dinsdag 18 december 2012

25 JAAR KONSEPT: SPEECH CARL STUBBE, VOORZITTER EN STICHTER KONSEPT, DE VRIENDENKRING VAN DE ABK MORTSEL.

IK KLIK ABK
2012


Beste genodigden,

IK KLIK ABK is een project dat we niet ‘zomaar’ hebben uitgekozen om 25 jaar Konsept te vieren. Want ‘zomaar’ stelt veelal toch zo weinig voor. En net dàt heeft Konsept al vanaf haar oprichting 25 jaar geleden willen vermijden. Bob Stikkers, de toenmalige directeur, nam het initiatief om een vriendenkring op te richten die de dynamiek van de ABK zou ondersteunen, die middelen zou aanreiken om structurele en andere beperkingen het hoofd te bieden, en die vanuit een brede kijk op maatschappij en cultuur waardevolle initiatieven in de ABK of aansluitend aan de ABK zou nemen of ondersteunen. En dat heeft de vriendenkring Konsept al die jaren dan ook niet ‘zomaar’ gedaan.

Wat we verwezenlijkt hebben zou vooral verankerd moeten zijn in de herinneringen en de ervaringen van hen tot wie we ons richten: de leerlingen -volwassenen en kinderen- de bibliotheekliefhebbers, de reislustigen, de kunstfanaten, de liefhebbers van feesten en gezelligheid, iedereen om wie we ons via sociale projecten bekommerd hebben (en dat nog doen), en hopelijk vergeet ik er nog een heel aantal.

Wanneer we dààrin geslaagd zijn, dan hebben we dat te danken aan alle bestuursleden van konsept, aan de directeur, het ganse korps en het secretariaat van de ABK, aan de erg gewaardeerde medewerking van de stad, aan de vele experts die bereid zijn geweest aan initiatieven mee te werken, aan onze sponsors, onze leden en, uiteraard, al onze vrijwilligers.

Een feestproject kies je dus niet ‘zomaar’. Je broedt er een hele tijd op, je sprokkelt ideeën waar en bij wie je ze maar kan vinden, en vooral ga je op zoek naar het antwoord op de vraag wie de gevierde is en hoe je die het best in de bloemetjes kan zetten. Doorheen dit allemaal kreeg stilaan het ‘IK KLIK ABK’ project vorm. De ABK en alle leerlingen en vrienden van Konsept zijn de gevierden, en dank zij hun prachtige medewerking en samenwerking is het project tot stand gekomen.

Nu is het een kwestie van kijken.

Ivo Michiels schreef eens: ‘Zolang we maar vooruitzien, vooruit-zien en vooruit-denken en vergeet het niet, ook wanneer je omkijkt kan je vooruitzien, ik wil zelfs beweren: pas als je omkijkt op de juiste manier zie je vooruit op de juiste manier……’

Wij hopen dat in dit project, van bij de start tot na het laatste kijken, deze inspirerende woorden van Ivo Michiels doorschemeren.

Tenslotte wil ik een aantal mensen heel hartelijk bedanken. In de eerste plaats Ann Woedstadt en alle leraars van de ABK. Zij zullen mij ongetwijfeld bijtreden wanneer ik enkele onder hen heel in het bijzonder noem:

Koen Van Biesen voor de lay out en de uitvoering van het boekje
Nans Neyens en Koen Geukens voor hun expertise als fotograaf en hun praktische medewerking
Karen van Vlaslaer die zowat de ganse coördinatie van het project op zich heeft genomen

Sta me toe, als afsluiting, nog een warme groet te brengen aan iemand aan wie Konsept en ikzelf heel veel te danken hebben. Mijn echtgenote Marijke Burman.


Carl Stubbe
Voorzitter


Geen opmerkingen:

Een reactie posten