maandag 30 november 2015

TUPLE TANGO: TENTOONSTELLING DIRK VERHAEGEN IN BIBLIOTHEEK SINT-LUKAS BRUSSEL
VITRINE # 61
DIRK VERHAEGEN: TUPLE TANGO

In zijn didactische nota’s maakte Paul Klee een onderscheid tussen vrije en gebonden lijnen. De vrije lijnen vergeleek hij met een wandeling, de gebonden lijnen met een planmatig zakenbezoek. Hij maakte ook onderscheid tussen actieve en passieve lijnen. Actieve lijnen hebben een beweeglijk karakter, tonen hun verloop.

Van de vroege jaren zeventig tot vandaag zijn in mijn eigen beeldend werk actieve, structureel gebonden lijnen veelvuldig aanwezig. Maar in tegenstelling tot de romantische Paul Klee toon ik slechts zoiets als de lege kapstokken waaraan hij zijn betoverende verbeelding placht op te hangen. Lijkt zulke reductie schraal en fantasieloos, het is in elk geval een bewuste stellingname. Ook mijn werk wil poëtisch zijn, maar dan op een wijze die aansluiting zoekt bij een rationeel-wetenschappelijk wereldbeeld. Wel hoop ik dat de toeschouwer iets van de begeestering –ja, zelfs van de vrijheid!- ervaart die ik zelf op mijn artistiek parcours voel.

Al mijn werk is systematisch opgebouwd. Logische systemen bepalen het verloop van een werk of van een reeks. Het beeldveld zelf kan structureel, metrisch ingedeeld worden: omtrek, diagonalen, medianen, raster ... De punten kunnen met het oog op een zakelijk parcours op meerdere manieren met cijfers benoemd worden: in hoekige spiraalbeweging, in westerse leesrichting of weg en weer ‘zoals het rund de ploeg trekt’. Ook de cijferreeksen kunnen op vele manieren geordend worden.

TUPLE TANGO  is gebaseerd op een ontwerp uit de omvangrijke reeks 'transacties' ('transactie 813'). De 64 snijpunten van een kwadraat raster worden in een hoekige spiraalbeweging benoemd met deze geordende lijst (tuple):

   1,2,3,4,5,6,7,8,8,7,6,5,4,3,2,1,1,2,3,4,5,6,7,8,8,7,6,5,4,3,2,1,1,2,3,4,5,6,7,8,8,7,6,5,4,3,2,1,1,2,3,4,5,67,8,8,7,6,5,4,3,2,1

De punten van overeenkomstige cijfers worden verbonden in de volgorde van de spiraalbeweging. Dit levert 8 zigzaglijnen op. Zij kunnen in één beeld getoond worden. Dit geeft een grillig hekwerk. Zij kunnen ook afzonderlijk getoond worden als reeks of als een power point show. De zigzaglijnen kunnen ook als koppels optreden waarbij één partner als lijndikte de rastereenheid krijgt. Het koppel kan gelijktijdig evolueren of met een voorsprong-achterstand relatie: een grillige dans. Bij twee brede zigzaglijnen kan de ene als een leegte de andere bedekken, zodat er slechts verspreide fragmenten overschieten.

Digitale en artisanale realisaties wisselen elkaar af. Zij beïnvloeden elkaar. Hun gebreken en kwaliteiten komen aan het licht. Er is geen denken zonder materie of techniciteit. De praktijk denkt, bevrucht en beperkt.

Er bestaan vele soorten kunst. Vaardige, vindingrijke, betekenis genererende coördinatie van zintuiglijke signalen, in wezen zonder praktisch nut, blijft een belangrijke constante. Afwezigheid van praktische nut maakt ruimte voor geestelijk gebruik. In mijn geval is dat de gelegenheid tot reflexie over indruk en analyse, over mentale en zintuiglijke schoonheid, over orde en chaos , over eenvoud en complexiteit, over vrijheid en gebondenheid, over grenzen en grensoverschrijding.

Dirk Verhaegen
   

Geen opmerkingen:

Een reactie posten