donderdag 17 maart 2016

STUDIEREIS ZONDAG 17 APRIL 2016 ROTTERDAM: VAN NELLEFABRIEK & DEN HAAG: RETROSPECTIEF KAREL APPEL

STUDIEREIS ZONDAG 17 APRIL 2016
ROTTERDAM: VAN NELLEFABRIEK
DEN HAAG: RETROSPECTIEF KAREL APPEL

ROTTERDAM: VAN NELLEFABRIEK. Rondleiding met gids.
De Van Nellefabriek is één van de hoogtepunten van het Nieuwe Bouwen in Nederland. Het imposante glazen gebouw is niet alleen een toonbeeld van functionalisme en rationele productietechnieken, maar ook van de verbeterde werkomstandigheden voor de arbeiders in de twintigste eeuw.
In 2014 heeft het Werelderfgoedcomité van UNESCO de Van Nellefabriek in Rotterdam de status van Werelderfgoed toegekend. Het is een wereldwijde erkenning van de unieke en universele waarde van de voormalige koffie-, thee- en tabakfabriek. De in de jaren ’20 ontworpen en gebouwde fabriek is een opvallende en karakteristieke prestatie van het modernisme. Het fabriekscomplex bestaat uit verschillende aaneengeschakelde gebouwen en is een van de hoogtepunten van de industriële architectuur uit de 20e eeuw. Vooraanstaande architecten noem-den de fabriek kort na de bouw ‘het mooiste schouwspel van de moderne tijd’ (Le Corbusier, 1932) en ‘een gedicht in staal en glas’ (Robertson en Yerbury, 1930.) Opdrachtgever K. van der Leeuw en de architecten J.A. Brinkman en L.C. van der Vlugt slaagden er gezamenlijk in om de ‘ideale fabriek’ te realiseren: functioneel, mooi én open. Men gebruikte het daglicht om de werkomstandigheden voor de arbeiders aangenaam te maken. Dit getuigt van werkgeverschap met hart voor de lichamelijke en geestelijke verzorging van medewerkers; in die tijd nog geen vanzelfsprekend onderdeel van bedrijfsvoering.


DEN HAAG GEMEENTEMUSEUM:  RETROSPECTIEF KAREL APPEL

In 2016 is het tien jaar geleden dat Karel Appel is overleden. Een mooi moment om een frisse blik te werpen op zijn veelzijdige oeuvre dat zich over meer dan zes decennia uitstrekt. Gemeentemuseum Den Haag belicht met dit grootse retrospectief, bestaande uit 67 schilderijen, 12 beelden en meer dan 60 tekeningen, Appel vanuit verschillende gezichtspunten. Zo komen zijn vroege interesse in Outsider Art aan bod, zijn experimenten met uiteenlopende stijlen en de zeer eigen – soms bijna abstracte – interpretatie van klassieke thema’s zoals het naakt, het portret, het landschap en het stadsgezicht.

Wie denkt aan het werk van Karel Appel (1921-2006) ziet felle kleuren, sterke contourlijnen en ogenschijnlijke simpele vormen. Toch kent de ontwikkeling van de beroemde en kleurrijke Nederlandse kunstenaar ook een andere kant dan de jaren 50 en CoBrA waar hij vaak mee wordt geassocieerd. 
Appel experimenteerde, zocht de grenzen op en bleef tot op hoge leeftijd zijn werk vernieuwen. Van vroege speelse en kinderlijke voorstellingen, tot aan de latere sculpturen, waarin hij schilderkunst met gevonden voorwerpen combineerde, zijn stijl en materiaal wisselde vaak. Typerend voor Karel Appel is ook dat hij al vroeg samenwerkte met kunstenaars uit andere disciplines, zoals, dichters, muzikanten en choreografen. 
In de bekende documentaire van Jan Vrijman uit 1961 wordt Karel Appel neer-gezet als een woest schildersbeest dat zwetend en grommend in gevecht lijkt met het schildersdoek. Spontaan en puur vanuit zijn instincten veegt en smijt Appel de verf op het doek. Hij lijkt het publiek te manipuleren door bewust een cliché van de wilde, romantische kunstenaar neer te zetten. Zijn beroemde uitspraak ‘Ik rotzooi maar wat an’ wordt te letterlijk opgevat en veroorzaakt veel ophef in Nederland. Appel schildert expressief en spontaan, maar gaat nauwkeuriger te werk dan hij doet voorkomen. Hij kiest zijn gereedschap en verf met zorg, maakt vooraf schetsen en haalt zijn inspiratie uit de kunstgeschiedenis.
Hij bestudeert het werk van Rembrandt, Van Gogh, Picasso en Mondriaan grondig. Zijn kunstwerken blijken doordachte composities.

Vanaf het moment dat Appel in 1950 naar Parijs verhuist, ontvangt hij grote prijzen, wordt naar Biënnales afgevaardigd en krijgt eervolle opdrachten. Ondanks zijn wereldfaam, blijft hij zijn hele leven lang een gecompliceerde verhouding met Nederland houden. De elite hier wil niets van hem weten, terwijl het volk, vanwege zijn spontaniteit en ongekunsteldheid, met hem weg loopt. Door een kleine groep in de kunstwereld wordt zijn werk gewaardeerd en gepromoot. 
Vandaag de dag is zijn werk internationaal verspreid over vele belangrijke museale- en particuliere collecties.
Gemeentemuseum Den Haag heeft een lange traditie met Karel Appel. Eerder vonden er belangrijke tentoonstellingen plaats en de kunstenaar schonk in 1983 en 2002 een groot 
aantal tekeningen aan het museum. Dit retrospectief markeert opnieuw de bijzondere band. De tentoonstelling vormt een spil van een brede internationale herontdekking van Appels werk. Ook in steden als Parijs, München en Washington zijn tentoonstellingen georganiseerd.DEN HAAG GEMEENTEMUSEUM: VASTE COLLECTIE
PRAKTISCH

Datum: ZONDAG 17 april 2016.
Vertrek: 09h00 hoek Pulhoflaan – Grote Steenweg Berchem (halte tram 7 en 15)
Terug: rond 18h30
Inschrijven: van  21 MAART 2016 tot 12 APRIL 2016 via de Konsepttelefoon: 
0473 93 86 71.
Spreek een boodschap in en vermeld je naam en telefoonnummer of stuur een sms met je naam en telefoonnummer. Konsept zal je dan zo snel mogelijk contacteren.

Pas nadat Konsept je contacteerde, kan je het verschuldigde bedrag storten op de Konseptrekening IBAN  BE56 3200 6929 8688  -  BIC  BBRUBEBB  en is je inschrijving definitief.
Leden Konsept: 33 €; niet-leden: 42 € 
Graag duidelijk vermelden voor wie je inschrijft.