donderdag 29 september 2016

KUNSTEXPLORATIE: EEN UNIEKE GELEGENHEID OM DE KUNST TE VERKENNEN VANUIT EEN ZEER BREDE WAAIER AAN PERSPECTIEVEN


Kunstexploratie
cursus kunstbeschouwing
Etienne Van Deyck en Mark BosselaersVelen onder ons vinden een reëel esthetisch genot in het omgaan met kunst. De kunstervaring verrijkt ons inderdaad op velerlei gebieden: het scherpt onze gevoelens aan, evenals onze waarneming en ons denken. Kunstbeschouwing is dan ook een ware uitdaging. Het zou dan een gemiste kans zijn mocht een kunstliefhebber bij zijn loutere gevoelsreacties en toevallige bevindingen blijven. Hoe oprecht deze ook moge wezen, omgaan met kunst is een vaardigheid die men kan oefenen. Wanneer iemand met kennis van zaken een gefundeerde kunstappreciatie kan geven, heeft hij het bereik van zijn persoonlijk esthetisch genot wezenlijk verruimt.

Deze cursus biedt een unieke gelegenheid om de kunst te verkennen vanuit een zeer brede waaier aan perspectieven (vorm, expressie, voorstelling, functie, gevoel, geschiedenis, psychologie, sociologie, wetenschap, filosofie en kunstkritiek). Onze doelstelling is om uw persoonlijke kunstervaring uit te diepen aan de hand van theoretische referenties die met concrete voorbeelden uitgewerkt worden. Het Proefondervindelijk Atelier voorziet daarenboven in een praktische ondersteuning. De toepassingsoefeningen helpen de verworven informatie beter te verwerken.

De cursus duurt vier jaar. Alle jaren zitten samen waardoor er veel van elkaar geleerd kan worden en waardoor tegelijkertijd ook veel referenties vanuit een steeds wisselend perspectief herhaald worden. In de lessen Kunstbeschouwing wordt uitgegaan van een voorbeeld, letterlijk een beeld dat naar voor geschoven wordt als referentie voor een analyse, voor een kunsthistorische periode en voor een kunstbeschouwelijk problematiek.

Een academiejaar voorziet in een volwaardig overzicht van de belangrijkste kunsthistorische perioden en kunstbeschouwelijke thema’s. De volgende jaren worden deze heropgenomen en vanuit nieuwe perspectieven en met nieuwe voorbeelden verrijkt. U krijgt dus ruim de tijd om van jaar op jaar te evolueren van een verkennende kunstbeschouwing tot een systematisch onderbouwde kunstbeschouwing.

Het bijzondere aan deze cursus is dat u twee docenten krijgt die samen de les professioneel begeleiden. De ene staat in voor de theorie en de andere ondersteunt de theorie met praktische toepassingen.

Praktisch:
De lessen gaan door op dinsdagavond van 18u40 tot 22u10
Er is geen voorkennis vereis, enkel een gezonde dosis leergierigheid.

Academie voor Beeldende Kunst
Lieven Gevaertstraat 52
2640 Mortsel
03 449 31 85

het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2016-2017 bedraagt 310 euro


Geen opmerkingen:

Een reactie posten