maandag 17 december 2012

25 JAAR KONSEPT: INLEIDING ANN WOEDSTADT,DIRECTEUR ABK MORTSEL, BIJ FOTOTENTOONSTELLING 'IK KLIK ABK'.


Geachte burgemeester, schepen, bestuursleden en vrienden van Konsept, leerlingen, ouders en collega’s,

Er is er één jarig! Hoera! Konsept, vriendenkring van de academie, mag vanavond 25 kaarsjes uitblazen. Kers op de taart is de opening van de tentoonstelling: “Ik klik ABK” en de presentatie van de gelijknamige catalogus. Ze vormen het sluitstuk van een project waarvoor Konsept zowel haar leden als de leerlingen van de ABK om een foto vroeg, die zou uitdrukken wat deze academie voor hen betekent. De kinderen en jongeren van de lagere en middelbare graad gingen met een polaroidcamera aan de slag en leverden ontwapenend spontane beelden af; de volwassenen vonden in de digitale fotografie de mogelijkheid tot een meer doordachte kijk op hun relatie met de school.

Toen Konsept vorig schooljaar haar project voorstelde, was meteen duidelijk dat “Ik klik ABK” zou aansluiten, zowel bij de tendensen van de actuele kunst, als bij de doelstelling van het kunstonderricht aan de ABK.
Voor de hedendaagse beeldende kunstenaar is, sinds de uitvinding van de fotografie, de precieze registratie van de zichtbare werkelijkheid niet langer relevant. Eerder tracht hij met zijn werk een eigen indruk, gevoelen, idee of stellingname te vatten.
Parallel hiermee worden in de ABK de leerlingen - van jong tot oud - voorzien van een ruime technische en cultuurhistorische bagage, vooral bedoeld hen in staat te stellen tot de verbeelding van hun persoonlijke gevoelens en ideeën.

Dwalend langs de vele fotoprints en polaroids aan de wanden, springen niet alleen expressieve en geënsceneerde portretten in het oog, maar evenzeer bevreemdende landschappen en stillevens van details uit het atelier: met de bus op weg naar een interessant museum, inktrol en inkt op glasplaat, koffiekoppen met verfresten, uit de kluiten gewassen pastelkrijt, ... Hoewel de fotograaf zelf niet altijd in het beeldvlak verschijnt, ben ik ervan overtuigd dat er achter al deze fotografische beelden stuk voor stuk zelfportretten schuilen. De auteurs van de foto’s hebben zich immers in die mate vereenzelvigd met de kunst, die ze aan de academie beoefenen, dat de attributen en de decors die ze voor de camera plaatsen, onlosmakelijk met henzelf verbonden zijn.
Omdat de vraag: “van wie” ongetwijfeld kriebelt, worden in een hoek van de tentoonstellingsruimte alle foto’s, vergezeld van de naam van de makers, geprojecteerd. Maar ook wanneer die vraag onbeantwoord zou blijven, getuigen alle geëxposeerde foto’s van het vermogen van de deelnemers om henzelf als anders dan het gangbare voor te stellen. Het is deze verbeeldingskracht, die zowel de vriendenkring als de ABK hoog in het vaandel dragen.

Ik wil vriendenkring Konsept feliciteren voor haar scherpzinnigheid om haar zilveren jubileum te vieren met een project, waardoor de zienswijze van de ABK zo duidelijk in the picture wordt geplaatst.
Een jury, bestaande uit bestuursleden van Konsept en leraars van de ABK, maakte een persoonlijke keuze van de meest tot de verbeelding sprekende foto’s. Hiermee stelde Koen Van Biesen een catalogus samen als blijvende herinnering aan een kwarteeuw samenwerking tussen Konsept en de academie. Deze geselecteerde polaroids en uitvergrote en opgekleefde prints worden gepresenteerd aan een aparte wand.
Samen met de leraars en de secretariaatsmedewerkers van de ABK wens ik Konsept nog vele jaren toe van kunstondersteuning en kunstgenot. Hopelijk vormt “Ik klik ABK” het startpunt op weg naar een gouden jubileum met, nog lang, Carl Stubbe, voorzitter van het eerste uur en bezieler van Konsept, aan het roer. Ook wil ik mijn erkentelijkheid uitdrukken tegenover de overige bestuursleden, huidige en vroegere, voor hun jarenlange inzet voor de school en wil ik de leraars van de ABK bedanken voor het werk gepresteerd om deze projecttentoonstelling tot stand te brengen.


Ann Woedstadt, directeur ABK
14 december 2012


Geen opmerkingen:

Een reactie posten