zondag 5 februari 2012

STUDIEREIS KONSEPT KEULEN: BEELDHOUWKUNST NA DE TWEEDE WERELDOORLOG: 'VOR DEM GESETZ', VASTE COLLECTIES MUSEUM MAKK, LUDWIG EN WALRAFF - ZONDAG 18 MAART 2012

STUDIEREIS KEULEN ZONDAG 18 MAART 2012

BEELDHOUWKUNST NA DE TWEEDE WERELDOORLOG:‘VOR DEM GESETZ’
BEZOEK VASTE COLLECTIES MUSEUM MAKK, LUDWIG EN WALRAFFMUSEUM LUDIWG - 'Vor dem Gesetz’
Beelden van na de tweede wereldoorlog en installaties van actuele kunstenaars.

Dagelijks kunnen ongetwijfeld miljoenen voorbeelden van mensonwaardig handelen vastgesteld worden, en het is continu mogelijk dat je slachtoffer bent van onrechtvaardigheden of dat je er via de moderne media mee geconfronteerd wordt. Hoe kan de moderne kunst deze problematiek als thema behandelen zonder te vervallen in illustreren?
Het werk van Kafka buigt zich intensief over deze thematiek. De verworvenheid van de Verlichting bestaat eruit dat iedereen recht heeft om op ‘wettelijkheid’ beroep te doen, maar is dat wel zo? Is dat ook zo voor mensen die om één of andere reden buiten de erfenis van de verlichting vallen? In veel werken van Kafka komen personages voor die buiten de ‘wettelijkheid’ staan, die er niet aan mogen participeren, al zou het hun enige toevluchtsoord moeten zijn. De tweede wereldoorlog heeft de maatschappij verplicht over deze problematiek, en, breder, over de mensenrechten na te denken.
Wat is daarvan overgebleven?

‘VOR DEM GESETZ’
brengt beeldende kunst samen uit de jaren 50, als deel van de Europese geschiedenis, met ruimtelijke bijdragen en installaties van hedendaagse kunstenaars waarin de universele problematiek van de relatie tussen recht en respect vor menselijke waarden behandeld wordt. De tentoonstelling spant aldus een wijde boor over de beeldende kunst van de laatste zestig jaar, waarin het figuratieve werk van de jaren 50 centraal staat als getuigen van de na-oorlogse tijdsgeest. Zij verwoorden een gevoel van verschrikking en van sprakeloosheid over het ervaren geweld.

Deelnemende kunstenaars zijn: Reg Butler, Alberto Giacometti, Wilhelm Lehmbruck, Giacomo Manzu, Gerhard Marcks, Marino Marini, Henry Moore, Germaine Richier en Ossip Zadkine. Verder is er ook werk van Pawel Althamer, Phyllida Barlow, Karla Black, Paul Chan, Jimmie Durham, Zoe Leonard, Bruce Nauman, Thomas Schütte en Andreas Siekmann die hun ideeën over de menselijke existentie gestalte geven en die met minder ‘klassiek’ materiaal werken.
De bronzen beelden, die tussen de oorlogsruïnen ten hemel reikten, staan tegenover werken die opnieuw proberen de menselijke alledaagsheid vorm te geven.
In een tijd waarin verkooprecords van kunstwerken elkaar opvolgen en die aan een onvoorstelbare snelheid voor zichzelf uitloopt, lijkt de confrontatie met die kunst noodzakelijk die op een ernstige manier blijft appelleren aan de categorie van het menselijke.
Museum Ludwig

Vaste collectie:
Duits Expressionise, Russische avantgarde voor en na de revolutie, Surrealisme, Picasso, Pop-Art, Moderne kunst na 1970, Grafiek, Video en foto.


WALLRAF MUSEUM


In het prachtige gebouw van de Keulse sterarchitekt Oswald Mathias Ungers, dat in 2001 werd ingehuldigd, biedt het Walraff museum een schitterend overzicht van de Europese schilderkunst.
Het beschikt over een van de meest volledige verzamelingen middeleeuwse schilderkunst ter wereld, waarvan het populaire werk van Stefan Lochner ‘Muttergottes in der Rosenglaube’ het hoogtepunt is. Andere hoogtepunten zijn werken van Rubens, Rembrandt en werken van Murillo tot Boucher. Uiteraard is de Duitse romantiek sterk vertegenwoordigd, evenals het Franse realisme en impressionisme.
Met de verzameling van de stichting Corboud bezit het museum de meest uitgebreide verzameling Franse impressionistische kunst van gans Duitsland: Monet, Renoir, Pissarro, Sisley, Morisot, Signac en Seurat zijn vertegenwoordigd met uitstekend werk. Met schitterend werk van van Gogh, Cézanne, Gauguin, Bonnard, Ensor en Munch wordt de brug naar de moderne kunst gelegd.

MAKK
Kunst en design

In dit museum zijn enkele belangrijke kunststromingen van de 20ste en 21ste eeuw vertegenwoordigd.
Het zwaartepunt ligt op kunstwerken die gebaseerd zijn op een konstructivistische, geometrische of konkrete beeldtaal, of die daarmee in discussie gaan.

Voor de abstracte stromingen vind je beelden en schilderijen van De Stijl, Bauhaus en de Russische avantgarde: Piet Mondriaan, Theo Van Doeburg, Friedrich Vordemberge-Gildewart, Werner Graeff, Man Ray, Oskar Schlemmer, Alexander Rodtschenko, Laszlo Moholy-Nagy en Henryk Stazewski. Als kontrapunt bij deze kunstenaars vind je werk van Hans Arp ea.
Nieuw Realisme en abstracte kunst (1950-1960) zijn vertegenwoordigd door Luigi Fontana, Arman, Piero Manzoni, Joseph Albers, en van de ZERO groep vind je werken van Heinz Mack, Otto Piene, Günther Uecker, Francois Morellet en Jésus Raphael Soto. Op Art en konkrete kunst is vertegenwoordigd door Victor Vasarely en Max Bill.
Tenslotte kan je nog werk zien van Andràs Mengyan en Manfred Mohr.

De drie musea liggen vlak in het centrum van Keulen. Er zal tijd zijn om wat te kuieren en iets te gaan eten.

-------------------------------------------------------

Datum: ZONDAG 18 MAART 2012
Vertrek: 7h30 hoek Pulhoflaan – Grote Steenweg Berchem (halte tram 7 en 15)
Terug: rond 20h00
Deelname in de kosten: leden konsept 36€ Niet leden 44€

Inschrijven vanaf 07 februari 2012 en voor 15 maart 2012

HOE INSCHRIJVEN?

UITSLUITEND INSCHRIJVEN VIA DE KONSEPTTELEFFOON: 0473/93 86 71

Spreek steeds een boodschap in en vermeld je telefoonnummer. Ook een sms met dezelfde informatie is welkom.

Na je telefonische inschrijving en een bevestiging, maakt een storting van het verschuldigde bedrag op Konseptrekening: 320-0692986-88 je inschrijving definitief. Vermeld steeds de namen voor wie je inschreef.

OPGELET: ENKEL WIE HAAR/ZIJN LIDGELD VOOR 2012 HERNIEUWDE, HEEFT RECHT OP KORTING!!!