maandag 22 september 2008

ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNST MORTSEL: KUNST BIJ-VOORBEELD - ATELIER KUNSTBESCHOUWING.

Velen onder ons vinden een reëel esthetisch genot in het omgaan met kunst. De kunstervaring verrijkt ons inderdaad op velerlei gebieden : het scherpt onze gevoelens aan, evenals onze waarneming en ons denken. Kunstbeschouwing is dan ook een ware uitdaging. Het zou dan een gemiste kans zijn mocht een kunstliefhebber bij zijn loutere gevoelsreacties en toevallige bevindingen blijven. Hoe oprecht deze ook moge wezen, omgaan met kunst is een vaardigheid die men kan oefenen. Wanneer we met kennis van zaken een gefundeerde kunstappreciatie kunnen geven, hebben we het bereik van ons persoonlijk esthetisch genot wezenlijk verruimd.

De cursus kunstbeschouwing biedt een unieke gelegenheid om de kunst te verkennen vanuit een zeer brede waaier aan perspectieven (vorm, expressie, voorstelling, functie, gevoel, geschiedenis, psychologie, sociologie, wetenschap, filosofie en kunstkritiek). Doelstelling is om de persoonlijke kunstervaring uit te diepen aan de hand van theoretische referenties die met concrete voorbeelden uitgewerkt worden. De praktische ondersteuning door middel van interactieve toepassingen helpt daarenboven de verworven informatie beter te verwerken.

De cursus duurt vier jaar. Alle leerjaren zitten samen waardoor er veel van elkaar geleerd kan worden en waardoor tegelijkertijd ook veel referenties vanuit een steeds wisselend perspectief herhaald worden. Een academiejaar is opgebouwd uit negen clusters van telkens drie lesavonden. Tijdens de eerste les wordt uitgegaan van een voorbeeld,letterlijk een beeld dat naar voren geschoven wordt als referentie voor een analyse, voor een kunsthistorische periode en voor een kunstbeschouwelijk problematiek.

Het uitgangspunt van de tweede les is een tekst die betrekking heeft op het thema van het cluster. De tekst wordt gemeenschappelijk gelezen, besproken en bediscussieerd. De derde les neemt een object uit de alledaagse werkelijkheid als vertrekpunt om het thema van het cluster in het continuüm van onze levenservaring te situeren

Een academiejaar voorziet in een volwaardig overzicht van de belangrijkste kunsthistorische perioden en kunstbeschouwelijke thema’s. De volgende jaren worden deze heropgenomen en vanuit nieuwe perspectieven en met nieuwe voorbeelden verrijkt. Als leerling krijg je dus ruim de tijd om van jaar tot jaar te evolueren van een verkennende kunstbeschouwing tot een systematisch onderbouwde kunstbeschouwing.

Hoewel het praktisch gedeelte als ondersteuning voor de theorie gedacht is, vervult het geenszins een bijkomstige rol. Het adagium ‘al doende leert men’ is hier zeker op zijn plaats. Men ervaart de concrete uitdagingen van beeldende kunst het best op proefondervindelijke wijze. Dit evenwel zonder de noodzaak om tot een ‘artistiek’ resultaat te komen.

Het bijzondere aan deze cursus is dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen theorie en praktijk. Beiden interfereren.

4 lesuren per week, 4 leerjaren
lesmoment: vrijdagavond van 18.40 uur tot 22.10 uur
Leraars: Mark Bosselaers en Etienne Van Deyck

Info: ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNST MORTSEL (ABK)
Lieven Gevaertstraat 52, 2600 Mortsel
tel: 03/449 31 85


Er zijn nog enkele plaatsen voor snelle beslissers!(voor eind september)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten