twintigste eeuw en eindigde met de omwentelingen in 1989.


De confrontatie van de vroege Sovjetkunst met die uit de latere Sovjettijd biedt mogelijkheden om de kunst en cultuur van de tussenliggende periode beter te begrijpen.


ANISH KAPOOR
De Pont,Tilbug


Anish Kapoor heeft een veelzijdige culturele achtergrond. Hij werd in 1954 in Bombay geboren uit een hindoestaanse vader en een joodse moeder en groeide op in India. In 1972 vertrok hij naar Londen. Daar heeft hij zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot een van de meest succesvolle kunstenaars. De Pont volgt Kapoor al vanaf het moment dat het museum zijn deuren opende, nu precies twintig jaar geleden. De recente verwerving van Vertigo (2008) is mede aanleiding voor deze tentoonstelling met een vijftiental sculpturen en installaties uit de periode 1992-2012.

Voor Kapoor is een kunstwerk in de eerste plaats een object dat aanzet tot interactie. De tentoonstelling laat zien dat hij zeer uiteenlopende vormen en materialen inzet om dat doel te bereiken. Zijn sculpturen van glanzend gepolijst metaal activeren niet alleen het oog, maar ook het lichaam. Door zich te verplaatsen brengt de kijker de gereflecteerde ruimte in beweging. Het contrast tussen deze spiegelwerken en het spectaculaire Shooting into the Corner is groot. Het harde staal heeft hier plaatsgemaakt voor kneedbare, rode was. In deze installatie speelt de tijd een belangrijke rol. Met hoorbaar geweld maakt het werk zich bij ieder schot van het kanon meer van de ruimte meester.
Bij de uit kunsthars vervaardigde sculptuur Slug (2009) verplaatst de aandacht zich naar het onderhuidse. De sculptuur roept associaties op met vegetatieve levensvormen en maakt nieuwsgierig naar wat zich in dat traag kronkelende stelsel afspeelt.
De sculpturen van Anish Kapoor zijn vaak niet wat ze lijken te zijn. Tijdens het proces van kijken en ervaren moeten eerste indrukken worden bijgesteld. De sensuele vormen, de tactiliteit en de zuigende kracht van de kleur nodigen uit om de werken te naderen en je ermee te verbinden. Tijdens die ontmoeting stuit men echter onherroepelijk ook op hun ondoorgrondelijke facetten.


PETRUS VAN SCHENDEL, meester van het avondlicht
Breda’s Museum


Het is de eerste keer dat er van deze internationaal vermaarde kunstenaar een overzichtstentoonstelling bijeen wordt gebracht. Petrus van Schendel (1806 - 1870) werd geboren in Terheijden en groeide op in Breda.
Hij is een van de beroemdste kunstenaars van de Nederlandse romantiek en is tijdens zijn leven vele malen onderscheiden.
Zijn werk werd internationaal verkocht, onder meer aan de vorstenhuizen in Engeland, België, Duitsland en Nederland.
Het bekendst zijn zijn markttaferelen bij maan- en kaarslicht waarvan de tentoonstelling een prachtig overzicht geeft.


Daarnaast verrast Van Schendel met de hoge kwaliteit van zijn portretten, landschappen, genretaferelen en religieuze voorstellingen, de meeste daarvan ook bij licht van kaarsen of lampen.


PRAKTISCH

Datum: ZONDAG 27 JANUARI 2013
Vertrek: 9h30 hoek Pulhoflaan – Grote Steenweg Berchem (halte tram 7 en 15)
Terug:rond 18h30
Deelname in de kosten: leden Konsept 33€; niet-leden 40€

Inschrijven vanaf 18 december 2012 en voor 20 januari 2013
Uitsluitend via de Konsepttelefoon: 0473 93 86 71.


Spreek steeds een boodschap in en vermeld je naam en telefoonnummer.
Ook een sms met dezelfde informatie is welkom.

Enkel nadat Konsept je contacteerde, kan je het verschuldigde bedrag storten op de Konseptrekening nr: 320-0692986-88 en is je inschrijving definitief.

Graag duidelijk vermelden voor wie je inschrijft.
LIDGELD KONSEPT 2013

Voor wie van kunst, en van de ABK Mortsel houdt, redenen genoeg om lid te worden.

Lidgelden:
- individueel lid: 5€
- gezinslid: 5€
- erelid*: 30 €

*Ereleden ontvangen een premieplaat die jaarlijks door een van de leerkrachten wordt ontworpen en op een beperkte oplage gedrukt.

Het lidmaatschap van Konsept loopt van 1 januari t/m 31 december en biedt reductie op alle reizen!Wie haar/zijn lidmaatschap nog niet hernieuwde: graag het bedrag overschrijven op de Konseptrekening en duidelijk vermelden voor wie je lidgeld betaalt!


Alvast met stip te noteren in je agenda:

Woensdag 30 januari 2013 - 20 uur:

LEZING OVER KUNST VAN DE DOGON UIT MALI door FRANK HERREMAN, voormalig conservator van het Etnografisch Museum in Antwerpen en daarna Director of Exhibitions, Museum for African Art in New York

Deze lezing is het startschot voor: "KUNSTKRAMERS VOOR MALI, een project ten voordele van Kani - Bonzon, een dorp in Pays - Dogon in Mali" op 2 en 6 februari 2013zaterdag 2 februari 2013

DAG VAN HET DEELTIJDS KUNSTONDERWIJSMeer info volgt!

maandag 26 november 2012

NIET TE MISSEN: IK 'KLIK' ABK: FOTOPROJECT 25 JAAR KONSEPT MET VOORSTELLING CATALOGUS & FEESTELIJKE OPENING TENTOONSTELLING VRIJDAG 14 DECEMBER 2012 om 19 UUR


25 JAAR KONSEPT - KONSEPT 25 JAAR - 25 JAAR KONSEPT - KONSEPT 25 JAAR - 25 JAAR KONSEPT - KONSEPT 25 JAAR - 25 JAAR KONSEPT - KONSEPT 25 JAAR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IEDEREEN VAN HARTE WELKOM OP DE VOORSTELLING VAN DE CATALOGUS MET SELECTIE VAN DE INGEZONDEN WERKEN & DE FEESTELIJKE OPENING VAN DE TENTOONSTELLING:IK
ABKEEN FOTOPROJECT IN HET KADER VAN DE 25° VERJAARDAG VAN VRIENDENKRING KONSEPT!


Alle leerlingen en vrienden van de ABK & Konsept, van jong tot ouder, tonen met een foto wat de academie voor hen betekent.

Het resultaat?

Een overweldigende tentoonstelling waarbij de muren van de bovenzaal letterlijk van boven tot onder zullen volhangen met foto's.


EN OOK NOG:

- FOTOSHOOT MET ALLE AANWEZIGE DEELNEMERS!

- BEKENDMAKING WINNAAR PUBLIEKSPRIJS!

- LEKKERE HAPJES EN DRANKJES!VRIJDAG 14 DECEMBER 2012 - 19 UUR

Bovenzaal ABK Mortsel

Lieven Gevaertstraat 52 - 2640 MORTSEL

Je kan de tentoonstelling nog bezoeken van 15 december 2012 t/m 26 januari 2013, tijdens de openingsuren van de ABK.

maandag 12 november 2012

VOOR SNELLE BESLISSERS: ONVERWACHTS OPNIEUW ENKELE ZITJES VRIJ IN DE BUS VOOR STUDIEREIS NAAR ESSEN EN DUISBURG ZONDAG 25 NOVEMBER 2012!Op het programma:

MUNCH, MATISSE EN DE EXPRESSSIONISTEN
BERNARD SCHULTZE - GEGENWELTEN Retrospektieve
VASTE COLLECTIES FOLKWANG ESSEN EN KUPPERSMUHLE DUISBURG

Wie toch nog mee wil: waag je kans en bel naar de Konsepttelefoon op 0473/93 86 71


EN BESLIST NIET TE MISSEN: 25 JAAR KONSEPT !!!!!!!!!!!!!!!

VRIJDAG 14 DECEMBER 2012 OM 19 UUR IN DE ABK MORTSEL


OPENING TENTOONSTELLING 'IK KLIK ABK': EEN UNIEK FOTOPROJECT MET ALLE LEERLINGEN VAN DE ABK MORTSEL!

IEDEREEN WELKOM!


donderdag 1 november 2012

KOEN VAN BIESEN (LEERKRACHT ABK MORTSEL) BRENGT DERDE LEES-EN LUISTERBOEK UIT EN SIGNEERT OP DE BOEKENBEURS.


Op 26 september 2012 verscheen bij uitgeverij de Eenhoorn
het derde lees- en luisterboek van Koen:

'Buurman leest een boek'
Buurman wil rustig een boek lezen. Maar in het huis naast hem begint zijn buurmeisje te basketballen. Dat maakt veel lawaai. Boos bonkt buurman op de muur. Even is het stil. Tot het buurmeisje haar zangles oefent. Buurman legt het boek opnieuw opzij en bonkt op de muur. Het is weer even rustig. Het buurmeisje heeft echter telkens een luidruchtige hobby klaar die buurman belet verder te lezen. Dan heeft buurman een plan. Hij brengt zijn buurmeisje een cadeau...

Een grappig verhaal over luidruchtige buren. Met cd waarop je het lawaai dat buurman belet te lezen, kan horen. Stripachtige illustraties met veel aandacht voor de emoties.


Signeersessies boekenbeurs:

Zondag 11 november in de voormiddag (10u30-13u30) en zaterdag 10 november in de namiddag (14u-17u). Die dag is er ook een muzikaal voorleesmoment op de tweede verdieping van 16u tot 16u45.

Uitgeverij de Eenhoorn bevindt zich in zaal 2, stand 214.
dinsdag 16 oktober 2012

REISVERSLAG DIRK VERHAEGEN OVER VIERDAAGSE KONSEPT (7 - 10 OKTOBER 2012) TRIER, SAARBRÜCKEN, METZ & LUXEMBURG.

KONSEPTREIS OKTOBER 2012: TRIER, SAARBRÜCKEN, METZ, LUXEMBURG

EEN GESTENIGDE VENUS EN EEN ZANDSTENEN SCHIP


(Trier. Rheinlandisches Museum.)

Wie haalt het in zijn hoofd om een halfnaakte godin te stenigen? Christelijke pelgrims, op weg naar de relieken van Sint Matthias, en de plaatselijke bevolking, die deden het. Het beeld werd als heidens beschouwd. Wat overblijft oogt half abstract, intrigerend modern. Het biedt houvast in zijn vreemdheid. Vandaag kunnen we het dus met een hedendaagse bril lezen. Zwevend tussen gemaakt en ontstaan. Michelangelo in een postuum stadium. Rodin in Franse coleire. Dodeigne. We lezen de factuur: sporen van woede als dragers van betekenis. Wie beelden vernietigt toont paradoxaal genoeg hun kracht en de eigen zwakte. Ook vandaag worden beelden vernietigd. Ook vandaag worden Venussen gestenigd. Maar niet alle confrontaties tussen culturen en godsdiensten zijn agressief en destructief. Op een grafzerk zien we het Egyptisch anch-teken opgaan in een christelijk kruis, een betekenisvolle combinatie.

(At home. Jimmie Durham in M HKA: TV's en een frigo met stenen bekogeld.)

Wijnschip van Neumagen. Voor- en achtersteven met drakenkop. Een rij wijnvaten en rijen roeiers aan elke kant. Het beeld sierde ooit het graf van een succesrijke Romeinse wijnhandelaar. De draken bewaken de handel. De handel volgde de rivieren. De rivieren zoeken elkaar en wij zoeken de kunst.

EEN BIJBELSE DUIF


Een grafplaat met gebeitelde letters en een duif-met-takje. Picasso, vroegchristelijk, 5de eeuw. De duif: het sympathiekste dier uit de bijbel. (Sorry voor de os, de ezel, de haan, de sprinkhanen, de onschuldige schapen en de slang.)

ROMEINSE MOZAÏEKEN

In overvloed aanwezig. Groot en klein en nog groter. Verticaal en horizontaal. Figuratief of met geometrische patronen. Vaak beide gecombineerd. De geometrische patronen als opwarmertje voor de Walldrawings van Sol Lewitt.

Grafstraten: de urbanisatie van het dodenrijk.

HET PALEIS VAN EEN KEURVORST EN DE TUIN VAN EEN PALEIS

Rustige vroege barok en dansende rococo. Niets mooier dan een groep kleurige paraplu's in de regen.

EEN OUDE BASILIEK

Vandaag een kale bakstenen ruimte. Aan de muur posters met de geschiedenis en het veranderende uitzicht. We proberen ons het interieur in kleurrijk marmer voor te stellen. Een banier toont op ware grootte het orgel dat komen moet.

BROOD, NOTEN, KRENTEN EN OUDE STENEN

EEN VLIEGEND SCHAAKBORD

Driekoningenhuis. Getrouwe opfrissing van de oorspronkelijke geschilderde patronen. Ik ben dol op die oosters getinte middeleeuwse geometrie. Ze speelt in mijn verbeelding als een vliegende schaakbord en ik loop haar achterna als ridder Walewein. In het Museum Simonstift, in de onmiddellijke omgeving van de Porta Nigra, bekijken we Positionen Konkreter Kunst Heute. In Duitsland is concrete kunst zowat synoniem voor abstracte en vooral geometrische kunst. Onderzoek in plaats van expressie. Historisch werd concrete kunst in manifesten gedefinieerd, door de late Theo Van Doesburg en door Max Bill. Voor Max Bill was concrete kunst het concretiseren, het zichtbaar maken van het abstracte denken. Op deze tentoonstelling zien we o.a. rationele systemen van Norman Dilworth en subtiel beschilderde reliëfs van John Carter. Bij Dora Maurer kromt de ruimte zich met bekoorlijke kleuren en bij Ewerdt Hilgemann imploderen de exacte geometrische volumes tot glimmend schroot. Hilgemann startte met dergelijke werken begin jaren '80. Er gaat een belletje rinkelen in het gezelschap. Hoe origineel is Arne Quinze op de dijk van Oostende?

EEN KOPPEL KERKEN

Dom Sint-Petrus. Romaans of ratjetoe? Portaal met geometrisch trapmotief. Crypte. Klein marmeren labyrinth. Liebfraukirche. Gotisch. Gebeeldhouwd portaal, de heiligen staand of mee met het portaal gebogen als een circusnummer. Binnen reflecteren de glasramen op wanden en zuilen.

EEN ZWARTE POORT EN EEN RODE ROTS

Terrasje. Zon. Pintje met zicht op Porta Nigra. Wandeling richting Moezel. Oude muren. Ridder Walewein alweer achter het vliegende schaakbord aan. Terrasje met zicht op de rivier. Op de andere oever een huizenrij onder een rotswand rode hardsteen. We bestellen witte wijn, ons gemoed is verlicht door de avondzon en in onze verbeelding zien we het stenen wijnschip varen. Hotel. Kamer met zicht op de Porta Nigra. Avondmaal met heerlijke Spätburgunder en alweer met zicht op de zwarte poort.

STAAL, RASTERS EN SCHROOT

Völklinger Hütte. Werelderfgoed. Onze gids is een ervaringsdeskundige: hij werkte hier 35 jaar en je kan het horen aan zijn moeilijke ademhaling. Hoogovens. Schoorstenen. Watertorens. Gaanderijen. Rails. Roestige rasters. Struiken. Mos. De natuur die zich de cultuur opnieuw toe-eigent. De vraag wordt gesteld of dit bezoek bij een kunstreis hoort. Mijn mening: reken maar! Wat een vormpracht! Wat een schitterende combinaties van structuren en texturen! Wat een kleurenpracht: grijzen afgewisseld met gelen en bruinen. Roze schakeringen. Golfplaten. Ik moet aan schilderijen van Constant Meunier denken, aan sociale realisten en aan Franz Kline, die zich voor zijn abstract-expressionistische schilderijen baseerde op foto's van bruggen en kranen. En niet te vergeten Richard Serra, die ooit in een staalfabriek werkte, en die zulke indrukken tot kunst transformeerde. We zullen hem verder op onze kunstreis ontmoeten.


EEN KERK EN EEN PLEIN, HINNIKENDE AARTSENGELEN EN EEN BLAUWE BLOEM

Na de middag bezoeken we Saarbrücken. We vangen aan met de evangelische Ludwigskirche en haar prachtige site. Eén van de belangrijkste barokkerken in Duitsland. 1762. Architect Friedrich Joachim Stengel. Prachtig materiaal. Schakeringen van roze stenen. Symmetrie. Het strenge afgewisseld met vloeiende elementen. Goed gedoseerde sculpturale accenten. De witte gebouwen rond het plein versterken het kleurenspel van de kerk. De kasseien vormen een diagonaal geplaatst raster over heel het plein. Het protestantse interieur verrast. Binnen is alles wit. Het geheel oogt theatraal. Zou een toneelzaal kunnen zijn. Zo anders dan de meeste kerken die wij kennen. Vergelijkbaar met Dresden. Stedenbouwkundige assen herhalen zich in het interieur en worden vergoddelijkt.

We wandelen op een aslijn naar de Schlossplatz en naar de Alte Sammlung, waar we een selectie topstukken uit de collectie van de Neue Galerie te zien krijgen. Men kan ontgoocheld zijn over zulk beperkt aanbod, maar na de overdosis van de eerdere musea is dit een welkome focus. Alles is geconcentreerd rond het Blauwe paard van Frans Marc uit 1912. Een brief van Marc aan August Macke levert een sleutel: 'Blauw is het mannelijke principe, scherp en geestelijk, geel, het vrouwelijke principe, glimlachend en sensueel, rood, het materiële, en steeds de kleur die weerstaan moet worden en door beide andere overwonnen!' Volgens John Gage (Colour and Meaning - een aanrader!) doet Marc hiermee een romantische verzuchting van Otto Runge herleven, waarbij de kleurencirkel volgens de geslachten verdeeld werd. Wie het vliegende schaakbord niet naloopt, die zoekt hinnikende aartsengelen en de blauwe bloem.

AMIRA EN DE LOSLIPPIGE SIERADEN

Tegen de avond worstelt de autobus zich koppig door Metz tot bij het hotel. Uitzicht op het uiterst merkwaardige station -een historisch monument- en op een watertoren. We eten in een wat louche ogend restaurant en de culinaire middelmaat wordt ruimschoots gecompenseerd door een vinnig en bijzonder sexy dienstertje dat ik in gedachten Amira doop. Ons tafelgesprek komt bij Diderot zijn Loslippige sieraden, een erotisch-satirisch en in feite filosofisch meesterwerk, dat ik eenieder aanraad te lezen. Avondwandeling. Metz feest een stuk in de nacht met lawaai en ook met artistieke allure. Uit de vensters van de Banque Populaire kronkelen octopusarmen en de ossenogen op het koepeldak kijken spottend mee. Boven de nachtelijke platanen kromt paradoxaal de rechtlijnigheid van kleurige laserstralen. Stof ter discussie, theorie van de waarneming.

EEN MODERNISTISCHE SCHIPBREUK

Zonsopgang achter de watertoren. Op weg naar Briey en Fore. Zacht golvend landschap. Oude huizen met gesloten luiken. Lage ochtendzon. Herfstgloed. Oude gevelreclames: Laques Ripolin. Het is niet eenvoudig om met een grote autobus in dit mooie landschap onze bestemming te vinden. De chauffeur is een held, een artiest in zijn vak. Een huisschilder op een ladder wordt in zijn werk gestoord om de weg te vragen. Een voorbijganger komt zich mengen in de conversatie. Pantomime. Jacques Tati.

Cité radieuse, kleurrijk en fris gerestaureerd, een prachtig en tegelijk mislukt project.
Ooit stond het vol graffiti, waren de tegels los en de liften buiten gebruik. Gezinnen met kinderen waren al te eng behuisd en eerdere buitenmensen misten een kelder, een schuur en een tuin.

Wat een geluk, zulke gids: ze doet mijn aan Kiki de Montparnasse denken, klaar om chansons te zingen met levenservaring. Ze zit in tegenlicht op de tafel in het kleine auditorium en heeft ons met haar expressieve intonaties en gebaren volledig in de ban. Indringende vragen, kwinkslagen en lachsalvo's. Ze leert ons dat Le Corbusier naast architect ook schilder was, en dat hij het betreurde als schilder niet meer gewaardeerd te zijn. Het schilderen was zijn laboratorium. Maar een boek op mijn tafel leert mij dat Le Corbusier ook een schrijver was. Hij schreef vijftig boeken, honderden artikels en duizenden brieven. Op zijn paspoort stond niet 'architect' en ook niet 'schilder'. Op zijn paspoort stond 'Homme de lettres'. Dat past bij een man met een strikje.

Le Corbusier werd geboren in La Chaux-de-fonds in 1887, helemaal zoals Blaise Cendrars, de éénarmige kettingrokende zwervende dichter, de vriend van Fernand Léger en van Robert en Sonia Delaunay, de modernist die van oude stenen hield, en die woedend was omdat het eikenbos waar Diderot afsprak met Sophie werd platgewalst voor een weergaloos pretentieuze modelstad. Cendrars over de niet bij naam genoemde architect: 'Hij beweerde weliswaar dat het volk opgevoed moet worden, maar hij is degene die alles van het volk te leren heeft over zijn behoeften en zijn leefwijze…'

Bij de modulor maak ik met anarchistisch gemoed een foto van een echte mens.

EEN GESPLETEN KERK EN EEN SMAKELIJK KONIJN

Terug naar Metz. Samenvloeiing van Moezel en Seille. Kanaal. Bij de kathedraal de kleurige weelde van markten. Overdekte markt. Le temps des soupes. De linzensoep, een eerstgeboorterecht waard. Musée de la Court d'Or. Kerkgevel. In de traphal een groot doek van François-Emil Michel. Rotsblokken in Fontainebleau. Deze schilder was ook criticus, schreef over landschapschilderkunst, over Meindert Hobbema en Jacob van Ruysdael. Een Landschap met wolkenlucht van Jules Laurens, fris als Corot. Delacroix. Slevogt. En dan voor mij een echte ontdekking: Didier Barra dit Monsù Desiderio. We zien twee werken. Het eerste is een Vue fantastique d'une église gothique, op leisteen geschilderd. Twee kerkfragmenten en een schuin geplaatste torenspits. Voer voor psychologen. Un peu très Dali, parblue. Een ander werk is Daniel in de leeuwenkuil, bijna grisaille, langwerpig en horizontaal verdeeld in een bovengedeelte met geordende architecturale fantasie en een benedengedeelte met chaos. In zoek houvast. Ik moet aan de muziek van zijn extravagante tijdgenoot Gesualdo denken. Volgens een site op het internet blijkt het uiteindelijk zelfs om twee schilders te gaan, waarvan de éne zich specialiseerde in beschrijvende landschappen en de andere in het bizarre. De kunstgeschiedenis is er nog niet uit. In de doolhof van het museum een groet aan Epona, godin van de dieren en de reizigers, begeleidster van de overledenen. Gallo-Romeinse thermen met vloerverwarming, hoogtepunt in de onderwereld.

Bij de kathedraal. Multiculturele bruiloften aan de lopende band. Authenticiteit verweven met glitter en schijn.

De Cathédrale Saint-Etienne: een kleurige serre. Het grote 14e eeuwse roosvenster van Hermann van Munster. Moderne ramen van Marc Chagall, Jacques Villon (broer van o.a. Marcel Duchamp) en van Roger Bissière. De abstracte ramen van deze laatste zijn mijns inziens het meest overtuigend omdat ze het minst gewrongen zitten met de traditionele iconografie.

Wandeling. De Place Saint-Louis doet aan Italië denken en de ober die ons bedient woonde ooit in Mechelen. Niets mooier dan een terras in de regen op een plaats die vele plaatsen tegelijk is. We zoeken het Arsenaal, krijgen de sjieke maar ietwat reactionaire concertzaal van coryfee Ricardo Bofill te zien en bezoeken de fototentoonstelling Paysage Document. Watertorens van Bernd en Hilla Becher, beklijvende ruïnes in Beiroet van Sophie Ristelhueber, geografie van het gebladerte van Holger Trlzsch en stedelijke archeologie van Stéphane Couturier. Kooplust: Eloge de l'ombre van Junichirô Tanizaki en L'amitié selon Prévert van Caroline Aurouet. Voyage à l'autre bout de la rue (rue de la Glacière 6, Metz) van Nicolas Pinier kan een tip zijn voor een volgende Konseptreis. Op weg naar het avondmaal: de kleurige laserstralen van gisteravond nu iriserend in de motregen. Deeltjestheorie.

Ochtendwandeling met Hélène. Gare de Metz. Duitse wijk. Plantsoen met bloemenpracht. De eclectische huizen en het slingerende pad tussen de geknotte platanen van de avenue Foch. Af en toe, op het achterplan, een glimp van huizen in Franse stijl. Bij het hotel het donkere deurgat van La Jeep. Amira treurt op haar barkruk.

Onder de spoorwegbrug een gedenkplaat: 'En 1940-41, afin de gommer toute trace de culture française, des dizaines de milliers de Mosellans francophiles ont été brutalement rassemblés, non loin d'ici, dans l'ancienne gare de "Metz-Marchandises" par les autorités allemandes, pour être expulsés en France non occupée. Cette plaque est dédiée à leur mémoire.'

Centre Pompidou. Een structuur van gebogen hout en daarop een wit golvend dak. Sol Lewitt. Dessins muraux de 1968 à 2007. Bij het binnentreden: zachte ijle rasters. Verder eenvoudig leesbare elementaire vormen. Soms ook bizarre, agressieve geometrie en ondulaties. Vandaag gaat mijn voorkeur naar de grisailles, die nu eens rustig opsommend zijn en dan weer dynamisch waaierend.

EEN BLAUWE KAPROEN EN EEN ZWARTE FONTEIN

Luxemburg. Villa Vauban. De negentiende-eeuwse villa kreeg een prachtige hedendaagse uitbreiding. Schatten uit de verzameling van de hooggeplaatste 18de eeuwse aristocraat Samuel von Brukenthal: we zien o.a. een fris gerestaureerde Moord op de onschuldige kinderen van Pieter Breughel de jonge en Man met blauwe kaproen van Jan Van Eyck. Verder Memling, Cranach,Titiaan, Jordaens…

In het Mudam een boeiende Les détours de l'abstraction. Een kleurig labyrint van Laurent Pariente, lineaire wandsculpturen van Miguel Angelo Rocha, mysterieuze kleurvelden van Blinky Palermo. Ondertussen klinken de monotone jaartallen van On Kawara's One million years (past and future) ononderbroken en obsederend. De Kapel van Wim Delvoye, een gotische serre met röntgenglasramen. Tijd voor een expresso. De Kuch steet um Dësch.

Many Spoken Words van Su-Mei Tse. 'De fontein van zwarte inkt is, aldus een begeleidende uitleg, een hommage aan de literatuur. De geschreven woorden lossen op en nemen hun oorspronkelijke toestand in de vorm van inkt aan zodat ze het proces van de taal belichamen: de weg van een wijsheid of gedachte naar het woord en vervolgens naar het schrift. Door middel van dit voortdurende vloeien bevraagt het werk eveneens de noties tijd en geheugen.' Zwarte spiegelende rimpelingen. Op de rand van het bekken vormen de inktspatten opnieuw een informele tekstuur.

Park en vestingbouw, uitzicht over de stad. D'Deeg gi méi kuerz.

Wim Delvoye op de valreep in de bosjes: hert en hinde neukend in de zogenaamde 'missionarishouding'.

EEN GROTE BLOEM DIE WANDELT

Laatste rit naar Kirchberg, de moderne wijk waar Europese instellingen, banken en kantoren gevestigd zijn. De bus stopt bij de Deutsche Bank. Ik wijs op het embleem: grafische vormgeving van concrete kunstenaar Anton Stankovski. Hoe vaak lopen we niet voorbij aan naamloze vormgeving van topkunstenaars? We zoeken met een plannetje de moderne sculpturen in de publieke ruimte. Niet alle beroemdheden doen hun naam eer aan. En omdat de tijd beperkt is vinden we sommige werken helemaal niet langs deze eindeloze boulevards. We ronden onze boeiende reis stilaan af op een rotonde, met een fascinerende Exchange van Richard Serra. Hoge verticale staalplaten steunen elkaar. De avondzon accentueert de roestige schakeringen en zet het werk extra in reliëf. Het is letterlijk en figuurlijk sterke kunst, een beangstigende schoonheid opgewassen tegen het heden. Maar zelf eindig ik in vrijheid liever met de sympathieke La grande fleur qui marche, een uitvergroting van een klein beeldhouwwerk van de communist Fernand Léger. Hier, in deze kille wijken stapt het in mijn verbeelding in een optocht voor een socialer Europa.

DIRK VERHAEGEN - oktober 2012

MONSU DESIDERIO: EEN WARE ONTDEKKING OP DE VIERDAAGSE STUDIEREIS KONSEPT NAAR TRIER, SAARBRÜCKEN, METZ, LUXEMBURG (7-10 OKTOBER 2012)

maandag 1 oktober 2012

STUDIEREIS KONSEPT DUISBURG-ESSEN ZONDAG 25 NOVEMBER 2012

STUDIEREIS DUISBURG - ESSEN ZONDAG 25 NOVEMBER 2012

MUNCH, MATISSE EN DE EXPRESSSIONISTEN
BERNARD SCHULTZE - GEGENWELTEN Retrospektieve
VASTE COLLECTIES FOLKWANG ESSEN EN KUPPERSMUHLE DUISBURGMUNCH, MATISSE EN DE EXPRESSIONISTEN
Museum Folkwang Essen


In deze tentoonstelling wordt het werk van de Franse Fauvisten, Matisse, André Derain en Maurice de Vlaminck, geconfronteerd met dat van de Noor Edward Munch en jonge Duitse en Russische expressionisten als Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Alexej von Jawlensky, Wassily Kandinsky, Gabriele Münter en Franz Marc. De Fauvisten brachten een radicale vernieuwing in de kunst door de verhouding tussen natuur en kunst te herdefiniëren en het beeld te laten ontstaan uit de kracht van de kleuren zelf.

De kunstenaars in Duitsland volgden met belangstelling deze evolutie en gebruikten de resultaten ervan voor hun eigen revolutionaire ontwikkeling. Ook de Noor Edward Munch speelde bij deze evolutie een centrale rol. De tentoonstelling wil dit thema centraal stellen. Het museum Folkwang bezit eveneens een uitzonderlijk vaste collectie met werken uit de 19de en 20ste eeuw. Enkele namen: Beckman, Cézanne, Courbet, Daumier, Delaunay, Derain, Feininger, Caspar Friedrich, Gaugain, Hodler, Kandinsky, Kirchner, Klein, Kokoschka, Macke, Maillol, Franz Marc, Matisse, Minne, Horn, Klee, Monet, Nolde, Picasso, Renoir, Richter, Rodin, Rothko, Stella, Van Gogh en vele andere

KUPPERSMUHLE DUISBURG
De vaste collectie


De vaste collectie van het museum Kuppersmuhle bestaat uit ongeveer 1500 werken, vooral van Duitse kunst uit de periode na 1945. We vermelden onder andere: Josef Albers, Stephan Balkenhol, Georg Baselitz, Willi Baumeister, Joseph Beuys, Peter Brüning, Karl Fred Dahmen, Hanne Darboven, Günther Förg, K.O. Götz, Gotthard Graubner, Candida Höfer, Gerhard Hoehme, Rebecca Horn, Jörg Immendorff, Anselm Kiefer, Imi Knoebel, Norbert Kricke, Markus Lüpertz, Blinky Palermo, A.R. Penck, Otto Piene, Sigmar Polke, Gerhard Richter, Bernard Schultze, Emil Schumacher, Fred Thieler, Hann Trier, Rosemarie Trockel en Wols.
Deze werken worden in wisselende presentaties in ruim 15 zalen getoond.

BERNARD SCHULTZE - GEGENWELTEN
Retrospektieve

Bernard Schultze (1915-2005) is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de na-oorlogse Avantgarde en van de ‘Informele’ kunst. In deze omvangrijke retrospectieve zijn schilderijen te zien, reliëfs, tekeningen, objecten en ruimtelijke installaties uit alle belangrijke periodes van zijn oeuvre. Ook de beroemde ‘Migofs’ ontbreken niet. Dit zijn fantastische kunstwezens ergens in de overgang van Natuur en Mens, waarmee Schultze zijn schilderkunst naar de derde dimensie probeerde over te brengen.
PRAKTISCH


Datum: ZONDAG 25 NOVEMBER 2012
Vertrek: 8h00 hoek Pulhoflaan – Grote Steenweg Berchem (halte tram 7 en 15)
Terug: rond 19h30
Deelname in de kosten: leden konsept 35€; niet-leden 45€

Inschrijven: vanaf 11 oktober 2012 en voor 18 november 2012
Uitsluitend via de Konsepttelefoon: 0473/93 86 71.

Spreek steeds een boodschap in en vermeld je telefoonnummer.
Ook een sms met dezelfde informatie is welkom


Nadat Konsept je contacteerde, kan je het verschuldigde bedrag storten op Konseptrekeningnr: 320-0692986-88 en ben je officieel ingeschreven.

Graag duidelijk vermelden voor wie je inschrijft!

STUDIEREIS KONSEPT KEULEN ZONDAG 11 NOVEMBER 2012

STUDIEREIS KEULEN ZONDAG 11 NOVEMBER 2012


DAVID HOCKNEY: A BIGGER PICTURE
1912 – MISSION MODERNE: RETROSPECTIEVE TENTOONSTELLING MET VAN GOGH, GAUGUIN, PICASSO, MUNCH & CO
MEESTERWERKEN VAN DE MODERNE KUNST: DE VERZAMELING HAUBRICH IN MUSEUM LUDWIG
ART SPIEGELMANDAVID HOCKNEY : A BIGGER PICTURE.
Museum Ludwig


De ‘Swimmingpool-schilderijen’ van Hockney behoren zonder twijfel tot de iconische beelden van de kunst uit de jaren 1960. Ook met zijn gevoelige portretten, meesterlijke stillevens en landschappen, met zijn collages en intelligente verwerkingen van aspecten van de kunstgeschiedenis, behoort Hockney tot de belangrijkste kunstenaars van de avantgarde.
Zijn veelzijdig, fris werk heeft telkens opnieuw verrassingen in petto. Zo nam Hockney in Californië de waarneming van de ruimte en van de wijdsheid van landschappen reeds tot thema van zijn panoramische schilderijen van de Grand Canyon. Als gevolg daarvan is het schilderen van landschappen de voorbije jaren in het centrum van zijn aandacht gekomen.
Sedert zijn terugkeer naar Los Angeles en zijn definitieve vestiging in het kuststadje Birdlington met haar zeer bosrijke omgeving, schiep hij een aantal wonderlijke landschapsschilderijen die voor een groot deel direct in de natuur geschilderd zijn. Deze werken zijn, zeer geraffineerd geschilderd, tegelijkertijd ook bijzonder toegankelijk voor de toeschouwer.

Parallel aan de traditionele manier van schilderen experimenteert Hockney de laatste tijd met beeldschermtekeningen via de iPhone-App ‘Brushes’, aanvankelijk op zijn smartphone, later op zijn iPad.
Deze levendige, beklijvende beelden, maken een belangrijk deel uit van de tentoonstelling.


MEESTERWERKEN VAN DE MODERNE KUNST: DE VERZAMELING HAUBRICH
Museum Ludwig


Haubrich (1889-1961) was als advocaat een typische, gezellige Keulenaar. Daarenboven bezat hij een eigenschap die niet alle Keulenaars gegeven was tijdens het Derde Rijk: moed. De verzameling die hij heeft aangelegd getuigt van zijn levenslust en van zijn nieuwsgierigheid. Reeds tijdens de eerste wereldoorlog begon hij kunst te verzamelen, vooral van Duitse tijdgenoten. Het 'portret van Doktor Hans’ van Otto Dix was het eerste moderne werk in zijn verzameling, evenals werken van Nolde en Kirchner, van wie het 'Halfnaakt met hoed, dat reeds in 1925 werd getoond op de Biënnale van Venetië, het pronkstuk is van de verzameling. Verder zijn er werken van Chagall, Karl Hofer, Heinrich Hoerle, Wilhelm Lehmbruck en Paula Modersohn-Becker.Vanaf 1946 werd de verzameling, in samenwerking met de toenmalige directeur van het Wallraf-Richardsmuseum, uitgebreid met werken van de Blaue Reiter, Bauhaus en het kubisme. Tijdens deze tentoonstelling wordt de verzameling in heer totaliteit getoond.

CO-MIX: ART SPIEGELMAN
EEN RETROSPECTIEVE VAN STRIPS, TEKENINGEN EN ANDERE GEKRIBBEL.
Museum Ludwig


In het middelpunt staat natuurlijk het werk MAUS, de ondertussen wereldberoemde omzetting van het lot van Spiegelmans’ Joodse Poolse ouders in een striptekening. Zijn ouders overleefden zowel de kampen van Auschwitz als Dachau.1912 MISSION MODERNE.’DIE JAHRHUNDERTSCHAU DES SONDERBUNDES’. GROTE RETROSPECTIEVE MET VAN GOGH, GAUGAIN, PICASSO, MUNCH EN ANDEREN.
Museum Wallraf


100 Jaar geleden vond in Keulen één van de belangrijkste tentoonstellingen uit de moderne kunstgeschiedenis plaats. De op heden legendarische ‚Sonderbundausstellung’, die plaats vond in de zomer van 1922, had als doel het conservatieve keizerrijk in contact te brengen met de moderne kunst. En dat lukte wonderwel. De tentoonstelling betekende voor Duitsland de grote doorbraak van de Moderne Kunst. De kwaliteit en de kwantiteit van de werken was adembenemend: er waren ongeveer 650 kunstwerken te zien, waaronder 130 schilderijen van Van Gogh, 26 van Cézanne, 25 van Gaugain, 32 van Munch en 16 van Picasso. Er waren werken van de post-impressionisten, de Duitse expressionisten en de jonge schilders van De Brücke en de Blaue Reiter.
Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van deze tentoonstelling toont het museum Wallraf een selectie van 100 werken die er oorspronkelijk ook bij waren. De werken komen van musea van de hele wereld, zoals het Van Gogh Museum te Amsterdam, het Staatsmuseum Berlijn, het Art Institute Chicago, de National Gallery London, het Moma New York, het Munch museum te Oslo, het Musée d’Orsay Parijs, en de National Gallery Washington. Er zijn eveneens talloze werken uit privé collecties te zien.
Ook nu nog, 100 jaar later, toont deze fascinerende retrospectieve hoe revolutionair en baanbrekend de ’Sonderbundausstellung’ voor haar tijd was.

PRAKTISCH

Datum: ZONDAG 11 NOVEMBER 2012
Vertrek: 07h30 hoek Pulhoflaan – Grote Steenweg Berchem (halte tram 7 en 15)
Terug: rond 20h00
Deelname in de kosten: leden Konsept 35€; niet-leden 45€

Inschrijven vanaf 11 oktober 2012 en voor 7 november 2012
Uitsluitend via de Konsepttelefoon: 0473 93 86 71.

Spreek steeds een boodschap in en vermeld je naam en telefoonnummer.
Ook een sms met dezelfde informatie is welkom.

Enkel nadat Konsept je contacteerde, kan je het verschuldigde bedrag storten op de Konseptrekening nr: 320-0692986-88 en is je inschrijving definitief.

Graag duidelijk vermelden voor wie je inschrijft.

maandag 24 september 2012

MET STIP TE NOTEREN: STUDIEREIZEN KONSEPT ZONDAG 11 NOVEMBER 2012 (NIEUWE DATUM!!!) - KEULEN & ZONDAG 25 NOVEMBER 2012 - ESSEN & DUISBURG

Konsept organiseert twee ongetwijfeld boeiende studiereizen dit najaar.
De planning staat nog niet volledig op punt en één datum wijzigde (waarvoor onze excuses). Binnenkort volgt meer info. Inschrijven kan nog niet.

ZONDAG 11 NOVEMBER 2012: KEULEN

Museum Ludwig
- David Hockney: A bigger picture;
- Meesters van de moderne kunst: een privé-verzameling


Wallraf
- 1912 Mission Moderne
Van Gogh, Gaugin, Picasso, Münch ... meer dan 100 werken uit de grootste musea van de wereldZONDAG 25 NOVEMBER 2012: ESSEN & DUISBURG

Folkwang
- Münch, Matisse en de Expressionisten


Kuppersmühle

- Bernard Schulze, retrospectieve

donderdag 20 september 2012

UITNODIGING FEESTJE "DE REUS" IN BOVENZAAL ABK MORTSEL & BEKENDMAKING WINNAARS BLADWIJZERACTIE
Op vrijdag 28 september 2012 geeft "De Reus" om 19 uur een feestje in de bovenzaal van de ABK en maakt hij de winnende kostuums bekend die kinderen tussen 6 en 14 jaar oud op de bladwijzers van de ABK konden tekenen, plakken, schilderen, monteren, fantaseren...

De eerste prijs:

Gratis inschrijving aan de ABK Mortsel, filiaal Edegem of wijkafdeling Sint-Jozef, of terugbetaling van inschrijvingsgeld

De tweede prijs:

Een koffer met academiematerialen

Van harte welkom!

KONSEPTLID ANN LITTANI (ATELIER DAVID OOMS) WINT INTERNATIONALE SCHILDERWEDSTRIJD ROYAL TALEN[t]S 2012

ANN LITTANNI WINNAAR ROYAL TALEN[t]S 2012

Eerste prijs Royal Talen[t]s 2012
1500 euro (geldprijs 1000 euro + 500 euro aankoopbon Talens materialen),
‘Lego Exoforce zwart’, door Ann Littani – voorronde Mortsel (België)

Motivatie van de jury onder voorzitterschap van Flor Bex, eredirecteur van het M HKA: “‘Lego Exoforce zwart’ toont een bevreemdend beeld op de grens het abstracte en het figuratieve.

De jury kent dit werk de eerste prijs toe omdat het voor hen het meest krachtige en aanwezige beeld is van alle finale-inzendingen. Het uitgangspunt is beslist origineel. Het beeld wordt trefzeker uitgewerkt, in een bijzondere compositie die het geheel visueel erg boeiend maakt.”Tijdens de expositie kunnen de bezoekers zelf hun stem uitbrengen voor de Publieksprijs: 200 euro (geldprijs 100 + 100 euro aankoopbon Talens materialen). Deze wordt na 30 september 2012 uitgereikt.


De gratis tentoonstelling loopt tot en met 30 september op 5 locaties in de Lierse binnenstad. Je kan deze locaties vrij bezoeken tussen 11u en 17u, ze liggen op wandelafstand van elkaar: De Academie voor Muziek, Woord en Dans, de Academie voor Schone kunsten (beeldverslag van de voorronden, gemonteerd door Kadir Balcí, regisseur Turquaze (2010)), de Kapel Oud Wezenhuis, de Pastorij en het Spui.

Meer info op: www.royaltalents.eu

dinsdag 18 september 2012

KUNSTEXPLORATIE: CURSUS KUNSTBESCHOUWING IN ABK MORTSELKunstexploratie
Cursus Kunstbeschouwing


Deze optie richt zich tot volwassenen die kunst willen verkennen, zonder evenwel zelf artistiek werk te maken.

Een verkenner gaat op avontuur, zoekt naar achtergrondkennis en wapent zich met praktische ervaring. Deze cursus is daarom opgevat als een 'drieluik', Een excursieprogramma en een proefondervindelijk atelier vormen de zijluiken van het centraal kunstbeschouwelijk paneel. In dit centraal paneel wordt de persoonlijke ervaring gekoppeld aan inzicht.
Een concreet kunstwerk vormt steeds het vertrekpunt en een aanknopingspunt. We leren bewust kijken naar beelden en we proberen het te begrijpen in zijn gelaagdheid.
In de kunstbeschouwing kijken we als het ware door een caleidoscoop aan invalshoeken. De vakoverschrijdende benadering situeert het werk in de bredere artistieke context en gaat van vorm tot voorstelling, van functie tot gevoel, van sociologie tot psychologie en van kunstgeschiedenis tot kunsttheorie.
Het proefondervindelijk atelier biedt u een concrete kijk op materialen en technieken van de meest gangbare disciplines. Daarenboven verkennen we de specifieke beeldtaal aan de hand van een aantal praktische experimenten.

Kortom we verruimen uw kunstervaring tot een meerluik.


Praktisch:
lessen: elke vrijdagavond van 18u40 tot 22u10
excursies: één zaterdagnamiddag om de 3 weken

Academie voor Beeldende Kunsten Mortsel
Lieven Gevaertstraat 52
2640 Mortsel
tel.: 03/ 449.31.85
email: abk.mortsel@scarlet.be

maandag 17 september 2012

maandag 10 september 2012

ART POETIQUE: LEO FERRE ZINGT PAUL VERLAINE (Metz, 30 maart 1844 - Parijs, 8 januari 1896)Léo Ferré -Art poètique door Alonzo52Art poètique

De la musique avant toute chose,
Et pour cela préfère l'Impair
Plus vague et plus soluble dans l'air,
Sans rien en lui qui pèse ou qui pose.

Il faut aussi que tu n'ailles point
Choisir tes mots sans quelque méprise :
Rien de plus cher que la chanson grise
Où l'Indécis au Précis se joint.

C'est des beaux yeux derrière des voiles,
C'est le grand jour tremblant de midi,
C'est, par un ciel d'automne attiédi,
Le bleu fouillis des claires étoiles !

Car nous voulons la Nuance encor,
Pas la Couleur, rien que la nuance !
Oh ! la nuance seule fiance
Le rêve au rêve et la flûte au cor !

Fuis du plus loin la Pointe assassine,
L'Esprit cruel et le Rire impur,
Qui font pleurer les yeux de l'Azur,
Et tout cet ail de basse cuisine !

Prends l'éloquence et tords-lui son cou !
Tu feras bien, en train d'énergie,
De rendre un peu la Rime assagie.
Si l'on n'y veille, elle ira jusqu'où ?

Oh, qui dira les torts de la Rime ?
Quel enfant sourd ou quel nègre fou
Nous a forgé ce bijou d'un sou
Qui sonne creux et faux sous la lime ?

De la musique encore et toujours !
Que ton vers soit la chose envolée
Qu'on sent qui fuit d'une âme en allée
Vers d'autres cieux, à d'autres amours.

Que ton vers soit la bonne aventure
Éparse au vent crispé du matin
Qui va fleurant la menthe et le thym...
Et tout le reste est littérature
Et tout le reste est littérature


Paul Verlaine


Dit gedicht werd een manifest van de symbolisten

maandag 27 augustus 2012

DE REUS SLAAPT: GRATIS TENTOONSTELLING EN WORKSHOP ABK MORTSEL OP FORTBOM

FortBom is een echt familiefestival vol theater voor jong en minder jong in de tenten, loodsen, ondergrondse gangen en op de groene weiden van het schitterende FORT4 te MORTSEL

Theater FroeFroe, kapitein Winokio en heel veel andere artiesten bezorgen je een toptheaterweekend vol plezier.


ABK MORTSEL - De REUS slaapt ...

Teken, plak, schilder, monteer, fantaseer, ... je eigen kostuum voor de reus!

gratis tentoonstelling - workshop (6+)

zaterdag 1 & zondag 2 september 2012
doorlopend vanaf 15 uur


FORT4 te MORTSEL (ingang Fortstraat 100 of Neerhoevenlaan - Krijgsbaan)
maandag 20 augustus 2012

DE HORLA:EEN SYMFONIE VAN TEKST, FOTOGRAFIE EN LIVE ELEKTRONICA NAAR HET GELIJKNAMIGE VERHAAL VAN GUY DE MAUPASSANT MET ELS ROOBROECK, HAN STUBBE EN ANJA LIGTENBERG

De Horla

Intieme dagboekfragmenten. Bezweringsrituelen. Vitaminepillen.


“Wie is die onzichtbare die mij regeert, die onkenbare, die zwerfgeest van een bovennatuurlijk ras? De gier heeft de duif opgegeten, de wolf het schaap verscheurd. De leeuw de buffel weggevreten, de mens zichzelf verbeurd.”De Horla is het verhaal van een waanzinnige vrouw en een stem uit de toekomst. Een symfonie van tekst, fotografie en live elektronica naar het gelijknamige verhaal van de Franse schrijver Guy de Maupassant.

Actrice Els Roobroeck en muzikant Han Stubbe (DAAU) debuteerden in 2011 met het succesvolle Medea Redux. Voor De Horla bundelen zij hun krachten met fotografe Anja Ligtenberg en Seeing the Unseen, een collectief van blinde en slechtziende fotografen.

Het uitgangspunt van de voorstelling is blinden, slechtzienden én zienden te verenigen in een verhaal dat gaat over kijken, over zien en niet zien. Daarom geeft de fotografe een uur voorafgaand aan de voorstelling uitleg en een beschrijving van de foto’s zodat de blinde en slechtziende bezoeker die beelden in het hoofd kan vormen. Tijdens de voorstelling wisselen tekst, muziek en beeld elkaar af in een uitgebalanceerd geheel. Het uitgangspunt hiervoor ligt bij het onderzoek dat Roobroeck en Stubbe voeren naar muzikale interactie tussen tekst en geluid. Door intensief samenspel ontwikkelden ze een palet aan improvisatietechnieken, waardoor tekst en muziek op organische wijze opgaan in een muzikaal geheel.

Het beeld wordt in dit project als derde speler ingebracht. Beelden worden rondom geprojecteerd waardoor het publiek deel uitmaakt van de wereld, het huis en de waanzin van het hoofdpersonage. Seeing the Unseen werkt met de ‘schilderen met licht’ methode, een manier van werken die fotografie ook voor blinden en slechtzienden mogelijk maakt. De foto’s geven op verrassende wijze inzicht in de wereld van de blinde en slechtziende. De beelden zijn uniek, onorthodox en werken wonderlijk samen met de unieke muzikale benadering.

Concept: Els Roobroeck, Han Stubbe, Anja Ligtenberg
Spel: Els Roobroeck
Muziek: Han Stubbe
Fotografie: Seeing The Unseen (Ruth Dongor, Liset Neggers, Jankie van Soest, Veronique Rademaker, Anja Ligtenberg)
Licht en projectie: Sander Salden
Coach: Yamina Takkatz

Een productie van Intro in situ in het kader van Musica Sacra Maastricht.

Musica Sacra Maastricht 2012
Van donderdag 6 t/m zondag 9 september
De 30e editie van een veelzijdig kunstenfestival dat in het teken staat van het thema Riten & Rituelen. Historische locaties in de binnenstad van Maastricht dienen als decor voor vele concerten en voorstellingen, allen gerelateerd aan het verbindende festivalthema

De Horla: Do+vr: 22.30 uur (21.30 uur); za: 18.00 (17.00 uur) en 22.30 uur (21.30 uur); zo: 18.00 uur (17.00 uur)

Werkplaats Intro in situ
Capucijnengang 12 - MAASTRICHT
€ 15,-
reserveren: 043 350 5555 / www.musicasacramaastricht.nl

Een tip van Marijke Burman

vrijdag 20 juli 2012

ROYAL TALEN(T)S 2012: DRIE LEERLINGEN ATELIER SCHILDERKUNST ALGEMEEN DAVID OOMS GESELECTEERD.

ROYAL TALEN(T)S is dé internationale schilderwedstrijd voor niet-professionele schilders vanaf 16 jaar.
Royal Talen[t]s wordt georganiseerd in België en de aangrenzende gebieden in Duitsland, Nederland en Luxemburg.


150 laureaten uit de voorronden gaan door naar de finale in het pittoreske Lier. Deze slottentoonstelling wordt op 15 september 2012 geopend.
Hoofdprijzen t.w.v. 1500, 500 en 400 euro.

Drie leerlingen uit het atelier Schilderen Algemeen van David Ooms werden geselecteerd:


Lego Exoforce Zwart

Ann Littani

Nancy Lauwers
OK.1

Ingrid Van Hove

Een bericht van David Ooms.


woensdag 27 juni 2012

TENTOONSTELLINGSTIP: ANN LITTANI, LEERLING ATELIER SCHILDEREN (ALGEMEEN) VAN DAVID OOMS, NEEMT DEEL AAN 'LANDSCHAP'

De Warande en Hans Op de Beeck nodigen u van harte uit op de opening van de tentoonstelling 'LANDSCHAP', een selectie uit duizend ingezonden schilderijen van amateurschilders door Hans Op de Beeck.

Beeldend kunstenaar Hans Op de Beeck organiseert samen met de Warande een groepstentoonstelling rond landschapsschilderkunst met getalenteerde, niet-professionele kunstenaars. Het betreft zowel het stedelijk als het natuurlijk landschap, in de meest brede zin van het woord.

Hans Op de Beeck lanceerde in 2011 een oproep, waarbij amateur-kunstenaars eigen werk konden inzenden. Uit meer dan 1000 inzendingen van om en bij de 350 amateurschilders uit heel Vlaanderen heeft Op de Beeck een eigenzinnige, uiterst subjectieve selectie gemaakt. Van 7 juli tot 19 augustus wordt met deze werken een bijzondere tentoonstelling opgebouwd in de Warande die volwaardig aandacht schenkt aan amateurschilderkunst.


De tentoonstelling wordt ingeleid door Hans Op de Beeck.
vrijdag 6 juli om 19.30 uur in de Warande aan de Rode Toog
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via tento@warande.be.


Een tip van David Ooms.


maandag 25 juni 2012

BIBLIOTHEEK ABK MORTSEL: NIEUWE AANGEKOCHTE BOEKEN DOOR KONSEPT, VOORJAAR 2012

Dirk Braeckman, Ed. Team Beirnaert Kim, Braeckman Dirk ea, Uitg Roma Publications, Amsterdam, 2011


Uitvoerig overzicht van het werk van Dirk Braeckman, met essays van Martin Germann en Dirk Lauwaert. In samenwerking met M-Museum Leuven ter gelegenheid van een overzichtstentoonstelling

Neo Rauch, Uitg Stiftung Frieder Burda, Baden-Baden, 2011


Overzicht van het werk van Neo Rauch naar aanleiding van de tentoonstelling in Baden-Baden in 2011. Veel paginagrote afbeeldingen, essays en interviews met de kunstenaar. Duitstalig
Charles Burns, uitg Beeld Beeld, Leuven 2011.


Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het M-Museum Leuven in 2011. Inleiding door Joost Swarte. Paginagrote zwart wit en kleurreproducties.


Sonia Delaunay, Colour moves: art and fashion. Matteo de Leeuw-de Monti en Petra Timmer. Uitg Matilda McQuaid en Susan Brown. Thames and Hudson 2011.


Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling in het Cooper-Hewitt, National Designmuseum, Smithsonian Institution, 2011. Uitvoerig overzicht, met veel kleurreproducties en tijdsdocumenten, van ontwerpen voor toepassing in de mode-industrie. Teksten met toelichting. Engelstalig.

Sophie Taeuber-Arp 1889-1943, Bewegung und Gleichgewicht. Uitg Kerber Verlag, Bielefeld 2009.

Overzicht van het werk van Sophie Taeuber-Arp. Catalogus bij de gelijknamige overzichtstentoonstelling in het Kirchner Museum Davos en het Arp Museum Bahnhof Rolandseck, 2009 en 2010. Zeer veel illustraties van het ganse oeuvre en enkele essays. Duitstalig.


Die andere Seite des Mondes, Künstlerinnen der Avantgarde, Uitg Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Dumont 2009.

Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling in de Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen te Düsseldorf in 2011-2012. Tijdsdocumenten en uitvoerige illustraties in zwartwit en kleur van enkele vrouwelijke avantgarde kunstenaars: Florence Henri, Sophie Taeuber-Arp, Hannah Höch, Sonia Delaunay, Katarzyna Kobro, Dora Maar, Germaine Dulac, Claude Cahun. Toelichtend essay bij elke kunstenaar. Duitstalig.
Samurai, Bühnenstars und schöne Frauen. Japanische Farbholzschnitte von Kunisada und Kuniyoshi. Uitg Stiftung Museum Kunstpalast Düsseldorf, Hatje Cantz Verlag 2011.


Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het museum Kunstpalast te Dusseldorf 2011-2012. Zeer uitvoerige catalogus met paginagrote kleurreproducties van alle tentoongestelde werken. Toelichtende teksten. Duitstalig

Wasa Marjanov, Skulturen mit Architekturbewustsein. Redaktie Wasa Marjanocv en Bernd Finkeldey. Uitg Mak Museum für Angewandte Kunst Köln. Verlag der Buchhandlung Walter König, Köln, 2011.

Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling in het museum MAK te Keulen 2012. Kleurreproducties van alle tentoongestelde sculpturen en architecturale miniaturen.

Josef Albers, Formulation: Articulation. T.G. Rosenthal. Thames & Hudson 2006.


Heruitgave in boekvorm van een reeks werken die oorspronkelijk in een beperkte portfolio-uitgave werden gepubliceerd in 1972. Voorwoord en toelichtende essays. 135 paginagrote afbeeldingen waarvan 127 in kleur. Engelstalig.


Cy Twombly, Fotografisch werk 1951-2010, Uitg Bozar Books, Ludion, 2012


Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in Bozar Brussel 2012.
Inleidende tekst door Hubertus von Amelunxen. Paginagrote reproductie van alle 102 tentoongestelde werken. Nederlands- en Franstalig.
Jong, Cees de: The poster, 1000 posters from Toulouse-Lautrec to Sagmeister, uitg Abrams, New York 2010.

Uitgebreid overzicht van de geschiedenis van de poster van Toulouse-Lautrec tot heden, onderverdeeld in de grote stijlrichtingen. Korte inleiding door Alston W. Purvis. Honderden illustraties in kleur. Engelstalig.


Illustrators Unlimited. The essence of contemporary illustration. Uitg. Robert Klanten en Hendrik Hellige, Die Gestalten Verlag Berlin 2011.

Kennismaking met het werk van 103 internationale hedendaagse illustrators van uit de ganse wereld, van Adam Devarney tot Zoe Lacchei. Korte toelichting en enkele afbeeldingen in kleur bij elke kunstenaar. Engelstalig.


Illustration Now, Uitg Julius Wiedemann, Taschen GmbH 2011.


Kennismaking met het werk van 442 internationale hedendaagse illustrators. Enkele illustraties in kleur per kunstenaar. Van Eda Akultan tot Kareena Zerefos. Korte inleiding door Bruno Porto en Steven Heller. Duits- Frans- en Engelstalig.
Graphic Design Thinking: beyond brainstorming. Ellen Lupton. Uitg Princeton Architectural Press 2011


Een overzicht en bespreking van enkele tientallen grafische en visuele technieken en instrumenten om creatief en oplossingsgericht denken te bevorderen. Veel illustraties. Engelstalig.
GAL Een halve eeuw op het scherp van de snee. Gerard Alsteens en uitg Van Halewyck 2010.

Catalogus bij de gelijknamige overzichtstentoonstelling 1960 – 2010 van het werk van Gal in december 2011 in de Lokettenzaal van het Vlaams Parlement. Zeer veel illustraties in kleur met commentaren van bekende Vlamingen. Nederlandstalig.

Street Sketch Book, Journeys. Tristan Manco. Uitg Chronicle Books LLC 2010.


‘Dit boek is een inventaris van en een commentaar op een welbepaalde soort artistieke expressie, gaande van graffiti tot street art.’ Zeer veel illustraties. Kleur. Engelstalig.

The Modernist. Robert Klanten en Hendrik Hellige. Uitg Gestalten Berlin 2011.

‘Hedendaagse designers en illutrators maken een synthese van de beste elementen uit voorbije grafische designstijlen en creëren een nieuwe visuele taal met een gereduceerde en rationele benadering’. Dit boek illustreert hoe moderne designers elementen als collages uit de jaren 50, geometrische patronen uit de jaren 60 en 70 en de computergestuurde grafische vormen uit de jaren 90 herontdekken en integreren in een nieuwe stijl. Zeer uitgebreid geïllustreerd. Geen tekst.

Ruud van Empel, Photoworks 1995 – 2010. Uitg Photoworks International BV. 2011.

Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling van het werk van fotograaf Van Empel in het Groniger Museum (sept 2011) en in het MOPA San Diego (oktober 2012.) Voorwoord door Kees van Twist. Zeer veel illustraties in kleur. Nederlandstalig.


Anne-Mie van Kerckhoven, Mistress of the horizon. Uitg Lannoo nv, Tielt 2011.

Overzicht van het werk van Anne-Mie van Kerckoven, naar aanleiding van de tenstoonstelling ‘In a Saturnian World’ in de Renaissance Society in Chicago (sept 2011) en in Mu.ZEE te Oostende ‘febr –mei 2012) Bijdragen van Dirk Snauwaert, Hamza Walker, Phillip Van den Bossche en Ludwig Seyfarth. Zeer veel paginagrote illustraties in kleur. Nederlandstalig en Engelstalig.