dinsdag 1 oktober 2013

NIEUW: CURSUS KUNSTBESCHOUWING DIT ACADEMIEJAAR OP DINSDAGAVOND! VOLG NU EEN PROEFLES IN OKTOBER! 

 KunstexploratieCursus kunstbeschouwingEtienne Van Deyck en Mark BosselaersDe optie ‘kunstexploratie’ richt zich tot alle geïnteresseerden in kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing. Er wordt geen voorkennis verwacht. Het programma van deze opleiding is opgedeeld in drie luiken. Het centrale luik betreft kunsttheorie, de zijluiken enerzijds een ondersteunende kunstinitiatie, anderzijds een excursieprogramma.

De kunsttheorie, tweewekelijks op dinsdagavond, vertrekt steeds uit een beeldanalyse van een specifiek kunstwerk. Dit werk wordt vervolgens gesitueerd in een bredere kunsthistorische context om uiteindelijk als een gevalstudie een specifieke kunstbeschouwelijke benaderingswijze te illustreren. De selectie van de werken is representatief voor de verschillende cultuurperiodes uit de kunstgeschiedenis, met dien verstande dat er meer referenties voorzien zijn naar mate we naar de eigen tijd toegaan. De selectie biedt eveneens een overzicht van de belangrijkste kunstbeschouwelijke thema’s. Daarenboven wordt gestreefd naar een evenwicht tussen picturale, sculpturale en architecturale kunst. Ieder jaar wordt dit volwaardig kunsthistorisch en kunstbeschouwelijk overzicht gevarieerd met nieuwe aspecten, zodat u uiteindelijk een rijk geschakeerd referentiekader bekomt. De kunstinitiatie, tweewekelijks op dinsdagavond, is een ondersteunend atelier waarin u materialen en technieken van verschillende artistieke disciplines evenals de beeldtaal en beeldstructuren zowel aanschouwelijk als proefondervindelijk verkent. Tenslotte biedt het excursieprogramma, één zaterdagnamiddag per maand, u de gelegenheid om uw kunstbeschouwelijke vaardigheden in direct contact met kunstwerken te oefenen.

Praktisch:

Deze opleiding voorziet 4 studiejaren

wekelijks op dinsdagavond van 18u40 tot 22u10 aan de Academie voor Beeldende Kunst.

Eén zaterdagnamiddag per maand gaan we op tentoonstellingsbezoek.

 

Indien u dat wenst kan u gedurende de maand oktober vrijblijvend een les volgen om na te gaan of dit een opleiding is waar u naar zoekt.

 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten