maandag 30 december 2013

STUDIEREIS BONN ZONDAG 26 JANUARI 2014


STUDIEREIS ZONDAG 26 JANUARI 2014
BONN

1914 DIE AVANTGARDEN IM KAMPF
FLORENCE
KUNSTMUSEUM VASTE COLLECTIE

1914 DIE AVANTGARDEN IM KAMPF

De Eerste wereldoorlog is als het ware de ‘oerkatastrofe van de 20ste eeuw”. 70 miljoen soldaten waren onder de wapens geroepen, in Europa, Afrika, Azië en op alle wereldzeeën. 17 miljoen mensen verloren hun leven. De turbulente jaren 1914 – 1918 liggen aan de basis van veel veranderingen, zij zijn als het ware een eindpunt èn een beginpunt. Ook de kunstenaars van die tijd maakten deel uit van de catastrofe, zij vochten aan het front of zij keken kritisch perplex naar de hen omringende wereld. Hun ervaringen hebben onmiskenbaar sporen achtergelaten in de wereld van nadien.“Ik ben innerlijk verscheurd en helemaal verdoofd, maar ik blijf zoeken naar een methode om ook dat in kunst uit te drukken.” Ernst Ludwig Kirchner.

 

De tentoonstelling onderzoekt het lot van de moderne kunst in haar verwevenheid met de eerste wereldoorlog. Waar voor de oorlog de avantgardistische kunstenaars van heel Europa heel intensieve banden met elkaar onderhielden en hun visies uitwisselden, verstoorde de Grote Oorlog deze vruchtbare samenwerking op brutale wijze. Reeds voor 1914 ontstonden in Duitsland en Oostenrijk terneerdrukkende gedachten en filosofieën in verband met het einde der tijden, en staken oorlogsmotieven almaar meer de kop op. Veel kunstenaars trokken dan aanvankelijk ook vol geestdrift naar de oorlog, gedreven door allerhande motieven. Wat in hun verwachting slechts een kort intermezzo zou zijn, bleek al snel ook voor deze moderne kunstenaars een bijzonder tragische gebeurtenis door het volledig verdwijnen van de internationale samenwerking: zij verlieten massaal hun atelier en trokken naar het front. Velen onder hen sneuvelden, terwijl sommigen de avantgardistische vormentaal gebruikten voor militaire camouflage en weer anderen patriottistisch-populistisch propagandamateriaal ontwierpen.

Als gevolg van hun nieuwe, existentiële ervaringen van lijden en vernieling, vonden vele schilders en tekenaars tijdens deze oorlogsjaren nieuwe thema’s en nieuwe beeldvormende procédés. Reeds tijdens de oorlog verzamelden zich in het neutrale Zwitserland oorlogstegenstanders die er in 1916 de Dada beweging stichtten als een internationale protestbeweging. De latere surrealisten eisten een “esprit nouveau” als methode om zich van al het oude te bevrijden en weer andere kunstenaars betraden de wereld van de volkomen abstractie. Tegen het einde van de oorlog waren de grondvesten gelegd van alle belangrijke kunststromingen van de 20ste eeuw.


Aan de hand van méér dan 300 schilderijen, tekeningen en sculpturen, aangevuld met fotografische documenten, geeft deze tentoonstelling een zeer breed beeld van deze dramatische tijd. Meer dan 60 beroemde kunstenaars uit gans Europa zijn vertegenwoordigd, zoals Max Beckmann, Otto Dix, Wassily Kandinsky, Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde, Pablo Picasso en vele anderen.
De tentoonstelling staat onder de bescherming van de Bondspresident Joachim Gauck.
 
 

MISSING SONS. VERLORENE SOHNE

 

Uitgaande van de Eerste Wereldoorlog legt de tentoonstelling Missing Sons. Verlorene Söhne een link naar de 21ste eeuw. Foto’s en vijf originele kunstwerken van Käthe Kollwitz schetsen de kultuurhistorische wonde die de miljoenen doden, vermisten en nabestaanden veroorzaakt hebben. Het enige dat van de vermisten over blijft, zijn hun namen, in lange rijen gebeiteld op monumenten. Hoe zijn de mensen omgegaan met al wie verdwenen is, met de herinnering, met de droefheid? De tentoonstelling roept deze vragen op, niet enkel in het kader van oorlogen tussen staten, maar ook met de blik op dictaturen, burgeroorlogen en de terreuraanslag van 11 september 2001.FLORENCEFlorence is vanouds een fascinerende stad dank zij haar rijk kultureel erfgoed. Filosofen, architecten, ingenieurs, schilders en beeldhouwers hebben in de stad aan de Arno doorheen de eeuwen talloze meesterwerken geschapen. Florence is de stad van Dante en Boccaccio, van Donatello en Sandro Botticelli, van Amerigo Vespucci en Machiavelli, en het is de thuisstad van de Medici.

“Werkelijk, hier is alles versierd met schoonheid en van een ongewone kostbaarheid”, schreef Leonardo Bruni (1369 – 1444), humanist en kanselier van Florence.

De tentoonstelling in de Bundeskunsthalle  onderzoekt deze fascinatie en zoemt in op de ‘wonderbaarlijke florentijnse geest’. Zij toont het portret van de stad Florence, vanaf het financieel en handelscentrum uit de middeleeuwen, over de stad van Kunst en Wetenschap uit de 15de en 16de eeuw tot aan de betekenis die ze had als intellectueel en kosmopolitisch centrum in de late 18de en 19de eeuw.

De tentoonstelling presenteert en beschrijft de beroemde stad, de grote kunstenaars en wetenschappers van de renaissance. Tegelijkertijd stelt zij ook het meer onbekende, maar evenzeer fascinerende Florence voor: een zich dynamisch ontwikkelende stadsruimte, de rijke verzamelingen van kostbaarheden uit de hele wereld, de uitvinding van nieuwe kunsttechnologieën, een zoekend modernisme tussen mythe en traditie. De tentoonstelling toont niet enkel de culturele verworvenheden, maar zij focust ook op de industriële, politieke en godsdienstige ontwikkelingen. Schilderijen, sculpturen, tekeningen, textiel en archiefstukken vervolledigen het beeld van Florence als een laboratorium van kunst en wetenschap. Deze meesterwerken tonen de gebouwde, geschilderde en beschreven stad en illustreren hoe zij zelf een kunstwerk geworden is. 
 

KUNSTMUSEUM BONN: VASTE COLLECTIE & TRANSFER KOREA 


Nieuwe presentatie vaste collectie
 
In de zomer van 2012 werd ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de nieuwbouw van het museum (architect Axel Schultes) een nieuwe presentatie van de vast collectie tot stand gebracht.
Bij die gelegenheid werd de installatie “Wasserstandsmeldung’ van Reinhard Muchas" uit 1986 teruggeplaatst in de ruimte waarin zij voor het eerst werd gepresenteerd in 1992. Dit betreft een capitaal werk uit het oeuvre van deze kunstenaar die zich intensief bezig houdt met het Duitse verleden. Aansluitend bij de herdenking van de geboortedag  van August Macke 125 jaar geleden kreeg de rijke verzameling werken van deze kunstenaar een nieuwe opstelling. Zij worden geconfronteerd met kunstenaars van het ‘Rijnexpressionisme’, en werken van Jawlenski, Campendonk, Kirchner, Heckel en Schmidt-Rottluff. Het museum beschikt verder over een uitgebreide collectie werken Duitse kunst na 1945: Blinky Palermo, Imi Knoebel, Helmut Federle, Gerhard Richter, Sigmar Polke, Katharina Grosse, Daniel Richter, Michel Majerus, Rebecca Horn, Hanne Darboven, Wolfgang Tillmanns, Gerd,  Uwe Tobias en vele anderen. Bijzonder is de collectie grafisch werk van Max Ernst, aangevuld met 5 sculpturen en het schilderij “Grätenwald’.
Verder is er een grote verzameling grafisch werk van kunstenaars als Joseph Beuys (waarvan het museum ook ander werk bezit), Hanne Darboven, Blinky Palermo, Sigmar Polke, Gerhard Richter, Franz Erhard Walther  en drukgrafiek van Günther Förg, Eduardo Chillida en de Engelse en Amerikaanse Pop Art.
Tenslotte bezit het museum een uitgebreide collectie video's (Katharina Sieverding, Jürgen Klauke, Anna & Bernhard Johannes Blume, Imi Knoebel, Monika Baumgartl en Rudolf Bonvie) en fotografie (Andreas Gursky, Jörg Sasse, Thomas Florschütz, Katharina Mayer, Thomas Struth, Michael Wesely, Boris Becker, Christopher Muller, Wolfgang Tillmans).
 
 
 
Transfer Korea

Samen met  de Kunsthalle Düsseldorf, het Osthaus Museum Hagen en drie Musea in Seoul neemt het Kunstmuseum Bonn deel aan het ‘Projekt Transfer Korea-NRW’. Het is sedert 1990 de negende ‘Transfer’ die door het NRW-KULTURsekretariaat Wuppertal samen met museale partners wordt ondernomen.. Deze eerste transfer met een niet-Europees land belooft een bijzonder intensieve en spannende transculturele dialoog te worden. Een jury maakte uit het werk van 14 deelnemende kunstenaars uit Zuid Korea en Nordrhein Westfalen een selectie voor enkele parallel lopende tentoonstellingen in verschillende musea. Het  Kunstmuseum Bonn neemt de reflectie over het Beeld in de kunst als uitgangspunt van haar selectie, ook en vooral daar waar het geen schilderkunst betreft. In deze context worden werken van Jan Albers, Luka Fineisen, Kyungah Ham, Seung Jung, Yeondoo Jung en Sascha  Poole getoond.
 
 
   
 
PRAKTISCH
Datum: zondag 26 januari 2014
Vertrek: 07h30, hoek Pulhoflaan – Grote Steenweg Berchem (halte tram 7 en 15)
Terug: rond 19h30
Inschrijven: van  2 tot 20 januari 2014 via de Konsepttelefoon: 0473 93 86 71.
Spreek een boodschap in en vermeld je naam en telefoonnummer of stuur een sms met dezelfde informatie. Enkel nadat Konsept je contacteerde, kan je het verschuldigde bedrag storten op de Konseptrekening IBAN  BE56 3200 6929 8688  -  BIC  BBRUBEBB  en is je inschrijving definitief.
Leden Konsept: 36 €; niet-leden: 42 €
Graag duidelijk vermelden voor wie je inschrijft.
 
 
VERGEET ZEKER JE LIDGELD VOOR 2014 NIET TE BETALEN!!!
 
 
 

 

zaterdag 28 december 2013

NIEUWJAARSWENSEN KONSEPT

Christo, Big Air Package (Gasometer Oberhausen 2013)


KONSEPT WENST U EEN JAAR VOL ONBEGRENSDE SCHOONHEID!

zaterdag 21 december 2013

NIEUWJAARSWENSEN ABK MORTSEL EN EDEGEM


Met de nieuwjaarskaart van Delphine Léonard uit het 4de leerjaar van de middelbare graad wenst de Academie voor Beeldende Kunst Mortsel en Edegem je onvergetelijke eindejaarsfeesten toe en een dynamische inzet van het nieuwe jaar.

 

Op www.abk-mortsel.be vind je een reeks van mogelijke kerst- of nieuwjaarskaarten naar werk van leerlingen van de ABK uit de lagere, middelbare en hogere graad.  Voel je vrij om deze naar hartelust te downloaden en ter gelegenheid van de jaarwisseling te versturen naar familie en vrienden.

maandag 16 december 2013

MET STIP TE NOTEREN IN UW GLOEDNIEUWE AGENDA: STUDIEREIS KONSEPT BONN ZONDAG 26 JANUARI 2014 Max Beckmann
Selbstbildnis als Krankenpfleger
1915, Öl auf Leinwand
© Von der Heydt Museum
Wuppertal

 
Op het programma o.a.:
 
1914
DIE AVANTGARDEN IM KAMPF (Bundeskunsthalle)
 
 
Meer info volgt later, inschrijven nog niet mogelijk!!!
 

ABK MORTSEL NU OOK OP FACEBOOK


Klik hier voor een bezoek aan de facebook van ABK Mortsel.

dinsdag 10 december 2013

LINDA VINCK (OUD LEERKRACHT ABK MORTSEL) IN 2013 GESELECTEERD VOOR 3 BIËNNALES!INTERACTIONS-4
Portugal: GLOBAL PRINT 2013 DOURO MUSEUM, Alijio, Portugal (augustus-oktober 2013)

 

 


 


UNLIMITED-1
Roemenië (opening 28 november 2013)

"IOSIF ISER" International Contemporary Print Biennial

Ploiesti Art Museum , Roemenië

 

 

 
HOLLOW - blue

New Zealand (5 december 2013 tot 19 januari 2014)

Art at WHAREPUKE International Print Show 2013

 

dinsdag 26 november 2013

KONSEPT MAAKT ZONDAG 8 DECEMBER O.A. EEN 'INNERLIJKE TRIP NAAR DE DIEPSTE FANTASMES EN VERLANGENS' (STUDIEREIS LE GRAND HORNU, BERGEN EN LA LOUVIERE)

De Amerikaanse kunstenaar Tony Oursler heeft een sublieme tentoonstelling geënsceneerd in het prachtige MAC’s van Grand Hornu. Onder de poëtische leiding van directeur/curator Laurent Busine werd de show van Oursler meer dan een tentoonstelling, het is een innerlijke trip naar zijn/onze diepste fantasmes en verlangens, 'Phantasmagoria' genaamd.

Schilderijen, beelden en videotapes

Tony Oursler werd geboren in New York in1957, hij werkte aanvankelijk in de disciplines video, schilderkunst en sculptuur. In de jaren tachtig maakt hij een aantal videotapes waarvoor hij primitieve decors vervaardigt. Zij vormen het kader voor onsamenhangende vertellingen in een collagestijl. De critici zien er de invloed in van de Duitse expressionistische film 'Das Kabinett des Dr. Caligari'.

  

Spiritisme, tovenarij, en horrorfilms

Maar Tony Oursler is vooral een zeer goede kenner van de volkscultuur en een onvermoeibare observator van de wereld waarin hij leeft. Hij laat zich dan ook inspireren door de meest uiteenlopende bronnen: wetenschappelijke ontdekkingen, nieuwe technologieën, broodje- aap -verhalen, de microkosmos van de tv, spiritisme, tovenarij, multiple persoonlijkheidstoornissen, horrorfilms, kunstgeschiedenis, het theater van Bertolt Brecht.....Het zijn voor hem evenzovele aanleidingen om zijn creativiteit bot te vieren.

 
Poppen, bollen en rookgordijnen

Zijn environnements veronderstellen dat de kijker er actief aan deelneemt, zowel lichamelijk (hij moet door de installaties wandelen) als mentaal (hij moet willen geloven wat hij ziet). Begin 1980 laat Tony Oursler het tv-scherm los en hij gaat zijn beelden projecteren. Dit verandert de status van zijn videobeelden. Bij zijn poppen is het alsof er een virtuele ruimte ontspringt: ze zijn de vogelverschrikkers die in interactie treden met de “deelnemer”, een term die Oursler verkiest boven “kijker”. Zo ontstaat er een nieuwe, hybride vorm die iets heeft van video’s en van sculpturale ruimtes.

Gedachten, incarnaties en confrontaties

Met de vooruitgang op het vlak van de digitale projectie en de uitvinding van de mini projector werkt Oursler sinds 2000 micro-installaties uit die als het ware fysieke incarnaties van gedachten zijn. Ze hebben elk een eigen persoonlijkheid, die de kijker moet ontdekken in een intieme confrontie met het werk. Het is alsof in onze hersenen voortdurend allerlei beelden elkaar overlappen. Onze hersenen moeten inderdaad elke dag een ongelooflijk aantal visuele indrukken verwerken. In deze installaties moet de geest voortdurend van het ene beeld naar het andere springen.
Dit alles maakt van Ourslers “Phantasmagoria” een geweldige psychedelische trip.
P.S.
1. Naar aanleiding van de expo verscheen er bij het Mercator Fonds de publicatie 'Tony Oursler/Vox Vernacular', de eerste bundeling van de geschriften van deze kunstenaar. Een kaleidoscopiosche afwisseling van scenario's, essays, dialogen en afbeeldingen biedt een boeiend inzicht in de ongebreidelde fantasie van Tony Oursler en zijn fascinatie voor o.a. schoonheid, telecommunicatie en psychische storingen.
2. De Brusselse Galerie Albert Baronian  toont tot 11 januari werk van Oursler
3. Dit is de mooiste tentoonstelling die ik in 2013 in België mocht meemaken. Ga dat zien...(en neem vooral de kinderen mee!)
 

Claude Blondeel

(c) Cobra.be

maandag 25 november 2013

MUZIEKTHEATERGEZELSCHAP WALPURGIS (KONSEPTLID EN OVERBUUR ABK MORTSEL) BRENGT BOLLYWOOD NAAR MORTSEL.

Muziektheatergezelschap WALPURGIS nodigt in haar werkplaats en kunstenaarshuis deFENIKS graag muziektheatermakers uit binnen- en buitenland uit. 

Op zondagmiddag 1 december halen we exotisch India naar het regenachtige Mortsel! 
De jonge Indische sopraan Joanne D'Mello groeide op in Goa, een deelstaat van Indië. Na haar studies microbiologie, een zomercursus opera in Portugal en een zangopleiding aan het Royal College of Music in London, vervolmaakte ze zich in de studio van de Vlaamse Opera. Joanne debuteerde vorig seizoen bij WALPURGIS in de rol van de bloedmooie maar meedogenloze Prinses Turandot (lees meer). Ook dit jaar zingt zij deze rol in de Opera van Luik en het Théâtre de Châtillon in Frankrijk.
Met het concert Swaranjali (ode aan Indië) brengt Joanne enkele prachtige Bollywood songs en populaire Indiase liederen.  Zij wordt hierbij begeleid door de Spaanse pianist Pau Baiges en de Italiaanse tablaspeler Carlo Strazzante. 

Je kan je komst bevestigen via info@walpurgis.be of 03 235 66 62.
 
 

 zo 1 december 2013 om 15u00 - deFENIKS, Deurneleitje 6, Mortsel

 

dinsdag 19 november 2013

STEUN FATTIMA (VROUW MARK BOSSELAERS) ALS EMBAIXADOR DO BRASIL


Fattima is de dame links op de foto.

Om Brazilië te vatten, moet je ernaartoe.
Of je kijkt naar Canvãs Do Brasil

Van maandag 2 tot zondag 8 december zet Canvas deze grootmacht een week lang in de kijker met documentaires, films, sport, duiding en actua.
Maak kennis met een kleurrijk en dynamisch land dat voor enorme uitdagingen staat en overloopt van temperament. Hier ontdek je wat er op en naast het scherm te beleven valt.

 

 

Ontmoet een Embaixador Do Brasil

Canvas zocht en vond vijf Embaixadores Do Brasil. Stel je kandidaat om samen met hen een stukje Brazilë te beleven en krijg een hoofdrol in 'De week van Brazilië', van 2 tot 6 december in Iedereen Beroemd en op Canvas.
 
De vrouw van Mark Bosselaers, Fattima (Maria de Fatima Alves Galvão), is door de VRT geselecteerd om ambassadrice voor de Beeldende kunst te worden voor “Embaixadores do Brasil”, in het programma “iedereen beroemd” op Canvas.

Pixadora Fáttima Galvão tovert meubels, beeldjes, en uiteraard ook muren om tot kleurige, Braziliaanse kunstwerken. Ook in haar geboortestad Sao Paulo kom je haar werk tegen tussen de miljoenen murals. Ze brengt haar zus en journaliste Dagmar mee, die als geen ander kan vertellen over de Braziliaanse cultuur. Als jij een muur ter beschikking hebt, komen ze er graag hun ding mee doen.

Via de onderstaande link kunnen jullie op haar stemmen:
 

 
Uitzending tussen 2 en 8 december.

 
Veel dank en groeten,

Mark en Fattima Bosselaers.

maandag 18 november 2013

OBSERVATIONS: GROEPSTENTOONSTELLING MET O.A. GOEDELE PEETERS (2° JAAR ATELIER BEELDHOUWKUNST ABK MORTSEL)


The invention of solitude 1, Goedele Peeters, houtsnede

GROEPSTENTOONSTELLING  MET GOEDELE PEETERS (B), JACOMIJN DEN ENGELSEN (NL) & SUSAN GOETHEL CAMPBELL (USA)

24/11 - 29/12/2013

vernissage 24 november 2013 - 15 uur

Inleiding door Ruth Bruyneel

GALERIJ PINSART
Genthof 21
8000 Brugge

woensdag 13 november 2013

STUDIEREIS KONSEPT ZONDAG 8 DECEMBER 2013: BERGEN, LE GRAND HORNU & LA LOUVIERE

Andy Warhol: Life, Death and Beauty

TONY OURSLER: PhantasmagoRia

Nalini Malani: Beyond Print - Memory, Transference, Montage 

 
Andy Warhol:
Life, Death and Beauty
BAM, Museum voor Schone Kunsten in Bergen

Ter gelegenheid van de heropening organiseert het nieuwe BAM van Bergen een grootse tentoonstelling “Andy Warhol. Life, Death and Beauty”, gewijd aan deze iconische Amerikaanse kunstenaar uit de jaren '60 en '70.

Er worden ongeveer 130 werken, schilderijen, zeefdrukken en foto's tentoongesteld. In het kader van de tentoonstelling kunt u ook 8 originele foto's ontdekken van Andy Warhol die gemaakt werden door kunstenaar en fotograaf Christopher Makos. 
 
De tentoonstelling belicht niet alleen het werk van Andy Warhol, maar focust ook op zijn obsessie voor de dood en op zijn diep geloof. Warhol was inderdaad erg gelovig en hij ging vaak met zijn moeder naar de kerk. Dat hield hij echter verborgen voor zijn vrienden.

Achter de sprekende dynamiek van zijn beelden en schilderijen schuilt een sterke esthetische visie die in grote mate bepaald wordt door de verhouding tussen leven-kunst-dood. De zoektocht naar geluk via roem, succes, geld en uiterlijke schijn behoort tot de basisconcepten van de existentiële ethiek van Andy Warhol. Warhol capteert feilloos de veranderingen in de maatschappij van de jaren ‘80 met haar neiging tot excessieve esthetisering waarvan de belangrijkste kenmerken de cultus van het lichaam, de obsessie voor roem en de afhankelijkheid van de media zijn. Warhol voelt aan hoe alles doordrongen is door de angst voor de dood en hoe elke mens deze voortdurend tracht uit te drijven

Warhol wordt door velen beschouwd als de dichter van het consumentisme, of zelfs als de verdediger van de valse waarden van het “celebrity-systeem”. In werkelijkheid heeft hij echter ook steeds diepe religieuze gevoelens uitgedrukt. Deze gevoelens codeerde hij heel subtiel in zijn werk, maar ze kunnen wel degelijk geïdentificeerd worden wanneer je zijn hele oeuvre overschouwt.
 
De tentoonstelling in het Bam Mons tracht vanuit originele perspectieven naar het werk van deze artiest te kijken die als geen ander de esthetiek van de laatste generaties heeft beïnvloed.
 
 

 

TONY OURSLER - PhantasmagoRia
VASTE COLLECTIE MET INSTALLATIES VAN O.A. BOLTANSKI  EN PENONE
Le Grand Hornu: MAC's (Musée des Arts Contemporaines

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Door het klassieke kader af te zweren voor zijn projecties, heeft Tony Oursler een revolutie teweeggebracht in de videokunst, onder meer via zijn concept “sculptuurscherm”. Hij is een van de belangrijkste Amerikaanse beeldende kunstenaars van deze tijd. Denk bijvoorbeeld aan de videoclip Where are we now? die hij voor David Bowie maakte. Zijn kunst dompelt ons onder in een vreemd en ongewoon universum waarin fragmenten van lichamen, spoken en poppen in bizarre combinaties de dienst uitmaken. 


Onder de indruk van Le Grand-Hornu, niet alleen als plek van herinnering maar ook omwille van de boeiende architecturale ruimten van het Musée des Arts Contemporains van de Fédération Wallonie-Bruxelles (MAC's), heeft de kunstenaar speciaal voor deze tentoonstelling twee nieuwe werken gemaakt. Voor het ene maakt hij gebruik van het mausoleum van de familie De Gorge, die de site heeft opgericht, terwijl het andere een eerbetoon is aan Etienne-Gaspard Robertson, de Luikse geleerde die in de achttiende eeuw de fantasmagorie uitvond. De rest van de tentoonstelling, die geen retrospectieve wil zijn, is gewijd aan oudere werken van de kunstenaar.Nalini Malani: Beyond Print - Memory, Transference, Montage  (ihkv Europalia IndiA)
Centre de la Gravure – La Louvière
Deze allereerste Belgische tentoonstelling rond kunstenares Nalini Malani bestaat uit twee delen. Het eerste deel illustreert aan de hand van een mooie selectie de evolutie van de kunstenaar, vanaf haar eerste kunstenaarsboeken, tot aan haar grootformaat digitaal drukwerk. Ook haar videomateriaal wordt getoond. Voor het tweede deel maakte Nalini Malani zelf een eigenzinnige keuze uit de vaste collectie van het Centre de la Gravure. Aan dit deel koppelt de kunstenares een samenwerkingsproject met studenten.

De familie van Nalini Malani, die uit Pakistan afkomstig is, werd tijdens de ‘Partition’ in 1947 van Karachi naar Bombay verdreven. (De ‘Partition’ was de historische afsplitsing om religieuze redenen van India en Pakistan van het huidige Bangladesh. Vandaag de dag woont en werkt Nalini Malani nog steeds in Bombay.
 

Sinds de jaren 1970 verkondigt ze een uitgesproken feministisch standpunt in een land dat verscheurd is tussen de gevolgen van het neokolonialisme en het idealisme van een sociale democratie uit de derde wereld. Bovendien gaat India gebukt onder de politieke en economische veranderingen die door de snelle opmars van de mondialisering veroorzaakt werden. Door beroep te doen op personages uit mythes, sprookjes en religies van diverse culturele oorsprong, beschrijft Nalini Malani de plaats van de vrouw. Hierbij laat ze ons nadenken over thema’s als oorlog, orthodox fanatisme, de impact van het wilde kapitalisme en de vernietiging van het leefmilieu


 

PRAKTISCH
 
Datum: zondag 8 december 2013
Vertrek: 08h15, hoek Pulhoflaan – Grote Steenweg Berchem (halte tram 7 en 15)
Terug: rond 19h00
Inschrijven: van  15 tot 30 november 2013, uitsluitend via de Konsepttelefoon: 0473 93 86 71.
Spreek een boodschap in en vermeld je naam en telefoonnummer of stuur een sms met dezelfde informatie.

Enkel nadat Konsept je contacteerde, kan je het verschuldigde bedrag storten op de Konseptrekening IBAN  BE56 3200 6929 8688  -  BIC  BBRUBEBB  en is je inschrijving definitief.
Leden Konsept: 32 €; niet-leden: 39 €
Graag duidelijk vermelden voor wie je inschrijft.LIDMAATSCHAP KONSEPT 2014

Voor wie van kunst en de academie houdt,
 
redenen genoeg om (opnieuw) lid te
 
worden van Konsept!


Lidgelden: individueel lid:5€

                  gezinslid: 5€

                  erelid*: 30€


*Ereleden hebben recht op een premieplaat, jaarlijks
 
ontworpen door één van de leerkrachten van de ABK
 
Mortsel, en in een beperkte oplage gedrukt.


Het lidmaatschap van Konsept loopt van 1 januari t/m 31
 
december en biedt reductie op alle reizen!