maandag 8 december 2014

STUDIEREIS ZONDAG 8 FEBRUARI 2015 DEN HAAG GEMEENTEMUSEUM: ROTHKO & MAURITSHUIS - LEZING & LIDMAATSCHAP KONSEPT 2015

STUDIEREIS ZONDAG 8 februari 2015
DEN HAAG
GEMEENTEMUSEUM: ROTHKO

MAURITSHUIS
GEMEENTEMUSEUM
Rothko (1903 – 1970)

Van blozend roze en jubelend geel, tot knallend blauw en somber zwart. Wanneer je voor de immense doeken van Mark Rothko (1903-1970) staat, voel je hoe je zijn wereld ingezogen wordt. De kleurvelden, opgebouwd uit zinderende verflagen, zijn van een ongekende intensiteit en verbeelden universele gevoelens als angst, extase, tragiek en euforie.


Rothko was een intense kunstenaar die alles gaf en zoals vaker met grote kunstenaars, een moeilijk leven kende; gevoed door de ontgoocheling die de wereldoorlogen teweeg hadden gebracht en geteisterd door depressie. Een getormenteerde ziel die tot grootse kunst in staat was, en mensen tot op de dag van vandaag hiermee troost en verwondert. De tentoonstellingen van de Amerikaanse kunstenaar trekken een groot publiek en op veilingen levert zijn werk recordbedragen op. Het Gemeentemuseum Den Haag toont met trots een nieuwe tentoonstelling van de kunstenaar, meer dan veertig jaar na de laatste presentatie van Rothko in Nederland. Een unieke mogelijkheid om te genieten van Rothko’s werk, de tentoonstelling is enkel in Den Haag te zien en zal niet doorreizen.

Rothko’s schildersstijl vanaf de jaren vijftig, ook wel classic style genoemd, maakte hem wereldberoemd. De interactie met de bezoeker was voor Rothko van groot belang. Een overweldigende emotionele ervaring, voor zowel de kunstenaar als het publiek was voor hem de sublieme vorm van inspiratie, een aan het religieuze grenzend gevoel. ‘Mensen staan voor mijn schilderijen te huilen, omdat ze dezelfde spirituele ervaring hebben als ik had, toen ik het schilderde’. Rothko was niet de eerste abstracte kunstenaar voor wie het spirituele aspect belangrijk was, ook kunstenaars als Mondriaan en Kandinsky zagen hun werk als een geestelijke oefening. Wel was hij de eerste die de emotie centraal zette, binnen de tot nog toe tamelijk afstandelijke abstracte kunst.

Rothko, zonder titel, 1953
In de tentoonstelling komt de classic style uitgebreid aan bod, maar er wordt ook aandacht besteed aan het vroege werk, dat minder vaak wordt getoond. Recent onderzoek naar Rothko’s overgangsperiode toont aan dat hij vanuit een soort fauvistisch realisme een zeer eigen vorm van surrealisme ontwikkelde om daarna voor volledige abstractie te kiezen. Het Gemeentemuseum Den Haag is de uitgelezen plek om de ontwikkeling van zijn werk te tonen. Het museum herbergt immers de grootste collectie Mondriaan ter wereld en deze kunstenaar heeft als geen ander een heel duidelijke weg naar abstractie afgelegd. Alhoewel Rothko het in eerste instantie niet leuk vond dat zijn werken door een kunstcriticus ‘blurry Mondrians’ werden genoemd, was Mondriaan wel een van zijn inspiratiebronnen. Hij noemde hem zelfs ‘de meest sensuele schilder die hij kende’, daarmee doelend op het kleurgebruik van de Nederlandse kunstenaar. In de tentoonstelling zullen de overeenkomsten én verschillen in de ontwikkeling van de twee belangrijkste eerste en tweede generatie pioniers van de abstracte kunst voren komen. Ook blijven de verschillen, voornamelijk in het formaat en compositie, tussen Europese en Amerikaanse abstracte kunst zeker niet onderbelicht.


Mark Rothko, geboren als Marcus Rothkowitz, was van Joods-Russische afkomst en groeide vanaf zijn tiende op in Amerika. Niets in zijn afkomst of familie lijkt hem te hebben voorbestemd om kunstenaar te worden. Hij kwam dan ook pas relatief laat en min of meer toevallig tot de ontdekking dat schilderen iets voor hem zou kunnen zijn. Hij volgde enkele opleidingen, maar is zichzelf altijd voornamelijk als autodidact blijven zien. De laatste jaren van zijn leven stonden in het teken van een verslechterde fysieke en geestelijke gezondheid. Het kleurgebruik van de kunstenaar werd in die laatste periode somberder en donkerder. In 1970 maakte hij een einde aan zijn leven.  

MAURITSHUIS
Vaste collectie in het vernieuwde museum
Johannes Vermeer, Gezicht op Delft, c. 1660-1661, Mauritshuis, Den Haag

Het museum aan de Hofvijver is de afgelopen twee jaar volledig gerenoveerd en uitgebreid. Door de verbouwing is de hoofdingang van het museum weer naar het voorplein verplaatst. Een ondergrondse foyer verbindt het oude gebouw met een nieuw pand aan de overzijde van de straat. In dit nieuwe gedeelte bevinden zich de tentoonstellingsruimte, het museumcafé, de museumwinkel, een educatieve werkplaats en een bibliotheek.Door de renovatie ligt het uiterlijk van het oude gebouw dichter bij het oorspronkelijke ontwerp van de zeventiende-eeuwse architect Jacob van Campen. Het vernieuwde museum is een ontwerp van Hans van Heeswijk. 

De collectie van het Mauritshuis bestaat uit werken van Nederlandse en Vlaamse schilders uit de Gouden Eeuw. Topstukken zijn onder meer Meisje met de parel en Gezicht op Delft van Vermeer, De Anatomische les van Rembrandt en Het puttertje van Fabritius.
Johannes Vermeer,
 Meisje met de parel,
c. 1665, Mauritshuis, Den Haag
Het Puttertje. FabritiusVerder is er onder andere werk van Holbein, Rubens, Hals, Saenredam, Steen, Breughel, Teniers, Van Dyck, Cranach, Van der Weyden, G David en Memling.


De kern van de verzameling bestaat uit schilderijen die ooit eigendom waren van stadhouder Willem Prins van Oranje-Nassau. Koning Willem I droeg de collectie over aan de Nederlandse Staat. Voordat het Mauritshuis in 1822 een openbaar museum werd, diende het o.a. als woonhuis van graaf Johan Maurits van Nassau Siegen, gouverneur van de Hollandse kolonie in Brazilië.

PRAKTISCH

Datum: zondag 8 februari 2015
Vertrek: 08h15, hoek Pulhoflaan – Grote Steenweg Berchem (halte tram 7 en 15)
Terug: rond 19h00

Inschrijven: van 15 december 2014 tot 24 januari 2015, uitsluitend via de Konsepttelefoon:
0473 93 86 71.
Spreek een boodschap in en vermeld je naam en telefoonnummer of stuur een sms met dezelfde informatie. Konsept zal je dan zo snel mogelijk contacteren.

Pas nadat Konsept je contacteerde, kan je het verschuldigde bedrag storten op de Konseptrekening IBAN  BE56 3200 6929 8688  -  BIC  BBRUBEBB  en is je inschrijving definitief.
Leden Konsept: 43 €; niet-leden: 51 €

Graag duidelijk vermelden voor wie je inschrijft.

LEZING

Als voorbereiding op deze studiereis geeft Etienne Van Dijck, leraar kunstbeschouwing ABK, een voordracht, dinsdag 3 februari 2015 om 20 uur, in de bovenzaal van de ABK Mortsel.

LIDMAATSCHAP KONSEPT 2015

Wie van kunst en de academie houdt, wordt natuurlijk (opnieuw) lid van Konsept, de vriendenkring van ABK Mortsel!

Lidgelden: individueel lid:5€
                  gezinslid: 5€
                  erelid*: 30€


*Ereleden ontvangen een premieplaat, jaarlijks ontworpen, in een beperkte oplage, door één van de leerkrachten van de ABK Mortsel

Het lidmaatschap van Konsept :
- loopt van 1 januari t/m 31 december
- geeft reductie op alle Konseptreizen
- biedt een boeiende vriendenkring 

Sponsors:
Konsept biedt sponsors (vanaf 125 €), een erelidmaatschap + logo op de Konseptblog!!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten