vrijdag 21 december 2012

25 JAAR KONSEPT: DEELNEMERS FOTOPROJECT 'IK KLIK ABK', AANWEZIG OP VERNISSAGE.

© Nans Neyens

NIEUWJAARSWENSEN ABK MORTSEL


OPROEP ONDERTEKENING PETITIE KUNSTONDERWIJS VOOR IEDEREEN!

Kunstonderwijs voor iedereen!


Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, werkt aan een nieuw decreet voor het DKO. En daarin kondigen zich een aantal verontrustende maatregelen aan. Zo zal het inschrijvingsgeld verdubbeld worden en de financiële voordelen bij het volgen van een tweede richting afgeschaft.

De gevolgen daarvan laten zich raden. Ouders zullen hun kinderen slechts één richting laten volgen, minder gegoede ouders zullen hun kinderen uit het DKO weghouden. Het aantal leerlingen zal dalen, het urenpakket voor de scholen zal slinken en de overheidssubsidies dalen. Ongetwijfeld sneuvelen er dan ook jobs.

“Het DKO: voor ieder kind en iedere volwassene in Vlaanderen” wordt zo een onhaalbare kaart. De creativiteit van Vlaamse kinderen wordt gesmoord. Terwijl het kunstondewijs in Wallonië voor kinderen tot twaalf jaar gratis is.
Het DKO reageert met een petitie. Je kan die lezen en tekenen op dit adres:
In het nieuwe decreet dat ter discussie op tafel ligt zou het inschrijvingsgeld voor dko (deeltijds kunstonderwijs – de academie) verdubbelen.


Kom op voor het democratisch recht tot kunstonderwijs en onderteken hier de petitie!

Stuur dit door naar studenten, familie, vrienden… voor ons aller belang!

dinsdag 18 december 2012

25 JAAR KONSEPT: SPEECH CARL STUBBE, VOORZITTER EN STICHTER KONSEPT, DE VRIENDENKRING VAN DE ABK MORTSEL.

IK KLIK ABK
2012


Beste genodigden,

IK KLIK ABK is een project dat we niet ‘zomaar’ hebben uitgekozen om 25 jaar Konsept te vieren. Want ‘zomaar’ stelt veelal toch zo weinig voor. En net dàt heeft Konsept al vanaf haar oprichting 25 jaar geleden willen vermijden. Bob Stikkers, de toenmalige directeur, nam het initiatief om een vriendenkring op te richten die de dynamiek van de ABK zou ondersteunen, die middelen zou aanreiken om structurele en andere beperkingen het hoofd te bieden, en die vanuit een brede kijk op maatschappij en cultuur waardevolle initiatieven in de ABK of aansluitend aan de ABK zou nemen of ondersteunen. En dat heeft de vriendenkring Konsept al die jaren dan ook niet ‘zomaar’ gedaan.

Wat we verwezenlijkt hebben zou vooral verankerd moeten zijn in de herinneringen en de ervaringen van hen tot wie we ons richten: de leerlingen -volwassenen en kinderen- de bibliotheekliefhebbers, de reislustigen, de kunstfanaten, de liefhebbers van feesten en gezelligheid, iedereen om wie we ons via sociale projecten bekommerd hebben (en dat nog doen), en hopelijk vergeet ik er nog een heel aantal.

Wanneer we dààrin geslaagd zijn, dan hebben we dat te danken aan alle bestuursleden van konsept, aan de directeur, het ganse korps en het secretariaat van de ABK, aan de erg gewaardeerde medewerking van de stad, aan de vele experts die bereid zijn geweest aan initiatieven mee te werken, aan onze sponsors, onze leden en, uiteraard, al onze vrijwilligers.

Een feestproject kies je dus niet ‘zomaar’. Je broedt er een hele tijd op, je sprokkelt ideeën waar en bij wie je ze maar kan vinden, en vooral ga je op zoek naar het antwoord op de vraag wie de gevierde is en hoe je die het best in de bloemetjes kan zetten. Doorheen dit allemaal kreeg stilaan het ‘IK KLIK ABK’ project vorm. De ABK en alle leerlingen en vrienden van Konsept zijn de gevierden, en dank zij hun prachtige medewerking en samenwerking is het project tot stand gekomen.

Nu is het een kwestie van kijken.

Ivo Michiels schreef eens: ‘Zolang we maar vooruitzien, vooruit-zien en vooruit-denken en vergeet het niet, ook wanneer je omkijkt kan je vooruitzien, ik wil zelfs beweren: pas als je omkijkt op de juiste manier zie je vooruit op de juiste manier……’

Wij hopen dat in dit project, van bij de start tot na het laatste kijken, deze inspirerende woorden van Ivo Michiels doorschemeren.

Tenslotte wil ik een aantal mensen heel hartelijk bedanken. In de eerste plaats Ann Woedstadt en alle leraars van de ABK. Zij zullen mij ongetwijfeld bijtreden wanneer ik enkele onder hen heel in het bijzonder noem:

Koen Van Biesen voor de lay out en de uitvoering van het boekje
Nans Neyens en Koen Geukens voor hun expertise als fotograaf en hun praktische medewerking
Karen van Vlaslaer die zowat de ganse coördinatie van het project op zich heeft genomen

Sta me toe, als afsluiting, nog een warme groet te brengen aan iemand aan wie Konsept en ikzelf heel veel te danken hebben. Mijn echtgenote Marijke Burman.


Carl Stubbe
Voorzitter


25 JAAR KONSEPT: KOEN VAN BIESEN ONTWERPT SCHITTERENDE CATALOGUS BIJ DE FOTOTENTOONSTELLING 'IK KLIK ABK'.

De mooie fototentoonstelling 'IK KLIK ABK' loopt nog tot 26 januari 2013 in de ABK Mortsel,tijdens de openingsuren.

Bij de tentoonstelling hoort een bijzonder knappe catalogus, ontworpen door Koen Van Biesen (leerkracht ABK Mortsel) met daarin een selectie van de ingezonden foto's.

Wie nog geen exemplaar bezit en niet deelnam aan de tentoonstelling wordt, voor een symbolische bijdrage, eigenaar van een mooi hebbedingetje, een fraai verjaardagscadeautje van jarig Konsept!

25 KONSEPT: NIKO BAUWERAERTS WINT PUBLIEKSPRIJS FOTOPROJECT 'IK KLIK ABK'.

NIKO BAUWERAERTS werd de winnaar van de publieksprijs van het grote fotoproject 'IK KLIK ABK' en ontvangt een waardebon van 50 €, vrij te kiezen bij één van de Konseptsponsors:

DE CASTRO
OXALYS,
DE HEERLYCKHEID,
GOEMINNE
of DE BOEKUIL


Een dikke proficiat!

maandag 17 december 2012

25 JAAR KONSEPT: INLEIDING ANN WOEDSTADT,DIRECTEUR ABK MORTSEL, BIJ FOTOTENTOONSTELLING 'IK KLIK ABK'.


Geachte burgemeester, schepen, bestuursleden en vrienden van Konsept, leerlingen, ouders en collega’s,

Er is er één jarig! Hoera! Konsept, vriendenkring van de academie, mag vanavond 25 kaarsjes uitblazen. Kers op de taart is de opening van de tentoonstelling: “Ik klik ABK” en de presentatie van de gelijknamige catalogus. Ze vormen het sluitstuk van een project waarvoor Konsept zowel haar leden als de leerlingen van de ABK om een foto vroeg, die zou uitdrukken wat deze academie voor hen betekent. De kinderen en jongeren van de lagere en middelbare graad gingen met een polaroidcamera aan de slag en leverden ontwapenend spontane beelden af; de volwassenen vonden in de digitale fotografie de mogelijkheid tot een meer doordachte kijk op hun relatie met de school.

Toen Konsept vorig schooljaar haar project voorstelde, was meteen duidelijk dat “Ik klik ABK” zou aansluiten, zowel bij de tendensen van de actuele kunst, als bij de doelstelling van het kunstonderricht aan de ABK.
Voor de hedendaagse beeldende kunstenaar is, sinds de uitvinding van de fotografie, de precieze registratie van de zichtbare werkelijkheid niet langer relevant. Eerder tracht hij met zijn werk een eigen indruk, gevoelen, idee of stellingname te vatten.
Parallel hiermee worden in de ABK de leerlingen - van jong tot oud - voorzien van een ruime technische en cultuurhistorische bagage, vooral bedoeld hen in staat te stellen tot de verbeelding van hun persoonlijke gevoelens en ideeën.

Dwalend langs de vele fotoprints en polaroids aan de wanden, springen niet alleen expressieve en geënsceneerde portretten in het oog, maar evenzeer bevreemdende landschappen en stillevens van details uit het atelier: met de bus op weg naar een interessant museum, inktrol en inkt op glasplaat, koffiekoppen met verfresten, uit de kluiten gewassen pastelkrijt, ... Hoewel de fotograaf zelf niet altijd in het beeldvlak verschijnt, ben ik ervan overtuigd dat er achter al deze fotografische beelden stuk voor stuk zelfportretten schuilen. De auteurs van de foto’s hebben zich immers in die mate vereenzelvigd met de kunst, die ze aan de academie beoefenen, dat de attributen en de decors die ze voor de camera plaatsen, onlosmakelijk met henzelf verbonden zijn.
Omdat de vraag: “van wie” ongetwijfeld kriebelt, worden in een hoek van de tentoonstellingsruimte alle foto’s, vergezeld van de naam van de makers, geprojecteerd. Maar ook wanneer die vraag onbeantwoord zou blijven, getuigen alle geëxposeerde foto’s van het vermogen van de deelnemers om henzelf als anders dan het gangbare voor te stellen. Het is deze verbeeldingskracht, die zowel de vriendenkring als de ABK hoog in het vaandel dragen.

Ik wil vriendenkring Konsept feliciteren voor haar scherpzinnigheid om haar zilveren jubileum te vieren met een project, waardoor de zienswijze van de ABK zo duidelijk in the picture wordt geplaatst.
Een jury, bestaande uit bestuursleden van Konsept en leraars van de ABK, maakte een persoonlijke keuze van de meest tot de verbeelding sprekende foto’s. Hiermee stelde Koen Van Biesen een catalogus samen als blijvende herinnering aan een kwarteeuw samenwerking tussen Konsept en de academie. Deze geselecteerde polaroids en uitvergrote en opgekleefde prints worden gepresenteerd aan een aparte wand.
Samen met de leraars en de secretariaatsmedewerkers van de ABK wens ik Konsept nog vele jaren toe van kunstondersteuning en kunstgenot. Hopelijk vormt “Ik klik ABK” het startpunt op weg naar een gouden jubileum met, nog lang, Carl Stubbe, voorzitter van het eerste uur en bezieler van Konsept, aan het roer. Ook wil ik mijn erkentelijkheid uitdrukken tegenover de overige bestuursleden, huidige en vroegere, voor hun jarenlange inzet voor de school en wil ik de leraars van de ABK bedanken voor het werk gepresteerd om deze projecttentoonstelling tot stand te brengen.


Ann Woedstadt, directeur ABK
14 december 2012