maandag 30 december 2013

STUDIEREIS BONN ZONDAG 26 JANUARI 2014


STUDIEREIS ZONDAG 26 JANUARI 2014
BONN

1914 DIE AVANTGARDEN IM KAMPF
FLORENCE
KUNSTMUSEUM VASTE COLLECTIE

1914 DIE AVANTGARDEN IM KAMPF

De Eerste wereldoorlog is als het ware de ‘oerkatastrofe van de 20ste eeuw”. 70 miljoen soldaten waren onder de wapens geroepen, in Europa, Afrika, Azië en op alle wereldzeeën. 17 miljoen mensen verloren hun leven. De turbulente jaren 1914 – 1918 liggen aan de basis van veel veranderingen, zij zijn als het ware een eindpunt èn een beginpunt. Ook de kunstenaars van die tijd maakten deel uit van de catastrofe, zij vochten aan het front of zij keken kritisch perplex naar de hen omringende wereld. Hun ervaringen hebben onmiskenbaar sporen achtergelaten in de wereld van nadien.“Ik ben innerlijk verscheurd en helemaal verdoofd, maar ik blijf zoeken naar een methode om ook dat in kunst uit te drukken.” Ernst Ludwig Kirchner.

 

De tentoonstelling onderzoekt het lot van de moderne kunst in haar verwevenheid met de eerste wereldoorlog. Waar voor de oorlog de avantgardistische kunstenaars van heel Europa heel intensieve banden met elkaar onderhielden en hun visies uitwisselden, verstoorde de Grote Oorlog deze vruchtbare samenwerking op brutale wijze. Reeds voor 1914 ontstonden in Duitsland en Oostenrijk terneerdrukkende gedachten en filosofieën in verband met het einde der tijden, en staken oorlogsmotieven almaar meer de kop op. Veel kunstenaars trokken dan aanvankelijk ook vol geestdrift naar de oorlog, gedreven door allerhande motieven. Wat in hun verwachting slechts een kort intermezzo zou zijn, bleek al snel ook voor deze moderne kunstenaars een bijzonder tragische gebeurtenis door het volledig verdwijnen van de internationale samenwerking: zij verlieten massaal hun atelier en trokken naar het front. Velen onder hen sneuvelden, terwijl sommigen de avantgardistische vormentaal gebruikten voor militaire camouflage en weer anderen patriottistisch-populistisch propagandamateriaal ontwierpen.

Als gevolg van hun nieuwe, existentiële ervaringen van lijden en vernieling, vonden vele schilders en tekenaars tijdens deze oorlogsjaren nieuwe thema’s en nieuwe beeldvormende procédés. Reeds tijdens de oorlog verzamelden zich in het neutrale Zwitserland oorlogstegenstanders die er in 1916 de Dada beweging stichtten als een internationale protestbeweging. De latere surrealisten eisten een “esprit nouveau” als methode om zich van al het oude te bevrijden en weer andere kunstenaars betraden de wereld van de volkomen abstractie. Tegen het einde van de oorlog waren de grondvesten gelegd van alle belangrijke kunststromingen van de 20ste eeuw.


Aan de hand van méér dan 300 schilderijen, tekeningen en sculpturen, aangevuld met fotografische documenten, geeft deze tentoonstelling een zeer breed beeld van deze dramatische tijd. Meer dan 60 beroemde kunstenaars uit gans Europa zijn vertegenwoordigd, zoals Max Beckmann, Otto Dix, Wassily Kandinsky, Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde, Pablo Picasso en vele anderen.
De tentoonstelling staat onder de bescherming van de Bondspresident Joachim Gauck.
 
 

MISSING SONS. VERLORENE SOHNE

 

Uitgaande van de Eerste Wereldoorlog legt de tentoonstelling Missing Sons. Verlorene Söhne een link naar de 21ste eeuw. Foto’s en vijf originele kunstwerken van Käthe Kollwitz schetsen de kultuurhistorische wonde die de miljoenen doden, vermisten en nabestaanden veroorzaakt hebben. Het enige dat van de vermisten over blijft, zijn hun namen, in lange rijen gebeiteld op monumenten. Hoe zijn de mensen omgegaan met al wie verdwenen is, met de herinnering, met de droefheid? De tentoonstelling roept deze vragen op, niet enkel in het kader van oorlogen tussen staten, maar ook met de blik op dictaturen, burgeroorlogen en de terreuraanslag van 11 september 2001.FLORENCEFlorence is vanouds een fascinerende stad dank zij haar rijk kultureel erfgoed. Filosofen, architecten, ingenieurs, schilders en beeldhouwers hebben in de stad aan de Arno doorheen de eeuwen talloze meesterwerken geschapen. Florence is de stad van Dante en Boccaccio, van Donatello en Sandro Botticelli, van Amerigo Vespucci en Machiavelli, en het is de thuisstad van de Medici.

“Werkelijk, hier is alles versierd met schoonheid en van een ongewone kostbaarheid”, schreef Leonardo Bruni (1369 – 1444), humanist en kanselier van Florence.

De tentoonstelling in de Bundeskunsthalle  onderzoekt deze fascinatie en zoemt in op de ‘wonderbaarlijke florentijnse geest’. Zij toont het portret van de stad Florence, vanaf het financieel en handelscentrum uit de middeleeuwen, over de stad van Kunst en Wetenschap uit de 15de en 16de eeuw tot aan de betekenis die ze had als intellectueel en kosmopolitisch centrum in de late 18de en 19de eeuw.

De tentoonstelling presenteert en beschrijft de beroemde stad, de grote kunstenaars en wetenschappers van de renaissance. Tegelijkertijd stelt zij ook het meer onbekende, maar evenzeer fascinerende Florence voor: een zich dynamisch ontwikkelende stadsruimte, de rijke verzamelingen van kostbaarheden uit de hele wereld, de uitvinding van nieuwe kunsttechnologieën, een zoekend modernisme tussen mythe en traditie. De tentoonstelling toont niet enkel de culturele verworvenheden, maar zij focust ook op de industriële, politieke en godsdienstige ontwikkelingen. Schilderijen, sculpturen, tekeningen, textiel en archiefstukken vervolledigen het beeld van Florence als een laboratorium van kunst en wetenschap. Deze meesterwerken tonen de gebouwde, geschilderde en beschreven stad en illustreren hoe zij zelf een kunstwerk geworden is. 
 

KUNSTMUSEUM BONN: VASTE COLLECTIE & TRANSFER KOREA 


Nieuwe presentatie vaste collectie
 
In de zomer van 2012 werd ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de nieuwbouw van het museum (architect Axel Schultes) een nieuwe presentatie van de vast collectie tot stand gebracht.
Bij die gelegenheid werd de installatie “Wasserstandsmeldung’ van Reinhard Muchas" uit 1986 teruggeplaatst in de ruimte waarin zij voor het eerst werd gepresenteerd in 1992. Dit betreft een capitaal werk uit het oeuvre van deze kunstenaar die zich intensief bezig houdt met het Duitse verleden. Aansluitend bij de herdenking van de geboortedag  van August Macke 125 jaar geleden kreeg de rijke verzameling werken van deze kunstenaar een nieuwe opstelling. Zij worden geconfronteerd met kunstenaars van het ‘Rijnexpressionisme’, en werken van Jawlenski, Campendonk, Kirchner, Heckel en Schmidt-Rottluff. Het museum beschikt verder over een uitgebreide collectie werken Duitse kunst na 1945: Blinky Palermo, Imi Knoebel, Helmut Federle, Gerhard Richter, Sigmar Polke, Katharina Grosse, Daniel Richter, Michel Majerus, Rebecca Horn, Hanne Darboven, Wolfgang Tillmanns, Gerd,  Uwe Tobias en vele anderen. Bijzonder is de collectie grafisch werk van Max Ernst, aangevuld met 5 sculpturen en het schilderij “Grätenwald’.
Verder is er een grote verzameling grafisch werk van kunstenaars als Joseph Beuys (waarvan het museum ook ander werk bezit), Hanne Darboven, Blinky Palermo, Sigmar Polke, Gerhard Richter, Franz Erhard Walther  en drukgrafiek van Günther Förg, Eduardo Chillida en de Engelse en Amerikaanse Pop Art.
Tenslotte bezit het museum een uitgebreide collectie video's (Katharina Sieverding, Jürgen Klauke, Anna & Bernhard Johannes Blume, Imi Knoebel, Monika Baumgartl en Rudolf Bonvie) en fotografie (Andreas Gursky, Jörg Sasse, Thomas Florschütz, Katharina Mayer, Thomas Struth, Michael Wesely, Boris Becker, Christopher Muller, Wolfgang Tillmans).
 
 
 
Transfer Korea

Samen met  de Kunsthalle Düsseldorf, het Osthaus Museum Hagen en drie Musea in Seoul neemt het Kunstmuseum Bonn deel aan het ‘Projekt Transfer Korea-NRW’. Het is sedert 1990 de negende ‘Transfer’ die door het NRW-KULTURsekretariaat Wuppertal samen met museale partners wordt ondernomen.. Deze eerste transfer met een niet-Europees land belooft een bijzonder intensieve en spannende transculturele dialoog te worden. Een jury maakte uit het werk van 14 deelnemende kunstenaars uit Zuid Korea en Nordrhein Westfalen een selectie voor enkele parallel lopende tentoonstellingen in verschillende musea. Het  Kunstmuseum Bonn neemt de reflectie over het Beeld in de kunst als uitgangspunt van haar selectie, ook en vooral daar waar het geen schilderkunst betreft. In deze context worden werken van Jan Albers, Luka Fineisen, Kyungah Ham, Seung Jung, Yeondoo Jung en Sascha  Poole getoond.
 
 
   
 
PRAKTISCH
Datum: zondag 26 januari 2014
Vertrek: 07h30, hoek Pulhoflaan – Grote Steenweg Berchem (halte tram 7 en 15)
Terug: rond 19h30
Inschrijven: van  2 tot 20 januari 2014 via de Konsepttelefoon: 0473 93 86 71.
Spreek een boodschap in en vermeld je naam en telefoonnummer of stuur een sms met dezelfde informatie. Enkel nadat Konsept je contacteerde, kan je het verschuldigde bedrag storten op de Konseptrekening IBAN  BE56 3200 6929 8688  -  BIC  BBRUBEBB  en is je inschrijving definitief.
Leden Konsept: 36 €; niet-leden: 42 €
Graag duidelijk vermelden voor wie je inschrijft.
 
 
VERGEET ZEKER JE LIDGELD VOOR 2014 NIET TE BETALEN!!!